ANNONSSTOCKHOLMS  VARJEHANDA

Detta är Specialreportage-sidan av den regionala webbtidningen Stockholms Varjehanda (SV), som är en fristående, opartisk och privatägd tidning i Stockholms län.

Text och bild där inte annat anges: Mac Lennart Lindskog,
mac.lennart.lindskog@ stockholmsvarjehanda.se, mobiltelefon 073 514 66 60.
Denna sida uppdaterades den 9 november 2017 klockan 11.40.


 

Stockholms
län får ny
landshövding:
Sven-Erik
Österberg

Regeringen utsåg den 9 november Sven-Erik Österberg till ny landshövding och chef för Länsstyrelsen i Stockholms län.

Han tillträder tjänsten den 1 februari 2018. Förordnandet är på fyra år och sträcker sig till den 28 februari 2022.

Sven-Erik Österberg är i dag landshövding i Norrbottens län.

– Det ska bli både spännande och roligt att nu leda Länsstyrelsen Stockholm efter mina år som landshövding i Norrbotten.

– Stockholms län är en huvudstadsregion och ett län med stark tillväxt, men också med utmaningar, inte minst bostadssituationen och infrastrukturen.

Det säger Sven-Erik Österberg i Länsstyrelsen Stockholms pressmeddelande.

Länsstyrelsen företräder regeringen i länet och ansvarar för att samordna olika samhällsintressen.

Länsstyrelsen ska främja länets utveckling och har en viktig roll i frågor som spänner över flera samhällssektorer, däribland miljö, samhällsbyggnad, landsbygdsutveckling och tillväxt.

Myndigheten ansvarar också för ett omfattande tillsyns- och tillståndsarbete.

Länsstyrelsen är därtill högsta civila totalförsvarsmyndighet.

Sven-Erik Österberg, född 1955, satt i riksdagen för Socialdemokraterna under perioden 1994 till 2012 med undantag för åren 2004–2006, då han var biträdande finansminister.

I riksdagen var han bland annat ordförande i arbetsmarknadsutskottet, ordförande i finansutskottet och gruppledare för Socialdemokraterna.

Sven-Erik Österberg efterträder Chris Heister, vars förordnande gick ut den 31 augusti i år, sedan regeringen den 14 oktober drog tillbaka den tidigare utnämningen av Thomas Bodström till landshövding i Stockholms län.

Regeringen har utsett tillförordnade länsöverdirektören Åsa Ryding till vikarierande landshövding fram till att Sven-Erik Österberg tillträder den 1 februari 2018.

Publicerat: 9 november 2017.

 

Regeringen
upphäver sitt
beslut att
utse Thomas
Bodström till
landshövding
för Stock-
holms län

– Mot bakgrund av att det från flera andra politiska partier saknas förtroende för Thomas Bodström har regeringen för avsikt att fatta beslut om att upphäva sitt tidigare beslut att utse Thomas Bodström till landshövding i Stockholms län.

Det meddelade civilminister Ardalan Shekarabi den 14 oktober 2017.

Uppdraget som landshövding och därmed att vara statens företrädare i länet har i stora delar likheter med ett förtroendeuppdrag.

– Jag beklagar regeringens beslut. Jag hade gärna blivit landshövding men nu fortsätter livet som advokat och författare, säger Thomas Bodström i regeringens pressmeddelande.

– Jag önskar Thomas Bodström all lycka till i sitt uppdrag som advokat och författare. Eftersom han har dessa sysselsättningar kommer det inte heller att utgå något avgångsvederlag, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Beslutet att upphäva regeringens tidigare beslut att utse Thomas Bodström till landshövding i Stockholms län fattades formellt vid regeringssammanträdet torsdagen den 19 oktober 2017.

Regeringen utsåg i augusti den tillförordnade länsöverdirektören Åsa Ryding till vikarierande landshövding. Det är ett uppdrag som hon fortsätter att ha under tiden som processen med att hitta en ersättare pågår.

Publicerat: 30 oktober 2017.

 

Thomas Bod-
ström efter-
träder Chris
Heister som
landshövding

Stockholms läns blivande landshövding Thomas Bodström iklädd färger som han gillar – AIK:s färger alltså. Fotograferat den 20 juni 2010 i Viggbyholm, Täby.

 

Regeringen har utsett Thomas Bodström till ny landshövding och chef för Länsstyrelsen Stockholm. Han tillträder tjänsten den 1 november 2017. Förordnandet är på sex år och sträcker sig till och med den 31 oktober 2023.

Det meddelade Länsstyrelsen i Stockholms län den 25 augusti 2017.

– För mig är detta en fantastisk möjlighet att få bidra i arbetet med att utveckla Stockholms län. Det ska bli både spännande och roligt. Som landshövding och chef för Länsstyrelsen ser jag fram emot att samverka med länets kommuner, landsting, myndigheter, näringsliv och civilsamhälle.

Det säger Thomas Bodström i ett uttalande och fortsätter:

– Jag har bott i flera olika delar av Stockholm. Nu ser jag verkligen fram emot att få arbeta med frågor som rör hela länet, allt från integration och bostäder till infrastruktur och idrott.

Länsstyrelsen företräder regeringen i länet och ansvarar för att samordna olika samhällsintressen.

Länsstyrelsen ska främja länets utveckling och har en viktig roll i frågor som spänner över flera samhällssektorer, däribland miljö, samhällsbyggnad, landsbygds-utveckling och tillväxt.

Myndigheten ansvarar också för ett omfattande tillsyns- och tillståndsarbete. Länsstyrelsen är därtill högsta civila totalförsvarsmyndighet.

Thomas Bodström är född 1962. Han är advokat och var justitieminister (S) under perioden 2000–2006.

Åren 2002–2010 var Thomas Bodström socialdemokratisk riksdagsledamot. Han var ordförande i justitieutskottet från oktober 2006 till oktober 2010. Han kommer närmast från egen advokatbyrå.

Thomas Bodström efterträder Chris Heister vars förordnande går ut den 31 augusti 2017 efter drygt fem och ett halvt år som landshövding i Stockholms län.

För perioden 1 september till 31 oktober 2017 har regeringen utsett tillförordnade länsöverdirektören Åsa Ryding till vikarierande landshövding.

Publicerat: 25 augusti 2017.

Regeringen beslutade den 19 oktober 2017 att upphäva sitt tidigare beslut att utse Thomas Bodström till landshövding i Stockholms län. Se särskild artikel om detta högre upp på denna sida.

 


ANNONS


 

Myntkabinettet
flyttar från
Slottsbacken
till Historiska
museet

Söndagen den 20 augusti 2017 är sista chansen att besöka Kungliga Myntkabinettet på Slottsbacken 6 i Stockholm.

 

Statens historiska museer har beslutat att flytta Kungliga Myntkabinettets verksamhet från de nuvarande lokalerna på Slottsbacken till Historiska museets lokaler på Narvavägen i Stockholm. Det främsta skälet är ekonomiskt.

– Det är förstås tråkigt att lämna de fina lokalerna i Gamla stan men det viktigaste för mig är att vi har resurser till att utveckla våra verksamheter och uppfylla vårt uppdrag.

Det säger museichefen Eva Ramberg på Myntkabinettets hemsida och fortsätter:

– Det är ett svårt beslut, men vi bedömer det som det mest hållbara på sikt.

Lokalerna på Slottsbacken ägs av en privat fastighetsägare. En flytt är nödvändig för att frigöra resurser som behövs för att både utveckla den publika verksamheten och hantera samlingarna på ett tillfredsställande sätt, enligt museet.

Restaurang Myntkrogen håller fortsatt öppet. Lokalerna på entréplanet är tillgängliga för konferensbokningar till och med 2019.

Kungliga Myntkabinettet, "Sveriges ekonomiska museum", kommer att flytta till samma lokaler som Historiska museet på Narvavägen.

Under våren 2018 kommer museets föreläsningsserie att starta igen på den nya adressen.

Därefter och fram till dess att Mynt-kabinettet öppnar nya utställningar år 2020 kommer museet att synas i olika samarbeten, till exempel sommaraktiviteter och andra publika evenemang.

Publicerat: 19 augusti 2017.

 


ANNONS


 

Stockholms
län har näst
flest industri-
anställda

Andelen anställda inom industrisektorn i Stockholms län uppgår till nio procent. Det är i och för sig lägst i Sverige. Dock har Stockholms län näst flest anställda i industrisektorn, ungefär 70 000 personer.

Endast Västra Götaland har fler anställda i industrisektorn.

Bland Stockholms läns kommuner sticker Södertäljes industrisektor ut markant.

Detta framgår av rapporten "Kartläggning för genomförande av Smart Industri i det regionala tillväxtarbetet" (2017:13), som Länsstyrelsen i Stockholms län presenterade den 3 maj 2017.

Mot bakgrund av de globala utvecklingstendenserna i industrisektorn och de utmaningar svensk industri står inför har regeringen initierat en nyindustrialiseringsstrategi kallad "Smart industri".

Industrinära tjänsteföretag står för en relativt stor andel av Stockholmsregionens ekonomiska verksamhet jämfört med industriföretag.

Även om industrisektorn står för en liten andel av Stockholmsregionens näringsliv är den dock relativt stor i absoluta mått.

Andelen anställda inom industrisektorn uppgår till nio procent i Stockholms län vilket är lägst i Sverige. Dock har Stockholms län näst flest anställda i industrisektorn, ungefär 70 000 individer. Endast Västra Götaland har fler anställda i industrisektorn, enligt rapporten.

Bland länets kommuner sticker Södertäljes industrisektor ut markant. Detta beror främst på Scanias och Astra Zenecas lokalisering i kommunen. Det beror även på de kluster av företag inom transport och tillverkning samt Life Science som är kopplade till dessa företag.

Ungefär var tredje individ som arbetar i Södertälje har en anställning inom industrisektorn. Dessutom är Södertälje Science Park beläget i kommunen.

På utbildningssidan expanderar KTH i Södertälje och bygger ut ett nytt campus för en fakultet med cirka 1 200 studieplatser och fyra nya utbildningsprogram.

I rapporten beskrivs de fem kommuner i Stockholms län som har störst andel anställda inom industrisektorn: Utöver Södertälje är det Järfälla, Upplands-Bro, Upplands Väsby och Nynäshamn.

Järfälla kommun har (2015) cirka 72 400 invånare. Andelen anställda i industrisektorn (2014) är 15 procent.

Järfälla har en andel anställda i industrisektorn som ligger strax över det svenska genomsnittet. Utbildningsnivån är något högre än riksgenomsnittet, men det är även arbetslösheten.

Järfällas största privata arbetsgivare är SAAB, där man arbetar med utveckling och tillverkning av en rad produkter såsom siktessystem, telekrigssystem, flygelektronik, system för civil säkerhet och säker kommunikation samt ledningssystem för marin, markförband och flyg.

I Upplands-Bro kommun bor ungefär 26 000 personer. Ungefär 11 procent av yrkesverksamma individer arbetar inom industrisektorn. Utbildningsnivån uppgår till 21 procent medan arbetslösheten är knappt sju procent. Största arbetsgivaren är Coop Logistik med 675 anställda.

I Upplands Väsby kommun arbetar ungefär 11 procent av den yrkesverksamma befolkningen i industrisektorn. Det gör kommunen till den fjärde mest industriintensiva i Stockholms län.

Kommunen har något lägre utbildningsnivå jämfört med riksgenomsnittet, men samtidigt något lägre arbetslöshet.

Kommunens största privata arbetsgivare är Siemens. Även Mondelez International (Marabou) ligger i samma storleksklass.

Mondelez International tar sannolikt över rollen som största arbetsgivare då Siemens flyttar till Arenastaden i Solna om cirka ett år. Då slår Siemens ihop kontoren i Upplands Väsby, Solna, Kista och några anställda från kontoret i Huddinge.

Nynäshamns kommun hade 27 500 invånare år 2015. Andelen yrkesverksamma i industrisektorn uppgick år 2014 till 11 procent. Utbildningsnivån låg år 2015 på 16 procent. Arbetslösheten är generellt låg på knappt sex procent.

Den största privata arbetsgivaren är Nynas AB med 275 anställda. Företaget utvecklar oljor och smörjprodukter för en rad tillämpningar som har avgörande betydelse i olika produkter och processer.

Dessutom har Fuchs (före detta Statoil Fuel and Retail Lubricants) och AGA Gas en relativt stor regional produktion. I övrigt karaktäriseras näringslivet av relativt små företag.

Historisk har Ericsson haft en stor produktionsverksamhet i kommunen med uppemot 3 000 anställda, vilket även ledde till många småföretag runt omkring regionen. Ericsson har dock inte varit verksamt i kommunen sedan 2005.

I rapporten beskrivs vidare företag inom industrisektorn lokaliserade i Stockholmsregionen. Företagen har valts ut för att representera olika sektorer samt olika delar av länet: Scania, Astra Zeneca, Ericsson och Holmens verksamhet Hallsta Pappersbruk i Hallstavik.

Avslutningsvis beskrivs kortfattat ytterligare framstående företag inom industrisektorn:

AGA Gas, Lidingö: Produkter och tjänster för industri- och specialgas.

Alfa Laval, Botkyrka: Produktutveckling, tekniskt och produktmässigt stöd samt reservdelar för separatorer.

Atea, Stockholm (Kista): IT-infrastruktur.

Atlas Copco, Nacka: Huvudkontor för koncernen.

Beijer Tech, Tyresö: Flödesteknik och industrigummi.

Contiga, Norrtälje: Prefabricerade stomlösningar för byggnader.

De Laval, Botkyrka: Separatorer för mjölkning.

Eltel, Stockholm (Bromma): Konstruktion och underhåll av el- och teleinstallationer.

Huawei, Stockholm (Kista): IKT-lösningar, huvudkontor och FoU.

IBM, Stockholm (Kista): IKT-lösningar, huvudkontor och FoU.

Laminova, Upplands Väsby: Kylare för fordon.

Roslagsgjuteriet, Norrtälje: Gjuteriverksamhet.

Siemens, Upplands Väsby: Elektronikprodukter.

SAAB, Järfälla: Siktessystem, flygövervakningssystem, telekrigssystem, flygelektronik, ledningssystem, system för civil säkerhet och säker kommunikation.

TD Tech Data, Stockholm (Spånga): Distribution av IT-produkter.

ÅF, Solna: Huvudkontor för koncernen.

Öhlins, Upplands Väsby: Tillverkare av stötdämpare.

Rapportens sammanfattande rekommendationer:

1. Skapa samverkan. Länsstyrelsen har som regional aktör förutsättningar att skapa samverkan dels mellan aktörer på lokal nivå, men även med aktörer nationellt och internationellt.

2. Kommunikationsinsatser. Länsstyrelsen bör förmedla kunskap dels mellan aktörer inom regionen men även genomföra riktade insatser mot externa aktörer.

