Stockholms Varjehanda använder cookies. Information om cookies finns på Post- och telestyrelsens (PTS) webbsida.
Stockholms Varjehanda publicerar endast icke-anpassade annonser för tidningens läsare.


Stockholms Varjehanda är säkerhetskrypterad med SSL-certifikat. Stockholms Varjehanda är framställd i klassisk tidningslayout för datorskärmar och kan läsas även på surfplattor (tablets) och mobiltelefoner.
Läs den lokala systertidningen Täby Allehanda på dess hemsida.


ANNONSSTOCKHOLMS  VARJEHANDA

Webbtidning om Stockholmsregionen

Den regionala webbtidningen Stockholms Varjehanda (SV) är en fristående, opartisk och privatägd tidning
i Stockholms län.

Text och bild där inte annat anges:   Mac Lennart Lindskog,
mac.lennart.lindskog@stockholmsvarjehanda.se,   mobiltelefon 073 514 66 60.
Denna sida uppdaterades den 3 januari 2022 klockan 17.55.

 


 


ANNONS


 


ANNONS


 

Kommentera innehållet i Stockholms Varjehanda på företagets Facebooksida!

 

Denna webbplats, www.stockholmsvarjehanda.se, är för närvarande vilande.

Nyheter om Stockholmsregionen finns att läsa gratis i Täby Allehanda på sidan www.tabyallehanda.se/stockholmsregionen

Mac Lennart Lindskog

 


ANNONS


 

Webbtidningarna Täby
Allehanda och Stockholms
Varjehanda finns nu i Täby
Hembygdsförenings arkiv

Fotot visar överlämnandet av den digitala hårddisken kompletterad med pappersinformation till Täby Hembygdsförenings arkivarie Kerstin Ferenius från Täby Allehandas redaktör, utgivare och ägare Mac Lennart Lindskog. Fotograferat den 3 mars 2021 av Helena Lindskog, Täby Allehanda.

 

Den 3 mars 2021 överlämnades en extern hårddisk innehållande samtliga publiceringar av den lokala webbtidningen Täby Allehanda (TA), www.tabyallehanda.se, och dess systertidning den regionala webbtidningen Stockholms Varjehanda (SV), www.stockholmsvarjehanda.se, till Täby Hembygdsförenings arkiv.

Hårddiskens innehåll är avsett för forskning och andra seriösa ändamål och förvaras för framtida bruk i ett kassaskåp i Villa Ytterbys källare på Näsbylundsvägen 3 (närmaste granne till Ytterbystugan) i Roslags-Näsby.

Hembygdsföreningens arkiv har tidigare, den 11 mars 2019, tagit emot en komplett uppsättning av papperstidningarna Täby Allehanda och Stockholms Varjehanda (samt Täby Allehandas föregångare papperstidningen Du Granne för det nybyggda bostadsområdet Erikslund under åren 1972-1973).

Dämed har Hembygdsföreningens arkiv sammantaget ett ganska unikt tidningsarkiv med lokala och regionala nyheter (från starten år 1981 till och med februari 2021).

Stockholms Varjehanda omvandlades den 16 augusti 2020 från en fristående webbtidning till en egen webbsida i Täby Allehanda. Den sistnämnda tidningen, Täby Allehanda, fortsätter tills vidare att ges ut på webben. Det donerade tidningsarkivet kan därför i framtiden komma att fyllas på med nya publiceringar.

Även Täby kommun har uttryckt intresse för att komplettera sitt kommunarkiv med Täby Allehandas och Stockholms Varjehandas utgivningar på webben.


Publicerat: 4 mars 2021.ANNONS