3. Säkra kompetensförsörjning. Länsstyrelsen bör underlätta kompetensförsörjning både för industrisektorn och industrinära tjänsteföretag.

Rapporten har sammanställts av Jonas Öhlin och Samuel Palmquist i konsultföretaget Damvad Analytics.

Publicerat: 14 maj 2017.

 


ANNONS


 

Recension:
Fascinerande memoarer av Gustaf Douglas

Gustaf Douglas berättar i sin memoarbok om framgångar och motgångar under sin enastående karriär som företagsägare.

 

Finansmannen Gustaf Douglas har kommit ut med sina memoarer, som han föredrar att kalla "mina minnens vittnesbörd". Det är så att säga i grevens tid: Han fyller 79 år inom kort.

Boken heter "Med blicken på stigen". Den är skriven i samarbete med Mats Hallvarsson, journalist och kommunikationskonsult.

För att vara en memoarbok är den lagom omfångsrik (drygt 300 sidor), varav 32 sidor med foton ur bland annat familjealbumet. Utgiven av Albert Bonniers Förlag.

Bokens titel syftar på Gustaf Douglas motto för företags-utveckling: "När du är på en lång vandring uppåt – håll blicken på stigen, inte på toppen!".

Gustaf Douglas är som person mycket fascinerande. Det är hans memoarbok också. Det har gått upp och ned för honom i livet. Mest upp: Han är numera mångmiljardär.

Han har bland annat medverkat till att utveckla säkerhetsföretaget Securitas och lås- och dörrföretaget Assa Abloy till globala jättar.

Securitas sysselsätter så många som 330 000 personer i 53 länder och omsätter 80 miljarder kronor.

Men vid flera tillfällen trodde han att hans företagargärning hade nått ruinens brant. Allra värst var det år 1985.

Han har även fått sparken från ett VD-jobb (för Dagens Nyheter-koncernen 1980).

I boken berättar Gustaf Douglas inledningsvis om sin barndom och och ungdom, som långt ifrån var en dans på rosor.

Tack vare stipendier och egna ihoptjänade pengar kunde han studera till en MBA (Master of Business Administration) vid Harvard Business School i USA.

Han gifte sig med Elisabeth von Essen (som ärvde Rydboholms gård i Österåkers kommun där de bor). De fick sönerna Carl och Eric.

Numera är Carl Douglas ägare till Rydboholm (med slottet där Gustav Wasa har bott i sin ungdom).

Eric Douglas är ägare till släkt-gården Stjärnorp i Östergötland.

Carl är inte gift, enligt databasen ratsit.se. Eric är gift med Die.

Gustaf Douglas bok om sitt liv är
"Tillägnat familjen:
Elisabeth
Carl och Pauline
Tvillingarna Louise och Miles
Eric och Die".

Med tanke på Rydboholms framtid under kommande generationer kan det vara intressant att tillägnan således omfattar även de tre personerna Pauline, Louise och Miles.

Boken innehåller några långa avsnitt med detaljerade skildringar av köp och försäljningar. Väldigt mycket siffror som det anstår en finansman. Íntressant för de initierade, men kanske mindre intressant för andra.

Gustaf Douglas delar generöst med sig av dyrköpta erfarenheter.

I många företag har han sett att det uppstår risker för olika sönderfalls-processer:

Det brukar börja med det horisontella sönderfallet, som kort och gott kan sammanfattas med kommentaren: "Det är inte mitt bord."

Det vertikala sönderfallet är ett snäpp allvarligare, ett tillstånd då ansvar, handläggning och beslut inte finner sin lämpliga hierarkiska nivå. Det kan till exempel röra sig om frågor som är för små för vd men för stora den tekniske direktören.

Det terminologiska sönderfallet innebär att företaget eller ännu värre en hel bransch skapar en egen begreppsapparat. Många så kallade förhoppningsföretag under internetboomen i slutet av 1990-talet var exempel på det terminologiska sönderfallet.

Det heltäckande begreppet för detta fenomen blev dessutom "Den nya ekonomin".

När antalet felaktiga beslut har nått över femtio procent är förloppet mycket snabbt och leder direkt till det fjärde stadiet – det totala sönderfallet.

För Gustaf Douglas är företags-kulturens starkaste inslag inlevelse; att alltid se medarbetarna, att alltid våga vara uppriktig i samtalet.

"En av vd:s viktigaste uppgifter är att skapa ett föredöme genom sitt eget uppträdande", skriver han.

Närheten till Stockholm har länge varit problematisk för Rydboholm:

"Under årens lopp kom många pigga exploateringsidéer från olika håll. De flesta avvisades blankt. Några var farliga att direkt gå emot, speciellt om de drevs från kommunalt tjänstemannahåll i Österåker och inte minst i Täby.

Men tiden arbetade alltid på vår sida eftersom de flesta planer dog bort som en stormvind i öknen."

Det Gustaf Douglas behandlar i boken är både intressant och lärorikt. Men jag saknar viktiga delar av hans talrika engagemang som han inte tar upp.

Till exempel:
•  Att han som styrelseordförande i Stockholms Handelskammare under flera år har varit den främste företrädaren för näringslivet i huvudstadsregionen
•  Att han som vice ordförande i direktionen för Riddarhuset har verkat aktivt för dess utveckling.
•  Att han som ledamot i Moderaternas partistyrelse har haft en unik insyn i och möjlighet att påverka det största regeringspartiet under regeringsåren 2006–2014.

Detta är ett spännande material som säkert räcker till en ny bok.

I den föreliggande boken saknar jag även en vettig kapitelindelning och en innehållsförteckning. Man ska snabbt och lätt kunna söka upp avsnitt som man är speciellt intresserad av.

Stockholms Varjehanda ger härmed Gustaf Douglas memoarbok "Med blicken på stigen" betyget fyra stjärnor på skalan 1–5 stjärnor.

Recensent: Mac Lennart Lindskog, Stockholms Varjehanda.
Publicerat: 13 februari 2017.

 


ANNONS


 

Stockholms filmfestival:
'Godless' blev bästa film och 'Jag, Daniel Blake' vann publikpriset

Den 20 november 2016 avslutades den 27:e upplagan av Stockholms internationella filmfestival. Närmare 200 filmer från 70 länder har under festivalens tolv dagar visats på sju biografer i Stockholm.

Under filmfestivalen överlämnades fyra Bronshästar och sju Aluminiumhästar.

Bästa film blev det gripande dramat "Godless" av den bulgariska regissören Ralitza Petrova.

"Jag, Daniel Blake" av dubbla Guldpalmsvinnaren Ken Loach blev festivalens mest sedda film.

Över 1 100 personer såg denna samtidsskildring om det brittiska välfärdssystemets nedmontering.

"Jag, Daniel Blake" vann även det prestigefyllda Publikens Pris 2016 efter en omröstning på festivalens hemsida och app.

Över 100 av festivalens visningar var fullsatta, rapporterar arrangörerna.

Festivalen hade också omkring 90 gästande regissörer och andra filmskapare från hela världen. De 60 regissörerna har haft möten med den svenska publiken.

– Vi är stolta över publikens respons och de möten vi skapat mellan regissörer och publik. Ken Loach som charmade oss alla, Francis Ford Coppolas möte med publik och registudenter, Bronshästvinnaren Ralitza Petrovas fantastiska samtal med publiken och Mark Cousins guidade busstur genom sitt Stockholm.

Det säger festivalchefen Git Scheynius i ett pressuttalande.

Festivalens fem mest sedda filmer blev:

•  "Jag, Daniel Blake" av Ken Loach.
•  "Your Name" av Mankoto Shinkai.
•  "Manchester by the Sea" av    Kenneth Lonergan.
•  "Arrival" av Denis Villeneuve.
•  "Nocturnal Animals" av Tom Ford.

Publicerat: 22 november 2016.

 


ANNONS


 

Regissören
Francis Ford
Coppola deltar
i Stockholms
Filmfestival

Den legendariske regissören Francis Ford Coppola kommer för första gången att besöka Sverige och Stockholms filmfestival.

Coppola kommer under festivalen att delta i två publika evenemang och ta emot utmärkelsen "Lifetime Achievement Award".

Det gör han i samband med "An evening with Coppola" den 10 november på biografen Skandia.

Det blir en kväll som också innehåller en visning av den första filmen i hans Gudfadern-trilogi och ett exklusivt samtal med Coppola inför publik.

Kvällen därefter, den 11 november, visas hans film Apocalypse på biografen Park. Coppola finns själv på plats för att presentera filmen.

Francis Ford Coppola kommer också under sitt besök i Stockholm att delta i en presskonferens under festivalens öppningsdag den 9 november.

Den 27:e upplagan av Stockholms internationella filmfestival arrangeras den 9–20 november 2016.

– Vi är mycket stolta över årets spännande program med 200 filmer från 70 länder. Nya filmsektionen "Discovery" presenterar bara nya regissörer, vilket gör att vi har rekordmånga debutanter i årets festival.

Det säger Git Scheynius, festivalchef för Stockholms filmfestival, och fortsätter:

– Stockholm Visionary Award tilldelas den franska regissören François Ozon och i "Spotlight: Identitet" handlar filmerna om resan till en ny identitet.

Stockholms filmfestival invigs med Ken Loachs hyllade och prisbelönta film Jag, Daniel Blake.

Årets mittfilm är Birth of a Nation av Nate Parker.

Festivalen avslutas med Kenneth Lonergans Manchester by the Sea.

Festivalfilmerna visas på sju biografer i Stockholm:

Grand, Sveavägen 45.
Park, Sturegatan 18.
Skandia, Drottninggatan 82.
Sture, Birger Jarlsgatan 41A.
Victoria, Götgatan 65.
Zita, Birger Jarlsgatan 37.
Festivalcenter och Klarabiografen, Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg.

Festivalcentret i Kulturhuset Stadsteatern är öppet sedan den 25 oktober. Där går det att köpa biljetter och hämta årets filmprogram.

Publicerat: 27 oktober 2016.

 


ANNONS


 

Recension: Prisvinnarens film 'The Lobster' är spekulativt vämjelig


Filmen "The Lobster" har fått svensk biopremiär för allmänheten sommaren 2016. Därför återpubliceras denna recension från Stockholms Filmfestival 2015.

Årets Stockholm Visionary Award går till den grekiske regissören Yorgos Lanthimos. Han besöker Stockholms internationella filmfestival i samband med den svenska premiärvisningen av "The Lobster" för att ta emot Bronshästen och möta publiken under ett Face2Face på Stockholms Filmfestival 2015.

Juryns motivering lyder bland annat:

"Genom att blottlägga mänskliga relationer synliggör Yorgos Lanthimos perspektiv som är både utmanande och egensinniga. Hans filmer tar med publiken på en oförutsägbar resa från det till synes oskyldiga till det djupt hotande; från det banala till det omvälvande; från en idé om det romantiska till den totalitära ideologin. En filmisk resa som tvingar oss att upptäcka en obekväm spegling av vårt eget beteende, våra begär och vårt sätt att kommunicera. Och ändå kan vi inte sluta titta, och identifiera oss, med ett snett leende på läpparna. Det är utmärkande för en sann visionär."

Den kritikerrosade The Lobster är Yorgos Lanthimos första långfilm på engelska. The Lobster hade världspremiär under Cannes-festivalen tidigare i år, där den vann Jurypriset och Queer Palm.

Lanthimos fick sitt stora genombrott med Dogtooth (2009). Den tilldelades Prix Un Certain Regard vid filmfestivalen i Cannes och nominerades till en Oscar för Bästa Utländska Film. Dogtooth mottog även Bronshästen för Bästa Film på Stockholms Filmfestival 2009.

Svensk premiär av The Lobster och exklusivt Face2Face med Yorgos Lanthimos äger rum lördagen den 14 november klockan 19.30 på Skandia.

Stockholm Visionary Award instiftades 2004 med målet att uppmärksamma visionärer inom samtida film. Tidigare vinnare är bland andra Peter Greenaway, Wes Anderson och Roy Andersson.

Stockholms Varjehanda såg The Lobster vid en pressvisning för recensenter på biografen Skandia den 26 oktober 2015. Den är en sällsynt "skruvad" film. Både nyskapande och obehaglig.

The Lobster beskrivs som en dystopisk kärleksskildring där ensamstående individer har 45 dagar på sig att träffa en partner – annars förvandlas de till ett valfritt djur(!). Filmens huvudperson, spelad av Colin Farrell, väljer att i så fall bli en hummer (en "lobster").

Ett antal udda män och kvinnor checkar in på ett bryskt styrt landsortshotell utanför en anonym stad för att pröva lyckan och undgå att bli djur.

Det normativa parsamhället hotas ute i skogen av en grupp singlar under diktatoriskt kommando. Gruppen bekämpar kärlek och partnerskap med samma extrema metoder som hotellets ledning försvarar dem.

The Lobster kommer sannolikt att höjas till skyarna av cineaster även i Sverige. Den kan kanske bli en ny kultfilm genom sin fantasifullhet och absurditet. Udden är riktad mot en befarad och bisarr samhällsutveckling inom en snar framtid.

Samtidigt är filmen stundtals spekulativt vämjelig: Mycket våld med blodigt dödande av både människor och djur. Den är en "feel bad-film".

Stockholms Varjehanda ger därför prisvinnarens film The Lobster betyget endast två stjärnor (på skalan 1 till 5 stjärnor).

Recensent: Mac Lennart Lindskog.
Publicerat: 7 november 2015.
Återpublicerat: 31 juli 2016.

 

Stockholm: 1,5 miljoner besök i Eurovision Village i Kungs-trädgården

Eurovision Village i Kungs-trädgården har haft inte mindre än 1,5 miljoner besök under den nästan två veckor långa evenemangsperioden. Det rapporterar det kommunägda bolaget Stockholm Visitors Board måndagen den 15 maj 2016.

Stockholms stad har stått som arrangör av den 61:a upplagan av Eurovision Song Contest på uppdrag av SVT och EBU.

Eurovision i Stockholm i siffror, enligt Stockholm Visitors Board:

1,5 miljoner besök i Eurovision Village.

12 000 personer har ackrediterats för att arbeta med evenemanget (inklusive press, fans och volontärer).

6 000 vattenflaskor har delats ut till bland andra volontärer och journalister.

2 500 bakverk bjöds på av Stockholms stad under Swedish Fika den 8 maj.

2 500 fans köpte biljett för exklusivt tillträde till EuroClub.

2 000 journalister från 73 länder i presscentret.

475 volontärer har bidragit.

65 ton väger scenkonstruktionen i Globen, det motsvarar 52 medelstora bilar.

50 kommunikatörer har servat journalister i presscentret.

42 tävlande länders flaggor hissades framför Kungliga slottet i en flaggceremoni.

8,5 meter hög nedräkningsklocka på Norrmalmstorg.

6 spelande övergångsställen.

5 sjungande tunnlar.

1 ny vinnare (Ukraina).

Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort.

Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad.

Publicerat: 15 maj 2016.

 


ANNONS


Kommentera innehållet i Stockholms Varjehanda på företagets Facebooksida!

 

Stockholms filmfestival visar
150 filmpremiärer på 12 dagar

Skandia på Drottninggatan 82 i Stockholm är en av de sju biografer som visar filmer som deltar i Stockholms filmfestival 2017. Fotograferat den 1 november 2017.

 

Programmet för den 28:e upplagan av Stockholms internationella filmfestival (Stockholm International Film Festival) omfattar 150 filmpremiärer från 60 olika länder. Filmerna kommer att visas under den 12 dagar långa festivalperioden 8–19 november 2017.

En tredjedel av filmerna som visas är regisserade av debutanter. Dessa blandas med välkända namn som Vanessa Redgrave – som i år tilldelas Stockholm Lifetime Achievement Award. Efter att ha medverkat i över 100 filmer debuterar hon 80 år gammal som regissör med dokumentärfilmen "Sea Sorrow". I filmen ligger fokus på den globala flyktingkrisen. Filmen är med i kategorin "Spotlight – Change".

Visionary Award går i år till regissören Pablo Larraín som besöker festivalen med sin senaste film "Neruda". Han har tidigare regisserat filmen "Jackie" (2016). Med sju filmer i bagaget står Pablo Larraín för en sant visionär filmkonst. Han är dessutom född och verksam i det land som i år är Stockholms filmfestivals fokusland: Chile. I år har festivalen tagit in fem filmer från chilenska regissörer, bland annat Sebastián Lelio och Marcela Said.

Festivalen invigs med den kritikerrosade filmen "The Shape Of Water" av regissören Guillermo del Toro, som vann årets Guldlejon i Venedig. Ett urval av de övriga filmerna under festivalen är "Thelma" regisserad av Joachim Trier, "Call Me By Your Name" av Luca Guadagnino, "The Party" av Sally Porter, "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" av Martin McDonagh och sist men inte minst "Downsizing" av Alexander Payne.

För tredje året i rad kommer Stockholms filmfestival att tillsammans med Stockholms stad att dela ut priset Stockholm Impact Award. Priset är ett av världens största pengapriser för film med en vinstsumma på en miljon kronor och ett unikt pris designat av konstnären Ai Wei Wei. Stockholm Impact Award delas ut till filmskapare som vågar ta upp samhällsfrågor som demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Höstens upplaga av Stockholms filmfestival tillägnas Michael Nyqvist, en av vår tids största och mest folkkära svenska skådespelare. Under Stockholms internationella filmfestival kommer hans konstnärliga arv att hyllas med en "showreel" och en tyst minut tillsammans med Michael Nyqvists stiftelse, som startades strax efter hans bortgång.

Stockholm Rising Star tilldelas en skådespelare som har gjort utmärkta prestationer på film och har möjligheten att bli morgondagens stjärna. Syftet med priset är att lyfta fram skådespelare tidigt i karriären och bjuda in dem till Stockholms filmfestival, där de får chansen att knyta kontakter inom filmbranschen.

Stockholms internationella filmfestival är indelad i följande programrubriker:

Stockholm XXVIII Competition
Stockholm XXVIII Documentary Competition
Stockholm Impact
Open Zone
American Independents
Icons
Discovery
Documania
Twilight Zone
Spotlight
Stockholm XXVIII Short Film Competition
Special Event
1 Km Film

Festivalcentret finns i Kulturhuset Stadsteatern vid Sergels torg. Festivalfilmerna visas på de sju biograferna Skandia, Saga, Grand, Klara (Kulturhuset), Zita, Filmhuset och Victoria i Stockholm.

Stockholms internationella filmfestival startade 1990 och är numera en av de främsta filmfestivalerna i Europa. Festivalen äger rum varje år i november. Stockholms filmfestival anordnar även förhandsvisningar och Sommarbio som är gratis utomhusbio. Stockholms filmfestival Junior arrangeras varje år i april. Den är en festival för barn och unga mellan 6 och 19 år. Festivalchef är Git Scheynius.

Publicerat: 2 november 2017.

 

Stockholms Varjehanda recenserar:

Hemskt men välgjort drama
om kriget i Syrien
nominerat till Bronshästen

Arkitekten Gunnar Asplunds mästerverk Skandia-Teatern på Drottninggatan 82 i Stockholm betraktas av somliga som en av världens vackraste biografer. Här ses biosalongen uppifrån den mittersta logen som ligger högst uppe och längst bak på balkongen. Fotograferat den 1 november 2017 i samband med pressvisningen av "InSyriated" inför Stockholms filmfestival.

 

"InSyriated" är en mycket välgjord och en mycket hemsk film. Hemsk för att den är en krigsfilm. Inte en krigsfilm med militär på slagfält utan en film om hur en modern syrisk familj med grannar i ett flerbostadshus påverkas av ett krig. "InSyriated" är en sevärd men omskakande "feel-bad movie", som bland annat har vunnit publikens pris på Berlins Internationella Filmfestival i februari 2017.

Detta krigsdrama utspelar sig nästan helt och hållet inne i en lägenhet under ett intensivt dygn. Det skapar en klaustrofobisk spänning. Helikoptrar, bombkrevader och kulsprutesmatter hörs in i lägenheten utan synas. Brutala händelser inträffar i samband med krypskyttar, plundrare och våldtäktsmän.

I lägenheten råder sporadisk brist på kranvatten och mobiltelefontäckning. Det råder även stress och tristess som tar sig skilda uttryck för de olika generationerna.

Filmen är producerad i Belgien i ett belgisk-franskt samarbete. Filmen är 1 timme och 25 minuter lång (vilket är ganska kort).

Filminspelningen tog 25 dagar och ägde rum i ett flerbostadshus i centrala Beirut i Libanon. Miljön ska föreställa Damaskus i Syrien.

Filmens originaltitel är "In Syria". Den är egentligen det enda som lokaliserar filmen till ett (i november 2017) alltjämt pågående krig. Annars är skildringen universell.

Skådespelarna är araber från Mellanöstern – några av dem är i verkligheten flyktingar från Syrien. Språket i filmen är arabiska med engelska undertexter (åtminstone i den version som visades för pressen på Skandia den 1 november 2017).

Filmen är lite av ett kammarspel för bioduken. Den skulle egentligen passa alldeles utmärkt som en pjäs på en teaterscen: Handlingen är koncentrerad i både tid och rum och har ett begränsat antal skådespelare.

Filmmusiken är visserligen inte särskilt påträngande, men känns onödig i ett fall som detta.

Filmens regissör och manusförfattare Philippe Van Leeuw är född i Bryssel 1954 och bor för närvarande i Paris. Han har tidigare regisserat "The Day God Walked Away" (2009).

Philippe Van Leeuw kommer att besöka Stockholms filmfestival den 11–13 november. Hans film "InSyriated" är nominerad i kategorin "Bästa film" och tävlar därmed om världens tyngsta filmpris, Bronshästen, som väger 7,3 kilogram.

Två kraftfulla kvinnliga roller utmärker sig särskilt i "InSyriated". De spelas av den arabisk-israeliska skådespelerskan Hiam Abbass och den libanesiska skådespelerskan Diamand Bou Abboud.

"InSyriated" får svensk biopremiär den 16 februari 2018.

Stockholms Varjehanda ger filmen "InSyriated" (skrivs ibland "Insyriated) betyget 4 stjärnor på skalan 1–5 stjärnor.

Recensent: Mac Lennart Lindskog.

Publicerat: 2 november 2017.

 


ANNONS


 

Utställning om kropp och minne
i Sveriges första reaktorhall
blir doktorsavhandling på KTH

Den här oansenliga ingången leder via en lång trappa ned till Sveriges första reaktorhall. På stången till vänster ses siffran 9 som är adressen Osquldas väg 9 (vid Drottning Kristinas väg 51 på KTH Campus). På skylten står det "R1 Angreppsväg" där R1 betecknar Reaktor 1 det vill säga Sveriges första kärnreaktor. Det finns även en hissförbindelse ned till KTH R1 i en näraliggande byggnad.

 

Fram till och med söndagen den 1 oktober 2017 pågår en fascinerande konstutställning i en likaså fascinerande miljö långt nere i underjorden på Kungliga Tekniska högskolans (KTH) campus i Stockholm. Utställningen heter "Journal". Konstverken har producerats av konstnären, arkitekten och doktoranden Jenny Wiklund. Miljön är den sedan länge sanerade reaktorhallen för Sveriges första kärnreaktor R1.

Drygt 25 meter under markytan på KTH Campus fanns således experimentreaktorn R1. I Stockholms innerstad, bland bebyggelsen innanför tullarna! Den var inte bara Sveriges första fullt fungerande kärnreaktor utan även landets första avställda och avvecklade kärnreaktor.

Numera används den friklassade reaktorhallen som en kreativ mötesplats för olika slags event, enligt KTH. Reaktorhallen ägs av det statliga bolaget Akademiska Hus AB.

Sveriges första kärnreaktor R1 kördes kritiskt, det vill säga kärnklyvningen blev självgående, från det historiska klockslaget 18.59 den 13 juli 1954 ända fram till den 6 juni 1970. Reaktorn konstruerades och byggdes av AB Atomenergi, framgår det av Wikipedia.

R1 var således i drift till sommaren 1970 då den ställdes av för gott. Den revs 1982. Ett par år senare gjordes mätningar av kvarvarande radioaktiv strålning, som befanns ligga under tillämpliga gränsvärden. Anläggningen blev friklassad av Strålskyddsinstitutet, enligt KTH.

Efter några års omvandling av reaktorhallen till eventlokal blev KTH formell hyresgäst från 2007.

DISPUTATIONSUTSTÄLLNINGEN

Nu i slutet av september 2017 pågår alltså en fascinerande konstutställning i reaktorhallen och dess biutrymmen.

Konstutställningen är en disputationsutställning. Konstnären och KTH-arkitekten Jenny Wiklunds doktorandarbete redovisas i form av en utställning med offentligt försvar den 29 september 2017 på plats dvs i reaktorhallen KTH R1.

Jenny Wiklunds avhandling består av något så ovanligt som en utställning med tillhörande text. Avhandlingen heter Journal – rekonstruktion av kropp och minne. Där finns följande inledning:

"Denna avhandling består av ett monumentalverk som sätter samman ett antal konstnärliga verk till en helhet som utgör avhandlingens tes och resultat. Denna text skall förstås som ett bidrag i denna konstnärliga helhet och kan därför inte läsas fristående. Monumentalverket är installerat i R1, KTH, som här visas i sektion. Verket kommer att dokumenteras och redovisas i en publikation efter utställningens slutförande."

Projektet "Journal" har utvecklats i interdisciplinärt samarbete mellan Jenny Wiklund och KTH Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad, Akademiska Sjukhuset i Uppsala, Uppsala Universitet, Karolinska Institutet, Kungl. Konsthögskolan, Aarhus Arkitektskole, KTH Medieteknik och curator Jan Åman.

En bakgrund till projektet är att Jenny Wiklund själv för ungefär 17 år sedan råkade ut för en mycket svår trafikolycka. Hon genomgick en lång och mödosam rehabilitering.

Det visuella intrycket i projektet "kommer före alla andra beskrivningar, i logik med den händelse som föregick doktorandprojektets ämne, en minnesförlust, där upplevelsen av rummet kom före språket, kroppen före hjärnan, intränade minnen i form av siffror före en självbiografi."

Formuleringen "intränade siffror" syftar på att hon på sjukhuset efter olyckan inte mindes någonting, inte ens sitt eget namn. Efter en tid dyker ett antal siffror upp i hennes huvud. Hon upprepar siffrorna i samma ordningsföljd. Det första hon kommer ihåg efter olyckan visar sig vara ett intränat telefonnummer. Det är hennes pappas telefonnummer.

Jenny Wiklunds nyckelord för projektet "Journal" är arkitektur, konst, medicin, medicinsk teknik, konstnärlig forskning, kropp, minne och spatial-estetisk poetik.

Utställningen på KTH R1 är öppen för allmänheten dagligen klockan 13–17 till och med söndagen den 1 oktober 2017 utom fredagen den 29 september (då utställningen är stängd för disputationen).

Ämnesområdet för disputationen är "Arkitektur med inriktning mot Kritiska studier i arkitektur". Respondent är således Jenny Wiklund. Opponent är professor Jan Kaila, Uniarts, Helsingfors, Finland. Handledare: Professor Katja Grillner.

Så här ser reaktorhallen KTH R1 ut för närvarande. I förgrunden konstverk tillhörande utställningen "Journal – rekonstruktion av kropp och minne". I bakgrunden rader av kontorsrum i tre våningsplan varav de två nedersta är utställningsrum med konstverk. Däremellan ses själva kärnreaktorgropen. I taket finns ett koordinatsystem som har använts för att mäta radioaktiv strålning på ett strukturerat sätt.

Här i reaktorhallen KTH R1 stod svensk kärnkrafts vagga. Cirka 25 meter ner i urberget under KTH:s campus vittnar en grop i betongen om svensk kärnkraftsteknologis barndom. I gropen låg Sveriges första kärnreaktor, forskningsreaktorn R1, framgår det av en artikel i tidningen KTH&Co. På golvet i bakgrunden ligger för närvarande konstverk. Till höger ses det upplysta kontrollrummet, som för närvarande är utställningsrum.

Flera av konstverken i Jenny Wiklunds utställning har medicinsk inriktning. Här kan man tycka sig se en skulptur med inälvor, bland annat lungor, hjärta och tarmar.

Ett av de större konstverken i utställningen är den här skulpturen som med sitt långa släp av märlband tar upp en stor del av ena väggen i reaktorhallen. Jenny Wiklunds skulptur är inspirerad av den mexikanska konstnären Frida Kahlo.

Jenny Wiklund, till höger på fotot, berättar för ett par besökare om sitt konstverk med en störtande stridspilot i källaren under reaktorhallen KTH R1.

Jenny Wiklund är konstnär och arkitekt från KTH Arkitekturskolan. Hon är född 1975 och verksam i Stockholm. Hennes doktorsavhandling i arkitektur, "Journal  – rekonstruktion av kropp och minne", läggs fram till offentlig granskning för avläggande av Teknologie doktorsexamen fredagen den 29 september 2017 klockan 9.15 i R1, Drottning Kristinas väg 51, KTH Campus i Stockholm. Samtliga foton i detta reportage är tagna den 18 september 2017.

Publicerat: 21 september 2017.

 


ANNONS


 

Internationell mässa för populärkultur och spelföretag hölls på Kistamässan


VIDEO (29 sekunder). Xbox demonstrerade sin nya Xbox One X på GameStop Expo på Kistamässan. Här ses en besökare prova att köra en simulerad Formel 1-bil på en tävlingsbana i Dubai. Videon och fotona i detta reportage är tagna under förhandsvisningen den 14 september 2017.

 

Comic Con Stockholm uppges vara Nordens största mässa för populärkultur. Den arrangerades den 15–17 september 2017 på Kistamässan i Kista i norra Stockholms kommun. Mässan samlade mycket inom TV, film, serietidningar, cosplay, gadgets, kläder och leksaker under ett och samma tak.

Tillsammans med GameStop anordnades även ett dedikerat spelområde, GameStop Northern Europe Conference Expo17. Där ställde några stora spelföretag som till exempel Nintendo, PlayStation, Xbox (Microsoft), Bandai Namco, Warner Bros och ThinkGeek ut sina senaste spelprodukter.

Gamestop är världens största spelvaruförsäljare som säljer PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Xbox 360, PS3, Nintendo 3DS, loot, konsoler och tillbehör.

I år arrangerades Comic Con Stockholm för första gången tillsammans med GameStop Expo. Dagen innan mässan öppnades anordnade GameStop en förhandsvisning av kommande spelnyheter för inbjudna gäster och pressmedia.

Speciellt inbjudna stjärngäster på Comic Con Stockholm var under mässdagarna Iain Glen från "Game of Thrones", Cobie Smulders från "Avengers" och "How I met your mother", Pamela Anderson från "Baywatch" samt Manu Bennett från "The Shannara Chronicles" och "Spartacus".

Stjärngästerna medverkade i frågepaneler som ingick i inträdesavgiften. Det kostade däremot extra för besökarna att få en autograf eller att fotograferas tillsammans med stjärngästerna.

Uppenbarligen var Cobie Smulders och Pamela Anderson populärast eftersom deras autografer och foton var dyrast: 250 kronor för en autograf och 400 kronor för ett foto. De två manliga stjärngästerna var lite billigare: Autograf 200 kronor och foto 300 kronor.

Nintendos stora hörnutställning på GameStop Expo dominerades av den välkända spelfiguren Mario.

De senaste versionerna av digitala bollspel och fantasispel var populära att pröva på under GameStop Expo på Kistamässan.

Publicerat: 19 september 2017.

 


ANNONS


 

Fullsatt frukostmöte hos
Stockholms Handelskammare
om nästa års valfrågor

Johan Norberg belyste i början av Handelskammarens hearing aktuella svenska samhällsfrågor i ett internationellt perspektiv. Han är, enligt Wikipedias formulering, "en svensk författare, debattör, dokumentärfilmare och filosofie magister i idéhistoria som arbetar för liberalism, kapitalism och globalisering".

 

Stockholms Handelskammare, som är näringslivets regionala organisation i Stockholms län och Uppsala län, arrangerade fredagen den 8 september 2017 en "Hearing – ett år till valet". Det välbesökta frukostmötet hölls i Handelskammarens ljusgård på Brunnsgatan 2 i Stockholm och handlade om de viktigaste frågorna inför de allmänna valen söndagen den 9 september 2018.

Hearingen inleddes med ett välkomstanförande av Handelskammarens VD Maria Rankka. Därefter följde en trendspaning av författaren och debattören Johan Norberg.

I den efterföljande paneldebatten om valets viktigaste frågor med arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S),finansmarknads- och konsumentminister samt biträdande finansminister Per Bolund (MP), Centerpartiets ledare Annie Lööf (C), Kristdemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Jakob Forssmed (KD), Liberalernas ekonomisk-politiske talesperson Mats Persson (L) och Stockholms oppositionsborgarråd Anna König Jerlmyr (M). Paneldebatten leddes av Handelskammarens näringspolitiske expert Fredrik Torehammar.

Hearingen bjöd även på en historisk tillbakablick på huvudstadspolitiken med de tidigare finansborgarråden Annika Billström (S) och Kristina Axén Olin (M). Den sistnämnda ger sig för övrigt in i politiken på nytt efter flera års bortovaro.

Frukostmötet avslutades med en debatt mellan Stockholms läns landstings finanslandstingsråd Irene Svenonius (M) och oppositionslandstingsrådet Erika Ullberg (S).

Under paneldebatten frågade debattledaren Fredrik Torehammar de sex politikerna: Vad tror ni kommer att bli den stora valfrågan nästa år? Svara med ett eller två ord.

Ingen av politikerna förmådde svara med just ett eller två ord. Av de ordrika svarsflödena utkristalliserades bland att annat följande valfrågor:

Ylva Johansson (S): Jobb och tillväxt.
Annie Lööf (C): Jobb, tillväxt och integration.
Anna König Jerlmyr (M): Trygghet (= brottsbekämpning)
Per Bolund (MP): Ekonomisk utveckling.
Mats Persson (L): Bidragsberoende (= oro för framväxt av en ny underklass i Sverige).
Jakob Forssmed (KD): Vården.

Följaktligen egentligen ingenting nytt, men ändå en fingervisning om vad valrörelsen kommer att handla om.

Stockholms Handelskammare har länge varit pådrivande i en annan fråga, nämligen om att bygga fyra järnvägsspår hela vägen mellan Uppsala och Stockholm. Det statliga Trafikverket föreslår också i sin nya nationella plan att fyrspår ska byggas.

Fredrik Torehammar frågade politikerna: Vilka av er kommer att arbeta aktivt för att jag kan åka på fyrspår mellan Stockholm och Uppsala innan min 50-årsdag (år 2031)?

Det visade sig att total enighet råder över partigränserna i denna "handuppräckningsfråga". Samtliga sex politiker räckte nämligen upp en hand. Detta uppskattades med applåder från publiken.


VIDEO (197 sekunder). I paneldebatten om de viktigaste valfrågorna nästa år medverkade från vänster arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S), Centerpartiets ledare Annie Lööf (C), Stockholms oppositionsborgarråd Anna König Jerlmyr (M), finansmarknadsminister Per Bolund (MP), Liberalernas ekonomisk-politiske talesperson Mats Persson (L) och Kristdemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Jakob Forssmed (KD) samt utfrågaren Fredrik Torehammar från Stockholms Handelskammare.

På temat "Tillbaka till framtiden" utfrågades Stockholms stads tidigare finansborgarråd Kristina Axén Olin (M), till vänster, och Annika Billström (S), i mitten, av Stockholms Handelskammares verkställande direktör Maria Rankka.

I programpunkten "Landstingsduellen" deltog oppositionslandstingsrådet Erika Ullberg (S), till vänster, och finanslandstingsrådet Irene Svenonius (M), till höger. Duellen leddes av Fredrik Torehammar.

Stockholms Handelskammares hearing den 8 september 2017 om nästa års valfrågor blev välbesökt – för att inte säga överfull. På deltagarlistan fanns fler än 170 anmälda deltagare. För dem som inte kunde närvara på mötet spelade Handelskammaren in en 91 minuter lång video om hearingen, som kan ses genom att klicka här.

Publicerat: 11 september 2017.

 


ANNONS


 

Konstnären Peter Eugén
slår igenom med kända
artister och norrländsk natur


VIDEO (34 sekunder). Peter Eugén berättar här i Stockholms Varjehandas video att tavlan "The stones camping in Norrland" är banbrytande i hans konstnärskap. Motivet är en kombination av natur och artister. Rockgruppen The Rolling Stones har han placerat vid en lägereld i norrländsk skogsmiljö. Priset för tavlan är 18 500 kronor.

 

Peter Eugén Nilsson är en 39-årig konstnär som sägs vara mitt uppe i sitt internationella genombrott. Just nu ställer han ut 45 tavlor på Galleri Ulfsunda på Ulfsunda Slott i Bromma i Stockholms kommun. Utställningen invigdes med vernissage den 26 augusti 2017 och kommer att hållas öppen till och med november.

Tavlorna uppges vara mycket populära på de svenska auktionshusen och har blivit uppmärksammade av Sveriges största auktionsfirmor och gallerier.

Peter Eugén (förnamnen är hans artistnamn) har de senaste åren haft stora framgångar på den internationella konstscenen med utställningar på bland annat Louvren i Paris, Schweiz, Hong Kong, New York, Las Vegas, Rom och London samt flera utställningar i Sverige bland annat på Edsvik Konsthall i Sollentuna.

Peter Eugén Nilsson är född 1978 och uppvuxen i Sundsvall. Verksam konstnär sedan 2001. Sedan 2007 är han bosatt och verksam i Stockholmsområdet. Han bor på Ingarö i Värmdö kommun utanför Stockholm.

Han började sin konstnärliga bana som naturmålare, men efter flytten till Stockholm inriktade han sig mer på porträttmåleri. Konverterade till den så kallade popkonsten 2008. Motiven är mest artister från musikscenen, men också personer med starka karaktärsdrag med fokus på ögonblicksbilder och scenframträdanden.

Har länge målat med akryl och olja. År 2014 provade han på akvarellmåleri och blev fast.

Han är både en stämningsfull naturmålare (med norrländska fjäll, skogar och sjöar som favoritmotiv) och en uttrycksfull popkonstnär (med kända artister ofta placerade i främmande miljöer). Numera kombinerar han akvarellmålandet med popkonsten och blandar sin konst på utställningar.

Peter Eugéns konst handlar ofta om kontrasten mellan stad och landsbygd.

Galleri Ulfsunda på Ulfsunda Slott har under några års tid låtit lovande konstnärer ställa ut sin konst på slottet. Varje utställning varar i tre månader och inleds med en vernissage. På konferensslottet får konstnärerna "möjlighet att nå en bredare målgrupp som kanske inte vanligtvis rör sig på gallerier men ändå uppskattar livets goda".

Peter Eugéns nästa utställning i Stockholmsregionen äger rum på Hägernäs Strands galleri, Catalinavägen 8 i Täby, den 5–16 september 2017. Det blir vernissage med bland annat några helt nymålade tavlor lördagen den 9 september klockan 12–16.

Peter Eugén framför tavlan "Payback" med Lennon, Warhol och Palme. Den är inte hans mest genomarbetade verk, men kanske hans mest spännande: "Hade tråkigt i ateljén igår. Blandade hejvilt med Lennon, Warhol & Palme", skriver han själv på sin Facebooksida den 11 mars 2017. De tre revolverbeväpnade personerna på tavlan har det gemensamt att de har skjutits: Den engelske rockmusikern och Beatles-grundaren John Lennon sköts ihjäl den 8 december 1980 i New York. Den amerikanske konstnären och filmskaparen Andy Warhol sköts den 3 juni 1968 i New York, skadades svårt men överlevde. Han avled 1987. Den svenske statsministern Olof Palme sköts ihjäl den 28 februari 1986 i Stockholm. Priset för tavlan "Payback" är 14 500 kronor.

Ulfsunda Slott i Bromma ingår i Stockholm Meeting Selection (SMS), som driver nio hotell, restauranger och eventlokaler i Stockholm med omnejd. I Stockholm Meeting Selection ingår Ulfsunda Slott, Hesselby Slott och Åkeshofs Slott i Stockholms västerort samt Näsby Slott i Täby, Villa Lovik och Bosön på Lidingö, Sturegatan 15 och Restaurang Hantverket i Stockholms city samt Rosersberg Slottshotell i Sigtuna. Fotot på Ulfsunda Slott togs den 26 augusti 2017.

Publicerat: 29 augusti 2017.

 


ANNONS


 

Möte om stadsutveckling
med avgående landshövdingen
i Tessinska palatset

I panelsamtalet om hur man bör bygga framtidens stad den 15 augusti 2017 i Tessinska palatset i Stockholm deltog från vänster Filmregion Stockholm-Mälardalens VD Anette Mattsson, Stena Fastigheter Stockholms VD PG Sabel, landshövding Chris Heister, Huddinges kommundirektör Magdalena Bosson och Konstfacks rektor Maria Lantz.

 

Den avgående landshövdingen i Stockholms län Chris Heister bjöd in till ett panelsamtal om hur kultur kan bidra till goda och attraktiva livsmiljöer och en hållbar stad. Evenemanget hette "Stockholm, kulturen och livet mellan husen". Det hölls på kvällen den 15 augusti 2017 i landshövdingens residens dvs Tessinska palatset på Slottsbacken 4 i Stockholm.

Medarrangör var Filmregion Stockholm-Mälardalen. Kvällen avslutades följdriktigt med utomhusbio i Tessinska palatsets trädgård. Filmen som visades var "Citizen Schein" av Maud Nycander, Jannike Åhlund och Kersti Grunditz Brennan. Den är en intressant dokumentär om Harry Scheins märkliga liv och leverne.

I evenemanget deltog ett 70-tal personer från berörda yrkesgrupper: Fastighetsägare, arkitekter och kulturarbetare samt politiker och tjänstemän från staten, landstinget och kommuner. Plus media.

Projektledaren Geska Bresevic presenterade "Smart Kreativ Stad". Det är ett projekt med fokus på rörlig bild, digitala media, innovation och stadsutveckling i Stockholmsregionen för åren 2015–2020. Projektet drivs av Filmregion Stockholm–Mälardalen i samarbete med medlemmar och partners inom flera branscher.

Slumrande och bortglömda platser har väckts till liv bland annat genom projicering av stora ljusbilder på outnyttjade husfasader

Filmregion Stockholm–Mälardalen är huvudstadsregionens samarbetsorganisation inom de kreativa och kulturella näringarna med fokus på film, TV och digitala medier.

Efter nästan sex år som landshövding i Stockholms län avgår Chris Heister den 31 augusti 2017 då hennes förordnande löper ut. Under sommaren har hon mött beslutsfattare från näringsliv, offentlig sektor och akademi för att samtala om Stockholmsregionens framtid, möjligheter och utmaningar.

Samtalen har skett bland annat vid fem konferenser och i en serie poddsändningar – allt samlat under vinjetten "Salong framtiden".

Dokumentationen kommer att användas i Länsstyrelsens arbete med en ny strategisk inriktning för Stockholms län. Den ska presenteras senare i höst.

Sedan den 1 februari 2012 är Chris Heister landshövding i Stockholms län. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen, som är regeringens företrädare i regionen och samordningsorgan för statlig verksamhet i länet. Länsstyrelsen arbetar som en samlande kraft för att Stockholmsregionen ska vara attraktiv att leva, studera, arbeta och utveckla företag i. Efter nästan sex år som landshövding i Stockholms län avgår Chris Heister den 31 augusti 2017, då hennes förordnande upphör.

Tessinska palatset, som är ett byggnadsminne, är sedan 1968 residens för landshövdingen i Stockholms län. I palatset finns landshövdingens privatbostad, representationslokaler och en paradvåning bevarad från Nicodemus Tessin den yngres tid. Fotograferat den 15 augusti 2017 i Tessinska palatsets barockträdgård.

Tessinska palatsets trädgård, som inramas av huset, är sinnrikt konstruerad för att ge intryck av ett större djup än det verkliga. Den vackra barockträdgården har en konstfullt utformad plantering av buxbom. Bortre delen avskärmas av två fristående väggar med nischer, som på Tessins tid var försedda med galler och fungerade som fågelburar. Bakom finns en mindre trädgård som tidigare omgavs av stall och vagnshus, framgår det av Länsstyrelsens broschyr om landshövdingens residens.

Trädgården i Tessinska palatset skapades på 1700-talet. Den är ett fint exempel på en italiensk barockträdgård. Där skapades illusoriska perspektiv så att både palatset och trädgården upplevs som större än vad de faktiskt är. På 1960-talet restaurerades trädgården då bland annat "buxbomsbroderierna" återskapades, enligt en skylt i trädgården. Dessvärre är buxbomen påverkad av olika växtsjukdomar, bland annat kommasköldlus. För att bli av med skadedjuren har de tidigare höga buxbomplantorna skurits ner. Markytan har desinfekterats "genom flamning med gasol".

Trädgården med det figurklippta barockmönstret av buxbom är fotograferad från konferensrummet en trappa upp i Tessinska palatset den 15 augusti 2017. Utomhusvisningen av filmen "Citizen Schein" ägde rum i bortre delen av parken dvs bakom filmduken som man på fotot alltså ser baksidan av.

Tessinska palatset på Slottsbacken 4 i Gamla stan är sedan 1968 residens för landshövdingen i Stockholms län. Där inryms en paradvåning bevarad från Tessins tid, en representationsvåning och landshövdingens privatbostad. Nicodemus Tessin d.y. (1654–1728) lät mellan 1694 och cirka 1700 uppföra Tessinska palatset som ståndsmässig privatbostad åt sig och sin familj. Samtidigt ansvarade han, rakt över gatan, för byggnadsarbetet med det nya Stockholms slott.

 

I arbetet med sitt privata palats fick Nicodemus Tessin d.y. stort spelrum för sin arkitektoniska experimentlusta, enligt Länsstyrelsens information. På tomten på Slottsbacken 4, inte större än en normalstor villatomt i dagens Stockholmsregion, lät han bygga ett magnifikt palats i miniatyr som "med sina skenperspektiv lekfullt bedrar besökarens ögon att se större rymder än de faktiska".

Paradvåningen på den översta våningen är bevarad sedan Tessins dagar, med rika dekorationsmålningar av franska konstnärer. Den sceniskt uppbyggda barockträdgården är numera, efter perioder av förfall och förvandling, helt återställd enligt Tessins egna ritningar.

Huset har tre våningar. Den nedersta är kraftfullt och rustikt utformad. Planet domineras av en pelarsal med höga portar som Tessin höll öppna sommartid så att allmänheten kunde skymta palatsets trädgård. På bottenvåningen fanns även kök och plats för tjänstefolket medan bostadsrummen låg en trappa upp. I flyglarna rymdes bibliotek och galleri.

På översta våningen byggde Tessin sin "lilla paradvåning" som tidens sed föreskrev med sal, förrum, sängkammare och ett kabinett i var ände.

Landshövdingens arbetsplats, dvs Länsstyrelsen i Stockholms län, ligger efter flytten från Hantverkargatan numera på Regeringsgatan 66 i hörnet av Kungsgatan i Stockholm.

Publicerat: 18 augusti 2017.

 


ANNONS


 

Nationalmuseum Design vid Sergels torg visar unik privatsamling av finsk design

I pressvisningen före vernissagen av utställningen "Hundra år av finsk design – ur Rafaela & Kaj Forsbloms samling" den 20 juni 2017 hos Nationalmuseum Design medverkade från vänster sommarens "containerkonstnär" Michael Johansson, utställningens båda curatorer Barbro Kulvik och Antti Siltavuori, samlingens ägare makarna Kaj Forsblom och Rafaela Seppälä-Forsblom samt Nationalmuseums överintendent Berndt Arell. I bakgrunden står Nationalmuseums pressansvarige Mattias Robertson.

 

Nationalmuseum Design på Kulturhuset Stadsteatern vid Sergels torg i Stockholm öppnade den 20 juni 2017 den unika utställningen "Hundra år av finsk design – ur Rafaela & Kaj Forsbloms samling". Utställningen är unik så tillvida att den via Forsbloms privatsamling av design- och konsthantverk ger en inblick i innovation, teknik, utveckling och estetik åren strax före men främst efter Finlands självständighet år 1917.

I denna avslutande utställning på Nationalmuseum Design vid Sergels torg speglas den framväxande form- och hantverksnationen Finland från sekelskiftet 1800/1900 fram till idag. Utställningen omfattar över 200 föremål av 28 välkända finska formgivare, arkitekter och konstnärer. Besökarna får se möbler, armaturer, glas, keramik, textil och andra konstföremål.

Samlingen har i den här utsträckningen aldrig tidigare visats offentligt. Utställningen presenterar allt från originalmöbler av arkitekten Eliel Saarinen, glas och möbler av Alvar Aalto till helt nya objekt av Ilkka Suppanen och Kristina Riska.

– Varje föremål i vår samling har valts ut med kärlek, säger Rafaela Seppälä-Forsblom.

Utifrån uppväxtåren på de finländska ambassaderna i Washington och Paris, där Rafaela Seppäläs far var sändebud, "har minnena från barndomen transformerats till kreativ nostalgi som ger samlingen både bredd och variation". Det starka personliga engagemanget för den finska designhistorien är ständigt närvarande.

Utgångspunkten för samlingen av finsk design och konsthantverk blev en flaska i glas av Ristomatti Ratia som Rafaela Seppälä fick i gåva på Alla hjärtans dag 1999 av sin blivande make Kaj Forsblom.

Glasföremål och objekt av bland andra Tapio Wirkkala, Aino Aalto, Timo Sarpaneva och Gunnel Nyman från 1950- och 1960-talen utgör självklara inslag i samlingen. Alvar Aalto är en annan självklar representant, här med bland annat unika varianter av den numera ikoniska Savoy-vasen tillsammans med skåp, karmstolar och bord ritade för Paimio Sanatorium.

Ett särskilt fokus i samlingen har ägnats formgivaren Paavo Tynell som 1918 tillsammans med kolleger startade Taito Oy. Taito var ett industriföretag som i första hand ägnade sig åt produktion av allehanda metallföremål, men under 1930-talet alltmer övergick till tillverkning av armaturer där Paavo Tynell var den ledande formgivaren.

I samarbete med företaget genomfördes också alla Alvar Aaltos stora projekt som Paimio Sanatorium, Biblioteket i Viborg och Restaurang Savoy i Helsingfors. I utställningen visas flera av Tynells unika armaturer i mässing, mässingsnät och perforeringar för första gången utanför Finland.

Utställningen "Hundra år av finsk design" visas i kronologisk ordning. Den inleds med ett foto föreställande Finlands paviljong på Exposition Universelle i Paris 1900. Den säregna paviljongen har ritats av arkitekttrion Herman Gesellius, Armas Lindgren och Eliel Saarinen. I glasmontern finns vaser, tillbringare och skålar från 1897–1902 av Alfred William Finch. Möblerna är ett sybord med matchande fåtöljer från 1910–1920 av Louis Sparre. Tavlan på väggen heter "Tuonen Lehto" och är målad 1902 av Pekka Halonen.

 

Även Marimekko lyfts fram i utställningen. Rafaela Seppälä-Forsblom förklarar att "jag har alltid haft Marimekkos produkter i mitt hem och precis som min mor dukade jag våra festbord med Marimekko-dukar".

Rafaela & Kaj Forsbloms samling fortsätter att expandera med såväl förvärv av 1900-talsföremål som av samtida finsk design- och konstobjekt. En önskan att bidra till att de unika och klassiska finska designföremålen inte skingras för världen har utgjort ett viktigt incitament i byggandet av samlingen.

Till skillnad från museisamlingar kan kriterierna för en privatsamling vara betydligt friare och mer subjektiva.

Utställningen "Hundra år av finsk design – ur Rafaela & Kaj Forsbloms samling" visas på Nationalmuseum Design på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm till och med den 29 oktober 2017.

I samband med utställningen har en drygt 200 sidor gedigen publikation givits ut.

Med utställningen "Hundra år av finsk design" i Stockholm och sommarens utställning "Tre Kronor – Made in Finland" om äldre finskt silver på Läckö Slott i Västergötland vill Nationalmuseum uppmärksamma märkesåret "Suomi Finland 100 år".

Nationalmuseum Design öppnade i februari 2015 som en tillfällig utställningsplats hos Kulturhuset Stadsteatern under de år som museets huvudbyggnad på Blasieholmen renoveras. I och med utställningen "Hundra år av finsk design" avslutas denna tillfälliga verksamhet.

Nya Nationalmuseum öppnar hösten 2018.


VIDEO (31 sekunder). Rafaela Seppälä-Forsblom berättade under pressvisningen den 20 juni om Järnvägsstationen i Helsingfors och om bostads- och ateljébyggnaden Hvitträsk i Kyrkslätt utanför Helsingfors. Båda anläggningarna ritades i nationalromantisk stil av Eliel Saarinen och avseende Hvitträsk i samverkan med arkitektkollegerna Herman Gesellius och Armas Lindgren.

 

FINSK, FINLÄNDSK, SKANDINAVISK ELLER NORDISK DESIGN?

I publikationen "Hundra år av finsk design. Ur Rafaela & Kaj Forsbloms samling" skriver Marika Bogren, intendent på Nationalmuseum, en intressant artikel om skillnader och likheter i finsk, skandinavisk och nordisk design.

Hon belyser "nätverk och händelser som lett fram till ett gemensamt formspråk, till en nordisk stil som internationellt kom att lanseras som 'Scandinavian design', framför allt från 1950-talet. Trots att Finland inte räknas till Skandinavien har finsk design intagit en självklar position inom det fält som detta begrepp syftar på, och det med starkare muskler än till exempel Norge".

Vidare: "Naturen har på många olika sätt präglat skandinavisk design, med de olika elementen och deras varierande tillstånd i form av till exempel vatten, is och snö. Landskapets karaktär, träslagen, ljuset, årstiderna och himlar i solnedgång – allt detta inryms i det som av olika skäl har kallats den blonda stilen."

"Men det finska har också fått epitetet 'kargt'. Att förlika sig med sitt öde och med återhållen stolthet oförtrutet kämpa sig igenom svårigheter och elände är det som brukar betecknas som sisu, en kraft som den finska folksjälen sägs omfatta."

Mot denna bakgrund kan man fråga sig: Är exempelvis det till synes urfinska Marimekko "med sina djärva och färgstarka tyger" ett uttryck för blond och karg finsk, skandinavisk eller nordisk design?

Det vore intressant att få se en utställning på temat "Nordisk design" med gamla och nya föremål i alla konstformer från olika länder.

Till sist: Flera av de formgivare, vars alster visas på utställningen om finsk design, har svenskklingande namn: Louis Sparre, Greta Skogster-Lehtinen, Göran Hongell, Lisa Johansson-Pape och Gunnel Nyman.

I detta sammanhang borde därför "finsk design" kanske ha bytts ut mot "finländsk design".

En av utställningen curatorer, Antti Siltavuori, berättade under pressvisningen den 20 juni om den fantasifulla och färggranna glasvasen Huljake av konstnären Oiva Toikka från Iittala 2012.

Text och foto: Mac Lennart Lindskog.
Publicerat: 26 juni 2017.

 


ANNONS


 

Förstudie inleds:
Arlandastad kan få nationellt träningscenter för fotboll

Så här är Svenska Fotbollförbundets nationella träningscenter i Arlandastad tänkt att se ut. Illustration från Fogis.se (FOGIS är Fotbollens Gemensamma InformationsSystem, som tas fram av Svenska Fotbollförbundet i nära samarbete med distrikten).

 

Svenska Fotbollförbundet (SvFF) och Arlandastad Holding AB inleder en förstudie för att undersöka möjligheterna att bygga en nationell utvecklings-, tränings- och utbildningsanläggning vid Arlandastad. Det meddelade de båda parterna den 7 juni 2017.

Förstudien ska utreda krav, behov och ekonomiska förutsättningar. Parterna ska hämta inspiration genom att jämföra med liknande anläggningar i världen. Anläggningen kommer sedan, om alla bitar faller på plats, att byggas i Arlandastad som är en del av Airport City Stockholm.

I oktober 2017 ska förstudien presenteras för Svenska Fotbollförbundets styrelse.

– Svenska Fotbollförbundets ambition är att fortsätta utveckla svensk fotboll för att hålla absolut topp- och världsklass. Det kräver förutsättningar som mäter sig med de absolut bästa. Därför är ett nationellt träningscenter en viktig och central pusselbit, ett center som ska hålla högsta internationella standard. Det säger SvFF:s generalsekreterare Håkan Sjöstrand.

– Det är en stor glädje för oss på Arlandastad att inleda denna förstudie och samarbete med Svenska Fotbollförbundet. Vi har den mark som behövs för projektet och vi är beredda att ställa upp med våra resurser för att möjliggöra projektet. Det säger Per Taube, huvudägare i Arlandastad Holding AB.

Arlandastad Holding AB är ett fastighetsutvecklingsbolag som "skapar konceptuella plattformar för att utveckla Sveriges första flygplatsstad". Bolaget kontrollerar cirka 250 hektar mark i Airport City Stockholm. VD för Arlandastad Holding AB är Dieter Sand.

Airport City Stockholm är ett samarbete mellan Swedavia AB (som äger, driver och utvecklar tio flygplatser i Sverige), Sigtuna kommun (som är hemkommun för Airport City Stockholm) och Arlandastad Holding AB. Airport City Stockholm har som uttalad ambition att bli ett av Stockholmsområdets mest livskraftiga kunskapskluster. VD för Swedavia/Airport City Stockholm är Fredrik Jaresved.

Beskrivning av ändamålet med de olika anläggningarna i det tänkta nationella träningscentret för fotboll, futsal och beach soccer i närheten av Arlanda flygplats. Illustration från Fogis.se.

Publicerat: 7 juni 2017.

 

IF Brommapojkarna toppar Superettan – siktar på att återkomma till Allsvenskan


VIDEO (92 sekunder). Under Superettans upptaktsträff den 27 mars 2017 på hotell Scandic Infra City i Upplands-Väsby intervjuades en tränare och en spelare för varje lag uppe på scenen. Här ses IF Brommapojkarnas tränare Olof Mellberg och mittfältaren Christopher Brandeborn frågas ut av programledarna Anders Andersson och Jesper Hussfelt. Christopher Brandeborn var för övrigt en av de spelare som gjorde mål i 3–0-matchen mot Norrby IF den 27 april och därmed sköt upp BP i serieledningen för Superettan.

 

Svensk herrfotboll består av 32 lag på elitnivå. Sex av dessa elitlag hör i år hemma i Stockholms län: AIK (Solna), Djurgårdens IF (Stockholm) och Hammarby IF (Stockholm) i Allsvenskan samt IF Brommapojkarna (Stockholm), IK Frej Täby (Täby) och Syrianska FC (Södertälje) i Superettan.

Elitlagen spelar definitionsmässigt i Allsvenskan (högsta nivån) eller i Superettan (näst högsta nivån). De är medlemmar i Föreningen Svensk Elitfotboll (SEF), som består av samtliga 32 klubbar på dessa båda nivåer.

Det här reportaget handlar framför allt om IF Brommapojkarna (BP), som den 23 april 2017 gick upp i Superettans serieledning efter seger på hemmaarenan Grimsta IP med 3–0 mot Boråslaget Norrby IF. Siktet är givetvis inställt på att ta sig upp till Allsvenskan igen.

IF Brommapojkarna har således gjort bra ifrån sig hittills i år dvs efter fyra av totalt 30 matchomgångar. Tabellraden talar sitt tydliga språk: 4 (spelade matcher), 3 (vunna matcher), 1 (oavgjord match), 0 (förlorade matcher), 7–0 (gjorda mål respektive insläppta mål, 7 (måldifferens) och 10 (poäng).

Alltså efter fyra matcher: Ingen förlust och inte ens ett enda insläppt mål!

IF Brommapojkarnas tränare Olof Mellberg måste vara mer än nöjd med resultatet så här långt. Först tar han laget upp från Division 1 i höstas till Superettan. Sedan tar han nu i vår laget vidare upp i topp på direkt uppflyttningsplats till Allsvenskan. Det återstår visserligen 26 matcher innan saken är biff, men ändå.

Olof Mellberg har en gedigen erfarenhet som en av Sveriges främsta fotbollsspelare. Han började sin fotbollskarriär som junior i Gullspång i norra Västergötland (där han föddes 1977). Som senior har han spelat i Degerfors, AIK, Racing Santander (Spanien), Aston Villa (England), Juventus (Italien), Olympiakos (Grekland), Villareal (Spanien) och FC Köpenhamn (Danmark).

Olof Mellberg har spelat 117 matcher i Sveriges landslag, där han under flera år var lagkapten. Han har deltagit i sex EM- och VM-turneringar. Sist men inte minst: År 2003 tilldelades han Guldbollen som Sveriges bästa fotbollsspelare samma år, framgår det av Wikipedia.

På Valborgsmässoafton den 30 april klockan 15.00 blir det årets första Stockholmsderby i Superettan: IF Brommapojkarna åker den korta sträckan till Vikingavallen/Täby IP i Täby Kyrkby för att möta IK Frej Täby. Det kan bli publikrekord där – om vädret tillåter.

När Superettans upptaktsträff hölls den 27 mars 2017 på Scandic Infra City i Upplands-Väsby presenterades AB Svenska Spels Oddset för vilket lag som kommer att vinna Superettan 2017. Som synes ansågs just då (före säsongstarten) Dalkurd från Borlänge vara favorit med oddset 2,60. Därefter kom Helsingborgs IF och IF Brommapojkarna på delad andra plats med oddset 8,00. De två övriga Stor-Stockholmslagen bedömdes ha betydligt sämre chanser: IK Frej Täby kom på delad 12:e plats med oddset 75,00 och Syrianska FC på 16:e och därmed sista platsen med det höga oddset 200,00.


Här är alla tränarna i sitt lags matchtröja inför säsongstarten i Superettan 2017. Från Stockholmsregionens fotbollsklubbar deltog Syrianska FC:s tränare Sharbel Touma (gulröd-randig), IF Brommapojkarnas tränare Olof Mellberg (rödsvart-randig) och IK Frej Täbys tränare Bartosz Grzelak (gulsvart, knästående). Fotograferat under Superettans upptaktsträff den 27 mars på Scandic Infra City i Upplands-Väsby kommun.

Mer om Superettan: Matcherna bevakas regelbundet ur ett Täbyperspektiv i den lokala webbtidningen Täby Allehanda på www.tabyallehanda.se/sport.

Publicerat: 23 april 2017. Uppdaterat: 24 april 2017.

 


ANNONS


 

Rekordmånga besökare på
den extra tidiga Vårsalongen

När 2017 års Vårsalong stängdes den 5 mars efter sju och en halv veckors visning kunde Liljevalchs summera 86 834 besökare, rapporterar konsthallen. Det var andra året Vårsalongen hölls utanför Djurgården – även denna gång vid Brunkebergstorg i centrala Stockholm.

Eftersom Liljevalchs rosa byggnad på Djurgården fortfarande är stängd för grundförstärkning och renovering fick Vårsalongen även i år hållas i City, nu på Malmskillnadsgatan 32. Förra året lockades 83 387 besökare till Vårsalongen, som hölls i andra lokaler i Gallerian-kvarteret.

– Trots att Vårsalongen 2017 var en vecka kortare än förra året så kan vi alltså notera en rekordpublik. Vårsalongen är numera onekligen en folkfest och festen blev ju inte sämre av att vi, i lokaler lånade av AMF Fastigheter, befinner oss mitt i Stockholms city och därmed fick en ny publik, säger konsthallschefen Mårten Castenfors.

I år visades 295 verk av 127 konstnärer. Så mycket som 74 procent av verken såldes – också det rekord. Totalt hade 2 505 ansökningar kommit in.

Renoveringen av Liljevalchs hus på Djurgården har dragit ut på tiden. Till Vårsalongen 2018 ska portarna kunna öppnas till Carl Bergstens rosa byggnad.

Publicerat: 6 mars 2017.

 

Stockholms Varjehanda på Liljevalchs vårsalong:
Intressant konstmix i tillfälliga lokaler mitt i Stockholm


VIDEO (16 sekunder). Ett mycket annorlunda utställningsobjekt på Liljevalchs vårsalong är den cirka fyra minuter långa videon "Spatial Bodies" av Stefan Larsson med sin pseudonym AUJIK. Han är född 1973 och uppväxt i Söderhamn. Bor utanför Kyoto i Japan. Magisterexamen i fri konst från Umeå Konsthögskola. På Vårsalongswebben skriver Stefan Larsson att "Spatial Bodies gestaltar det urbana landskapet som en levande autonom och självmedveten organism där arkitektoniska kroppar flätats samman i ett vildvuxet ekosystem. Videon är inspirerad av Brutalism-arkitektur och särskilt japansk metabolism som kom under 60-talet och tog intryck från bland andra surrealisterna och dada-rörelsen. En annan aspekt är framtida möjligheter med AR (Augmented Reality) och hur det kan bli möjligt att digitalt dekonstruera alla material". Videon är ett samarbete med den japanska elektronikmusikern Daisuke Tanabe. Den är filmad i centrala Osaka med en drönare. Spatial Bodies hade premiär i juli 2016 genom Designboom och har sedan visats av CNN, Vice, DIS, Der Spiegel m fl. Den fick första pris av "Animago - award and conference 2016" i München.

 

Liljevalchs traditionella vårsalong ända sedan 1921 öppnades i år redan den 11 januari dvs mitt i vintern. Den pågår till och med den 5 mars 2017. Vårsalongen hålls i år i tillfälliga lokaler på Malmskillnadsgatan 32 som ligger mellan Brunkebergstorg och Hamngatan i centrala Stockholm.

Anledningen till de tillfälliga lokalerna är att Liljevalchs ordinarie byggnad på Djurgårdsvägen 60 på Djurgården i Stockholm behöver fortsätta att grundförstärkas och renoveras. Tack vare samarbete med AMF Fastigheter ges möjlighet för andra året i rad att visa konst i City. Årets konstlokaler består av 1 500 kvadratmeter i två våningsplan i hörnet av Malmskillnadsgatan och Hamngatan.

Vårsalongen är en jurybedömd utställning. Att komma med eller inte komma med på Vårsalongen är en viktig fråga för både etablerade och icke etablerade konstnärliga utövare.

Syftet med juryarbetet är inte att välja det som är "bäst" även om juryn förstås letar efter kvalitet, framhåller Liljevalchs. Juryns uppdrag är "att välja verk som kan samverka med varandra i en generös och lustfylld utställning".

Varje verk bedöms dessutom anonymt. Jurymedlemmarna får inte tillgång till namnen vid bedömningen.

Under årens lopp har Liljevalchs vårsalong vuxit till ett stort och välbesökt evenemang. Det ger deltagarna en eftertraktad chans att bli sedda av en stor publik. Förra året, 2016, kunde Vårsalongen räkna in så många som 83 387 besökare.

Juryn för 2017 års vårsalong har bestått av Liljevalchs chef Mårten Castenfors (ordförande), de båda konstnärerna Charlotte Gyllenhammar och Ernst Billgren samt artisten Magnus Uggla.

Vårsalongens åldersgräns för utställande konstnärer är 18 år. Alla som har fyllt minst 18 år året innan utställningen öppnar får ansöka. Vårsalongen är öppen för alla konstnärliga uttryck och tekniker.

Vårsalongen består således av allehanda konstverk från måleri, skulptur, video, foto och teckning till grafik, formgivning, hantverk och installationer.

Varje år söker över 2 000 konstutövare till Vårsalongen. I år var det 2 505 ansökande personer, vilket är rekordmånga. Däribland valdes 127 konstnärer ut. Det är bara fem procent, vilket visar hur svårt det är att bli utvald. De 127 konstnärerna visar 295 verk. Det blir i genomsnitt drygt två verk per konstnär.

I år har måleriet en dominerande ställning med 112 verk. Dessutom finns 47 verk i blandteknik med måleri som grund. Teckning representeras av 37 verk och grafik av 24.

Alla konstverk är till salu. Deltagarna har själva satt priserna. Det billigaste verket i år är en 2D-animation för 195 kronor. Näst billigast är torrnålsgravyrer för 1 200 kronor styck.

Dyrast är två målningar i äggoljetempera för 325 000 kronor styck och en handtillverkad kaleugn för 239 000 kronor. Försäljningen pågår under hela utställningsperioden.

För den som är begiven på jämn könsfördelning kan nämnas att juryn har valt ut 63 kvinnor och 64 män till 2017 års vårsalong. Medelåldern bland de antagna är 49 år.

Yngst är en 20-åring från Enskededalen i Stockholm. Äldst är en 91-årig vårsalongsveteran från Lund. Hela 60 procent av de antagna är bosatta i Storstockholmsområdet. Alla adresser är svenska utom en som är norsk.

Som en övergripande bedömning har Liljevalchs på nytt lyckats anordna en vårsalong med en intressant blandning av olika konstformer: Såväl pålitliga tavelmålningar som experimentell förnyelselusta. Särskilt medverkan av flera begåvade amatörer bland etablerade konstnärsproffs känns extra spännande.

Inträdet för besökare till Vårsalongen är föredömligt prisvärt: Endast 20 kronor oavsett personkategori. Det finns en illustrerad utställningskatalog som kostar 80 kronor. Man kan även kostnadsfritt läsa konstnärernas egna texter om deras verk på Vårsalongswebben www.liljevalchs.se/varsalongen-2017/.

På Vårsalongens webbplats kan man dessutom kostnadsfritt se en film där Liljevalchs chef Mårten Castenfors på ett poersonligt och trevligt sätt guidar runt på utställningen och berättar om konstverk och konstnärer. Filmen är nästan en halvtimme lång.

"Cool Packard" är namnet på den här akrylmålningen på linneduk. Den är ett av tre verk på Vårsalongen utförda av Roland Sahrling. Han är född 1957 och bor i Malmö. Roland Sahrling berättar på Vårsalongswebben att han har haft olika yrken, bland annat arbetat som grafisk formgivare. Tecknandet har alltid varit en central del i hans liv. "När jag nu i mitt måleri studerar fordon fascineras jag av hur lack och krom återspeglar omgivningen och hur man kan upptäcka detaljer som ger djup och dynamik". Han lyckas som synes få fram ett enastående blänk i bilens plåt och krom.

Iryna Hauska (på bilden) är en mångsidig konstnär som medverkar i Vårsalongen med något så ovanligt som en handvirkad skulptur i form av ett fantasifullt träd. Hon är född 1971 i Vitryssland under den sovjetiska tiden. Hennes far var trogen kommunist och officer inom Röda Armén. Hennes mor var lågstadielärare. Hon bor sedan många år i Täby kommun. Iryna Hauska skriver på Vårsalongswebben att hon "ser att det finns något sagolikt i varje träd. För länge sedan började jag drömma om att kunna skapa ett eget träd och jag virkade trädens kropp med mormors favoritmotiv. Glädje, värme och trygghet virkade jag på vägen till Konstfack. På tunnelbana och på bussen hade jag min virknål med mig och skapade den hemliga världen". Hennes ambition är att hitta en möjlighet att bygga ett sådant träd med enkelt färgglatt mönster i utomhusmiljö. Som ett monument för naturen.

Den här oljemålningen av Staffan Westerlund heter av någon anledning "Tacksam". Han bor och är verksam i Härnösand, född 1950 i Arjeplog. Tavlan visar en kvinna som ror en roddbåt och i bakgrunden en skidåkare på ett konstsnöspår längs strandkanten framför en skog. Staffan Westerlund berättar på Vårsalongswebben att hans "egna skidturer (jag är entusiastisk skidåkare) är aldrig helt fria från morgonens tidningsläsning eller gårdagens TV-tittande. Tankar kring min plats i världen och kroppslig utmattning sammanfogas i uppförslutet. I stavarnas rytmiska möte med den hårda konstsnöytan släpps idéerna loss på nästa målning eller inspirerar till en ny lösning på ett tidigare bildproblem".

En aktuell och tidstypisk bild på ett tonårsrum i vår samtid? Tavlan har fått benämningen "Unknown Entity" och är utförd i olja på duk. Konstnären heter Isak Anshelm, född 1988 i Linköping, bor och arbetar i Stockholm. Han går sitt andra år på masterprogrammet i fri konst vid Kungliga Konsthögskolan och tar således masterexamen våren 2017. Isak Anshelm skriver på Vårsalongswebben att "Med målningen 'Unknown Entity' var intentionen att gestalta hur gränsen mellan människa och teknik, subjekt och objekt, upplösts, och hur den ständigt uppkopplade människan blivit en del av tekniken, en cyborg. Detaljrikedomen visar graden av integration, med multinationella företag som sträcker sig in i vardagen. Jag ville samtidigt gestalta individen som innesluten, och isolerad från sin omedelbara omgivning. Hon hör eller ser ingenting som inte äger rum på skärmarna".


VIDEO (108 sekunder). Vårsalongen 2017 invigdes onsdagen den 11 januari klockan 15. I ceremonin medverkade bland andra konsthallens chef Mårten Castenfors och Stockholms stads finansborgarråd Karin Wanngård (S) samt jurymedlemmen Charlotte Gyllenhammar. Bakom de tre trumpetarna står Johanna Nestors handtillverkade kakelugn, som är ett av Vårsalongens dyraste konstverk med ett pris på 239 000 kronor. Liljevalchs konsthall tillhör Stockholms stad och invigdes 1916 som den första självständiga och offentliga konsthallen för samtidskonst i Sverige.


Se även konstverket ENÖGD av Rolf Bergström i högerspalten på Första sidan.


Recensent: Mac Lennart Lindskog, Stockholms Varjehanda.
Publicerat: 14 januari 2017. Justerat: 6 mars 2017.

 


ANNONS


 

Utställning om den världs-
berömda filmstjärnan Ingrid
Bergman i Vallentuna Centrum

Utställningen "The Saga of Ingrid Bergman" i Vallentuna Kulturhus är informativ och lättöverskådlig. Utställningens texter är på både svenska och engelska. Fotograferat den 3 december 2016.

 

En liten men intressant utställning pågår i Vallentunas kulturhus. Den heter "The Saga of Ingrid Bergman – utställning om hennes liv och karriär" och kan ses där sedan den 27 november 2016 fram till och med den 12 februari 2017. Inträdet är gratis.

Ingrid Bergman räknas som en av de allra främsta filmstjärnorna genom tiderna. Tre gånger har hon tilldelats filmpriset Oscar.

Hon föddes den 29 augusti 1915 i Stockholm och dog på sin födelsedag den 29 augusti 1982 i London.

Ingrid Bergman var en skådespelerska som gick sin egen väg, enligt utställningen. "Hon ville bredda gränserna för skådespeleriet som konstform och hantverk, var en rakryggad förespråkare av jämställdhet och mångfald och kritisk till systemet och kändiskulturen".

Utställningen speglar tre epoker i Ingrid Bergmans liv. "Den tecknar ett porträtt av en lika älskad som kontroversiell kvinna och lyfter frågan vad hon har att säga vår samtid. Utställningen vill inspirera andra att våga gå sin egen väg, bryta normer och följa sin inre moraliska kompass".

Utställningen gjordes ursprungligen i samband med firandet av 100-årsjubileet av Ingrid Bergmans födelse 2015. Den har visats på flera håll i världen.

I utställningen visas fotografier av Robert Capa, Lennart Nilsson och andra kända fotografer, grafik av konstnären Andy Warhol och hennes privata Casablanca-manuskript med mera.

I utställningen ingår även en videoinstallation som återspeglar tre skeden i Ingrid Bergmans liv, inklusive klipp från klassiska spelfilmer och dokumentärer.

Utställningen är producerad av Strandverket Konsthall, Actit kommunikation/Annmari Kastrup och R.A.B.B.E. arkitektur och utställningar/Anders Rabenius med stöd från PostkodLotteriets Kulturstiftelse, Västra Götalandsregionen och Thordénstiftelsen.

Program i samband med utställningen i Vallentuna Kulturhus med adress Allévägen 1 i Vallentuna Centrum:

•  Söndagen den 27 november hölls vernissage. Föredrag av kulturjournalisten och författaren Ulrika Knutson: om "Ingrid Bergman som feministisk ikon".
•  Fredagen den 2 december visades filmen "Casablanca".
•  Lördagen den 28 januari 2017 klockan 13 visas dokumentärfilmen "Jag är Ingrid" och hålls föredrag av filmens skapare Stig Björkman. Kulturrummet, Vallentuna Kulturhus. Fritt inträde.
•  Tisdagen den 7 februari 2017 klockan 19 visas Ingmar Bergmans film "Höstsonaten" med Ingrid Bergman. Kulturrummet, Vallentuna Kulturhus. Fritt inträde.

Publicerat: 17 december 2016.

 

Utställning på Hotel Diplomat
med Tom Svenssons
djurfoton om tjuvskytte

"Ljus i mörkret" ("Light in the dark") är en tankeväckande utställning av Tom Svensson med hans djurbilder i fondbelyst plexiglas på Hotel Diplomat i Stockholm. Fotoutställningen handlar om hotade djurarter. Utställningen visas till förmån för stiftelsen Wildhood Foundation, dit hela överskottet från försäljningen av bilderna går med syfte att bekämpa tjuvjakt och illegal handel med hotade djurarter. Fotot till höger på väggen visar en elefant och togs av Tom Svensson i Zimbabwe 2015. I genomsnitt var 15:e minut dödas en elefant. I Afrika dödades förra året 35 000 elefanter. Nu återstår bara cirka 352 000 elefanter där. Om inte tjuvjakten stoppas kan vilda elefanter vara utrotade inom en tioårsperiod, framhåller han. Fotograferat den 24 november 2016.

 

Fotografen Tom Svensson kämpar sedan många år mot tjuvjägare och kriminella, som sysslar med illegal handel med djur. Med kameran och bilden som sitt viktigaste verktyg uppmärksammar han omvärlden på att en förändring är nödvändig för djurens överlevnad. Nu är han aktuell med fotoutställningen "Ljus i mörkret", som pågår under perioden 24 november 2016–9 januari 2017 i Hotel Diplomat på Strandvägen i Stockholm.

– Det handlar om en illegal verksamhet som är en av de största efter prostitution, droger och vapen. Mina största hjältar är antitjuvjägare i Sydafrika som lever i fält och patrullerar stora områden för att skydda djuren. När mörkret faller och turister har låst in sig i sina lodger då börjar kriget.

Orden är Tom Svenssons. Han arbetar som bevarandefotograf och reser jorden runt för att kartlägga handeln med djur, från tjuvjaktligornas gömställen på den afrikanska savannen till handeln över disk i Asien.

– Tjuvjakten och illegal handel med djur bara ökar. Det är stor efterfrågan i Asien på till exempel horn från elefant och noshörning samt tigerprodukter, säger han.

– Exempelvis så skjuts 35 000 elefanter varje år i Afrika. Tanzania har förlorat 60 procent av landets elefanter på bara de senaste fem åren. Mocambique hälften under samma period.

Tom Svensson är en världskänd fotograf. Han är född i Danmark, uppväxt i Sverige och numera boende i Fjällbacka i Tanums kommun. Han arbetar med artbevarande och titulerar sig bevarandefotograf.

Som Canon Explorer-ambassadör reser Tom Svensson regelbundet runt i världen för att dokumentera utrotningshotade djurarter, tjuvjakt och den illegala handeln med djur. Wildlife trafficking räknas idag som världens fjärde största kriminella verksamhet.

Utställningen består av ett antal bilder som är tryckta på akrylglas och belysta bakifrån i ett mörkt rum. Bilderna är också mörka. Ljuset lyser upp enstaka detaljer i dem. Det är den första utställningen som använder det här typen av utskrifter. Tanken är att den ska visa att det fortfarande finns hopp för djuren, att det finns ljus i mörkret.

Bilderna i utställningen erbjuds till försäljning. Intäkterna går oavkortat till den nystartade svenska stiftelsen Wildhood.org.

Bilderna är producerade på Canon Arizona flatbäddsskrivare. De är utskrivna på akrylglas och belysta bakifrån. Utskrifterna har producerats i samarbete med Sweprod Graphics på Gotland.

Förutom fotoutställningen "Ljus i mörker" är Tom Svensson aktuell med boken "Vid vägs ände", som Världsnaturfonden WWF har utsett till årets Pandabok 2017.

Publicerat: 7 december 2016.

 


ANNONS


 

Stockholms Varjehanda recenserar:

"Sju minuter efter midnatt" är en välgjord tårdrypande fantasyfilm

Den spanske regissören J.A. Bayonas senaste film "Sju minuter efter midnatt" handlar om tolvårige Conor (spelad av Lewis MacDougall), som varje natt har mardrömmar om att han inte lyckas hålla fast sin mamma (Felicity Jones) från att ramla ner i avgrunden.

Han vaknar sju minuter efter midnatt av att ett trädmonster står utanför hans rum. Monstret (med Liam Neesons röst) har tre berättelser som han vill berätta. Monstret vill även att Conor ska berätta en fjärde saga.

Conor mår mycket dåligt av att mamman åker in på sjukhus för nya cancerbehandlingar men bara blir sämre, klasskamraterna mobbar honom och mormor (Sigourney Weaver) är hård och okänslig. Pappa (Toby Kebbell) har flyttat och bor i Los Angeles med ny familj. Han kommer på kort besök och försöker muntra upp Conor.

Monstret är det enda som känns tryggt i Conors liv. Monstret berättar tre sagor, mycket bra animerade, som ger Conor hänvisning till framtiden, men kräver att Conor berättar en fjärde saga som ska vara sanningen och att han måste acceptera det som kommer att hända.

Filmen är en mörk berättelse om döden, mobbning och ensamhet. Det är mycket dramatik, fantasy och tårar. Vissa scener påminner lite om Harry Potter och Sagan om ringen, men monstret är vänligt och känns trots många skrämseleffekter inte farligt.

Bayona har bland annat regisserat "Barnhemmet", som förmedlade betydligt mer skräckkänsla. Skådespelarna är mycket bra, framför allt Lewis MacDougall som Conor och Felicity Jones som den cancersjuka mamman. Sigourney Weaver är bra som sval men godhjärtad mormor. Geraldine Chaplin är med i en liten roll som rektor.

Filmen är baserad på en ungdomsbok (A Monster Calls) av Patrick Ness, som också har skrivit manus.

Filmen visades under Stockholms Filmfestival och på SF Studios pressvisning i november. Den har Sverigepremiär den 25 november 2016 med en åldersgräns på 11 år.

Stockholms Varjehanda ger filmen "Sju minuter efter midnatt" fyra stjärnor på skalan 1–5 stjärnor.

Recensent: Helena Lindskog, Stockholms Varjehanda.
Publicerat: 23 november 2016.

 

Stockholms Varjehanda recenserar:

"Småstad" på Stockholms
Filmfestival speglar Vadstena

Grand på Sveavägen 45 i Stockholm är en av de biografer som visar festivalfilmer under Stockholms Filmfestival 2016. Fotograferat den 16 november 2016.

 

Det är ganska skralt med antalet svenska bidrag till årets Stockholm International Film Festival, som pågår den 9–20 november 2016. Bara fyra stycken av cirka 200 filmer: "Marie-Louise Ekmans utflykter", "Småstad", "Stockholm My Love" och "Den blomstertid nu kommer".

Stockholms Varjehanda har valt att recensera en av dem, "Småstad", som visades den 16 november på biografen Grand i Stockholm. Filmen "Småstad" kommer att få svensk biopremiär den 20 januari 2017.

"Småstad" är en mycket säregen film. Den beskrivs som en dramadokumentär. Den innehåller visserligen både drama och dokumentär men också en rejäl dos fiktion.

Regissören Johan Löfstedt långfilmsdebuterar med "Småstad", som är cirka 90 minuter lång. Han har tidigare gjort två kortfilmer, "Konspiration 58" och "Kometen".

Med en uppenbarligen mycket begränsad budget har Johan Löfstedt anlitat släktingar och vänner som skådespelare. De spelar sig själva – på ett naturligt lättsamt sätt.

Han använder gamla smalfilmer i färg från skådespelarnas barndom och ungdom tillsammans med nytagna filmsekvenser såväl i svart/vitt som i färg, vilka är inspelade i deras pittoreska hemstad Vadstena under 2015.

Denna blandning av filmsekvenser från olika skeenden i de medverkandes långa liv och leverne skänker en spännande autencitet åt framställningen.

Filmen handlar om Björn Löftstedt och hans fyra systrar (framför allt Gunilla Carlsén och Kina Löfstedt). När deras far dör (i filmen) hittar de en videohälsning som han har lämnat efter sig. I videon ger pappan sin syn både på sin egen roll i familjen och på sina barns valda vägar i tillvaron.

Björn bestämmer sig för att utmana sitt livs största rädsla, nämligen att tala inför publik. Detta blir storyns ledmotiv. Filmen avrundas med en överraskande och finstämd avslutning på Gamla teatern i Vadstena.

Filmen består av många brottstycken från olika skeenden som blandas vilt. Dessa fragment är ibland smått sövande i sin beskrivning av vardagslivet, men blixtrar till då och då i vassa repliker (till exempel bland ambulanspersonalen) och dramatiska händelser (avhysningen av flyktingfamiljer).

"Småstad" är producerad inom ramen för Moving Sweden av Stavro Filmproduktion i samproduktion med Sveriges Television (SVT) och med produktionsstöd från Svenska Filminstitutet/filmkonsulent Andra Lasmanis, Konstnärsnämnden och Kulturnämnden Göteborg. Inspelad i Vadstena 2015. Biopremiär 20 januari 2017 på Folkets Bio.

Stockholms Varjehanda ger filmen "Småstad" två stjärnor på skalan 1–5 stjärnor i filmfestivalens internationellt hårda konkurrens och ytterligare en stjärna på svensk hemmaplan (svensk publik värdesätter svenskt tal, svenska skådespelare och svenska miljöer). Således sammanlagt tre stjärnor av fem möjliga.

Den anrika festivalbiografen Grand i Stockholm ritades av arkitekten Björn Hedvall för Sandrew Film och Teater. Den ivigdes år 1933. Salongsdörrarna till salong 1 (se fotot) i träintarsia gjordes efter skisser av konstnären Gunnar Torhamn. De fyra dörrarna avbildar filmstjärnor från fyra världsdelar: Joan Crawford från Amerika, Ann May Wong från Asien, Greta Garbo från Europa och Josephine Baker, som representant för Afrika fast hon egentligen var född i USA. Gunnar Torhamn skapade år 1932 också den skimrande ridån som numera finns i salong 1 på Grand, enligt en broschyr från biografkedjan Svenska Bio.

Recensent: Mac Lennart Lindskog, Stockholms Varjehanda.
Publicerat: 18 november 2016.  Kompletterat: 19 november 2016.

 


ANNONS


 

Tre mässor i Älvsjö drog storpublik trots snökaos

Välbesökt mässa: Sthlm Food & Wine på Stockholmsmässan i Älvsjö. Fotograferat den 11 november 2016.

 

Tre delvis parallella mässor under fyradagarsperioden 10–13 november 2016 drog många besökare till Stockholmsmässan i Älvsjö trots det stora snökaoset under samma vecka: Sthlm Food & Wine den 10–13 november, Fotomässan den 11–13 november och Eget Företag den 10–12 november.

Sthlm Food & Wine är Nordens största konsumentmässa inom mat och dryck. Mässan hette tidigare Mitt kök. I och med namnbytet tar mässan nästa steg i utvecklingen och vill fortsätta att "erbjuda en aktuell, högklassig och gastronomisk upplevelse för besökarna".

Ledordet för Sthlm Food & Wine är Happy Cooking, dvs det ska vara kul, gott och inspirerande att besöka mässan. I och med namnbytet blir det också tydligare vad mässan innehåller, nämligen mat och dryck i kombination.

Återkommande besökare kände igen flera aktiviteter, bland annat vinprovningarna, som arrangeras i samarbete med utställare och kända vinprofiler. Flera nyheter lanserades också, bland annat Smakbordet, där besökare har möjlighet att delta i kortare, enklare mat- och vinprovningar inne i mässhallen.

Mässan erbjöd dessutom en internationell street food-restaurang, världens mat i Kockarnas Krog och mer bakning än hittills med bland annat "Passion 4 baking".

Besökarna fick även på nära håll se Konditorlandslaget och Sveriges lag till Bocuse d'Or med Alexander Sjögren i spetsen tidsträna inför VM.

Några hållpunkter under Sthlm Food & Wine är alla prisutdelningar. Här är några av dem:

Vinnare av Det Stora Matbloggspriset blev bloggen "Linneas skafferi" med Linnea Seidel i Sala.

Den blogg som har fått flest röster och vunnit Folkets Val är "Jävligt gott", som drivs av Gustav Johansson på Kungsholmen i Stockholm.

Matbloggsprisets Hedersutmärkelse delades ut till bloggen Influencers of Sweden (f d Better Bloggers) med Linda Hörnfeldt i Saltsjö-Boo i Nacka.

En annorlunda attraktion och inspiration var tävlingen Mack-SM, som Sveriges bagare & konditorer arrangerade. Frida Lundh från Ninas Konditori i Mörrum, Blekinge, vann med sin macka "Japan tur & retur". Vinnarmackan var gjord på ett sjögräs-surdegsbröd och innehöll bland annat limegravad lax, wasabimajonnäs och grön sallad på avokado och spenat.

På andra plats kom Lotta Svensson från Jönköping med mackan "Småland 2.0". Tredje platsen intogs av Nina Sandström från Stockholm med mackan "Skärgårdsbris".

Även Fotomässan i en annan utställningshall på Stockholmsmässan blev välbesökt. Fotograferat den 11 november 2016.

 

Fotomässan beskrivs som en mötesplats för alla som har ett intresse av fotografi. Under tre dagar fick besökarna uppleva inspiration, produktinformation, bildutställningar och fria seminarier.

Brutus Östling, Claes Grundsten, National Geographic–fotografen Ami Vitale och Pieter ten Hoopen är några av de fotografer som lockade besökare till årets fotomässa hos Stockholmsmässan i Älvsjö.

I en särskild fotoutställning på mässan visade sju svenska fotografer upp sina bilder.

Vid sidan om fotoutställningar och seminarier där bland annat flera välkända fotografer föreläste så hade utställarna i år satsat extra mycket på att presentera nyheter i sina montrar. Bland nyheterna som arrangörerna framhåller kan nämnas:

I Focus Nordics monter premiärvisades flera nyheter för den svenska publiken. På plats fanns Lumecube som är en vattentät minibelysning och de allra senaste teleobjektiven.

Det var Sverigepremiär för Tether Tools Case Air som är trådlös kommunikation för överföring av bilder. Nyheten presenterades i Aifos monter.

Fotografen Bingo Rimér gav sina bästa fototips. Teori, praktik och exempel inom porträttfotografering och gruppbilder.

En ny mobil kamerastudio visades upp. Det var Wacom MobileStudio Pro, som demonstrerade sin senaste teknik med penndatorer.

Ännu en populär mässa hos Stockholmsmässan i Älvsjö: Eget Företag. Fotograferat den 11 november 2016.

 

NyföretagarCentrum Sverige arrangerade tillsammans med flera samarbetspartner flera event för ett hållbart nyföretagande. Det skedde inom ramen för Eget Företag, som är Nordens största småföretagarmässa.

Sex kommuner var nominerade till Årets nyföretagarkommun 2016: Askersund, Hudiksvall, Sigtuna, Solna, Åsele och Östersund.

Vinnaren utsågs på mässan. Det blev Östersund. Juryn lyfter särskilt fram stadens omställning från industri- och regementsstad till modern företagsstad med stark tillväxt inom tjänster och handel.

Utmärkelsen Årets Nyföretagare i Sverige 2016 gick till Kevin Forss Nordlund och sajten uppskattat.se, där vanliga människors "feel-good-filmer" delas med andra. Snabbt har sajten fått fler än en miljon individuella besökare, vilket har resulterat i ett intensivt intresse från stora annonsörer. Den potential Kevin Forss och uppskattat.se har, visas genom den snabba utvecklingen för bolaget Noted Media i Skellefteå AB.

NyföretagarCentrum och Fortnox delade under mässan ut priset till Årets Unga Nyföretagare. Vinnare blev Mustafa Panshiri. Han är polis som vid sidan om föreläser för ensamkommande flyktingbarn för att underlätta deras integration i det svenska samhället.

Publicerat: 14 november 2016.

 


ANNONS


 

Genombrott för Humanisternas
sekulära högtidsstund
inför riksmötets öppnande

I det inledande minglet utanför hörsalen på Konstakademien sågs från vänster statsråden Anders Ygeman och Morgan Johansson samtala med konstnären Ernst Billgren.

 

Förbundet Humanisterna anordnar sedan 2012 en sekulär (dvs världslig, icke-religiös) högtidsstund i samband med riksmötets öppnande i september varje år. I år hölls den sekulära ceremonin tisdagen den 13 september i Kungliga Akademien för de fria konsterna, mera känd som Konstakademien, på Fredsgatan 12 i Stockholm.

Den sekulära sammankomsten är ett alternativ till den religiösa högtidsstunden i Storkyrkan. Båda högtidsstunderna genomförs samtidigt innan riksdagsledamöterna samlas för den officiella ceremonin inne i Riksdagshuset.

Den sekulära högtidsstunden arrangerades således för femte året i rad. I år var det första gången som den har fått ett officiellt erkännande genom att alla som bjöds in av Riksdagsförvaltningen till själva öppnandet i Riksdagen också bjöds in till den sekulära ceremonin och inte enbart som dittills till gudstjänsten i Storkyrkan.

– Äntligen likabehandlas den sekulära högtidsstunden med gudstjänsten i Storkyrkan, sa Humanisternas ordförande Christer Sturmark.

Humanisterna vill med sin högtidsstund uppmärksamma värdet av demokrati, en sekulär stat och mänskliga rättigheter.

På främsta stolsraden i Konstakademiens hörsal satt från vänster riksdagens f d talman Birgitta Dahl och statsrådet Morgan Johansson samt statsrådet Åsa Regnér (som intervjuades).

 

Programmet i hörsalen klockan 12.20–12.55 bestod av att Humanisternas ordförande Christer Sturmark hälsade välkommen. Därefter följde ett anförande av Anna Lindenfors, som är generalsekreterare för den svenska sektionen av Amnesty International. I ett annat anförande talade Mili, som är en muslimsk asylsökande kvinna från Bangladesh.

The Real Group svarade för sångunderhållningen med låtarna "Water" och "Scandinavian Shuffle".

Den sekulära högtidsstunden på Konstakademien blev välbesökt med ett 100-tal deltagare. Detta betraktas som ett genombrott jämfört med tidigare års sparsamt besökta sammankomster på restaurangen Den Gyldene Freden i Gamla stan.

I år deltog tre statsråd, åtskilliga riksdagsledamöter och flera företrädare för myndigheter, näringsliv, folkrörelser, akademi, kultur och media.

Bland deltagarna kan nämnas justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S), inrikesminister Anders Ygeman (S), barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S), riksdagens f d talman Birgitta Dahl (S), f d partiledaren Bengt Westerberg (L), riksdagsledamoten Barbro Westerholm (L), riksdagsledamoten Amineh Kakabaveh (V), f d språkröret Anders Nordin (MP), finansmannen Sven Hagströmer, konstnären Ernst Billgren och författaren David Lagercrantz.

Humanisterna uppger sig värna om det sekulära samhället och åtskillnaden mellan religion och politik. Förbundet strävar efter att de mänskliga rättigheterna ska vara överordnade religiösa dogmer, normer och värderingar.


VIDEO (50 sekunder). När sorlet hade lagt sig var det nästan lika andäktigt tyst som i kyrkan innan Humanisternas förbundsordförande Christer Sturmark tog till orda och hälsade välkommen till den sekulära högtidsstunden i Konstakademiens hörsal den 13 september 2016 klockan 12.20.

Publicerat: 20 september 2016.

 


ANNONS


 

Världens bästa pressfoton
visas i Gallerian i Stockholm

Det här fotot är ett av de prisvinnande svenska bidragen i tävlingen World Press Photo. Det fick 3:e pris i kategorin People Stories. Fotografen Magnus Wennman, Aftonbladet, förklarar att bilden ingår i en bildserie (Where the Children Sleep) som visar barn på flykt från kriget i Syrien. Bilderna är tagna i åtta länder och visar under vilka omständigheter barnen tvingas sova.

– Det började som ett projekt 2015 inför fyraårsdagen av kriget. Den massiva flyktingströmmen till Europa hade ännu inte startat och det var svårt att få folk att bry sig om konflikten i Syrien. Vi ville hitta ett nytt sätt att berätta om de mest oskyldiga i konflikten.

– Jag valde att fokusera på var barn på flykt tvingas sova. Vissa sitter fast i ändlösa flyktingläger, andra i inofficiella läger under fruktansvärda omständigheter medan familjer desperat försöker ta sig till norra Europa. Det berättar Magnus Wennman och fortsätter:

– Det var såklart jobbigt att se och som journalist blir man aldrig van vid de här situationerna. Men det bästa sättet att påverka är att göra mitt jobb. Många gånger känner man att det man gör kanske inte spelar någon roll, men i det här projektet känner jag att det har gjort skillnad. Utställningen "Där barnen sover" har rest jorden runt och bilderna har blivit publicerade i över 50 medier världen över.

Fotoutställningen World Press Photo består av 200 bilder och pågår mitt i Gallerian i Stockholm den 2–18 september 2016. Fototävlingen World Press Photo är inne på sitt 59:e år. Den är internationellt erkänd som världens främsta tävling för fotojournalistik och visar nyhetsåret 2015.

 

Den 2 september 2016 öppnades fotoutställningen World Press Photo i Gallerian vid Hamngatan i Stockholm. I år har rekordmånga (fyra stycken) svenska fotografer fått pris.

Fotograferna Paul Hansen och Jonas Lindkvist, båda från DN, Magnus Wennman från Aftonbladet och frilansaren Niclas Hammarström har vunnit priser i världens mest prestigefyllda fototävling för pressfotografer.

Utställningen är gratis att besöka och pågår fram till och med den 18 september 2016. Totalt har 5 775 fotografer från 128 länder skickat in så många som 82 951 bidrag. Fotografierna i utställningen sammanfattar det gångna nyhetsåret och ger olika infallsvinklar på vad som har hänt i världen.

Årets World Press Photo of the Year är tagen av den australiske fotografen Warren Richardson. Vinnarbilden visar en desperat man som i samband med flyktingkrisen ger sitt nyfödda barn till en person på andra sidan stängslet vid gränsen mellan Serbien och Ungern. Se vinnarfotot på Första sidan.

– Vi på Canon är väldigt glada över att återigen kunna presentera den här utställningen som innehåller många starkt berörande och vackra bilder. Förra årets upplaga var mycket uppskattad av besökarna och det i kombination med rekord i antalet svenska vinnare gör det extra roligt att få visa upp utställningen igen. Det sa Canon Svenska AB:s kommunikationschef Helen Iwefors Häggblom på pressvisningen den 2 september.

Att utställningen i år äger rum i Gallerian i centrala Stockholm gör att den förväntas nå ut till ett stort antal besökare.

– Det känns fantastiskt att välkomna World Press Photo till Gallerian. Årets utställning är aktuell, brännande och viktig. Vi är jätteglada över att Canon tar utställningen hit där den kommer att nå Gallerians drygt 50 000 dagliga besökare, sa Gallerians marknadsansvariga Åsa Bergendorf.

I pressträffen som hölls i det näraliggande Tändstickspalatset medverkade även Erik de Kruijf. Han är representant för World Press Photo och presenterade juryns resultat.

Kategorierna för tävlingen World Press Photo är: Spot News, General News, Sports, Contemporary Issues, Daily Life, People, Nature och Long-term Projects.

World Press Photo är en icke-vinstdrivande stiftelse, som grundades 1955. Stiftelsen arbetar för att stödja och främja hög standard inom fotojournalistik och dokumentärfotografering över hela världen. Canon är global företagssponsor för World Press Photo sedan 1992.

Pressträffen för World Press Photo hölls i ett konferensrum i det här anrika Tändstickspalatset med adress Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm. Byggnaden är utsmyckad med verk av några av det tidiga 1900-talets främsta svenska konstnärer, däribland Carl Milles vars skulptur Dianafontänen I står på innergården. Bakom de höga fönstren finns Ivar Kreugers kulturhistoriska sessionssal (se nedanstående foto). Uppe i skyn ses delar av en lyftkran i ombyggnationen av Gallerian. Fotograferat den 2 september 2016.

Byggnaden Tändstickspalatset beställdes av den världsberömde svenska finansmannen Ivar Kreuger som huvudkontor för Svenska Tändsticks Aktiebolaget (numera känt som Swedish Match). Byggnaden ritades av den svenske arkitekten Ivar Tengbom.

Byggnaden omfattar 7 600 kvadratmeter och uppfördes av Kreuger & Toll Byggnads AB åren 1926–1928 till en kostnad av 3,3 miljoner kronor, enligt Wikipedia. Fastigheten ägs numera av Midroc Real Estate.

I fastigheten finns idag huvudsakligen konferensverksamhet och kontorshotell, vilka drivs av Lundqvist & Lindqvist. Bland hyresgästerna i huset finns Volvo med sitt Stockholmskontor.

Det här fotot har egentligen ingenting med World Press Photo att göra annat än att det visar Ivar Kreugers kulturhistoriska sessionssal som finns i samma byggnad som pressträffen om fotoutställningen hölls i. Här ses Tändstickspalatsets berömda sessionssal med väggmålning av Isaac Grünewald och möbler av Carl Malmsten. Detta påkostade krökta konferensrum har ett specialtillverkat krökt konferensbord där ordföranden har full överblick över alla närvarande medan gästerna vid bordets konkava sida helt saknar överblick, framgår det av Wikipedia. "Tändstickskungen" Ivar Kreuger, född den 2 mars 1880 i Kalmar och död genom ett pistolskott den 12 mars 1932 i Paris, var ingenjör, företagsledare, finansman och grundare av Kreugerkoncernen. Fotograferat den 2 september 2016.

Publicerat: 7 september 2016.

 


ANNONS