ANNONSSTOCKHOLMS  VARJEHANDA

Detta är Specialreportage-sidan av den regionala webbtidningen Stockholms Varjehanda (SV), som är en fristående, opartisk och privatägd tidning i Stockholms län.

Text och bild där inte annat anges: Mac Lennart Lindskog,
mac.lennart.lindskog@stockholmsvarjehanda.se, mobiltelefon 073 514 66 60.
Denna sida uppdaterades den 31 januari 2019 klockan 17.00.


 

Kulturhuset
Stadsteatern
ska renoveras

Verksamheten
flyttas ut –
soppteater
under fontän

Renoveringsobjekt. Fotograferat den 6 april 2018.

 

Med början i januari 2019 kommer Kulturhuset och Teaterhuset vid Sergels torg i Stockholm att genomgå en omfattande renovering under ett och ett halvt år.

Genomförandebeslutet togs i kommunfullmäktige den 29 januari 2018.

Under byggtiden på 18 månader flyttar därför Kulturhuset Stadsteatern större delen av verksamheten vid Sergels torg till andra platser och scener runt om i Stockholm. Det meddelade Kulturhuset Stadsteatern den 29 maj 2018.

Totalt rör det sig om cirka 33 000 kvadratmeter som ska ersättas.

Så här blir det: Kulturhuset Stadsteatern flyttar in under fontänen på Sergels torg, flyttar ihop med Folkets Hus i Årsta, samkör med Folkoperan och Dansens Hus, startar upp ny verksamhet tillsammans med Stockholms Stadsmission i St Paul (före detta S:t Paulskyrkan vid Mariatorget) och går in i Östberga-projektet.

– Stockholm är en stad där konst och kultur ska ta plats. Under tiden verksamheten vid Sergels torg renoveras möjliggörs nu nya samarbeten och en chans att nå ny publik på nya platser. Det säger Stockholms stads finansborgarråd Karin Wanngård (S).

Dansens Hus, Årsta Folkets Hus, Folkoperan, Stockholms Stadsmission, Teater Giljotin, Allaktivitetshuset i Östberga, Centrum för fotografi, Stockholms Dramatiska Högskola, Filminstitutet, Nationalmuseum och Södra Teatern är de samarbeten som i nuläget är klara. Fler kan tillkomma.

Kulturhuset Stadsteatern kommer inte helt att lämna Sergels torg under renoveringstiden. Studion och Plattanrummet kommer att hålla öppet.

I Studion blir det utställningsgalleri och Plattanrummet görs om till Rum för barn och TioTretton.

Dessutom kommer den runda fastigheten på Sergels torg, det vill säga "Superellipsen under fontänen", att förvandlas till ett minikulturhus i Kulturhuset Stadsteaterns regi med bland annat soppteater, debatter, bibliotek, plats för schackspelare och besökscenter.

– Lokalerna under fontänen är fantastiska och gör det möjligt för oss att fortsätta vara ett allkonsthus mitt i city, säger Kulturhuset Stadsteaterns VD Sture Carlsson.

Under hösten kommer programverksamheten för 2019–2020 att presenteras, enligt pressmeddelandet.

Verksamheten i Skärholmen och Vällingby samt Parkteatern kommer att förstärkas. Marionetteatern flyttar in i Skärholmen och Kretsteatern som kommer att utöka spelplatserna i Söderort och Västerort flyttar in i Vällingby.

Projektet planeras och genomförs i nära samarbete med Stockholms stads fastighetskontor.

På plattanplanet i Kulturhuset kommer (utöver Rum för barn och TioTretton) Kulturhuset Stories, Stockholmsrummet, Designtorget och Gallerix att ha öppet som vanligt under stora delar av projektet. Det gäller även Turistbyrån en trappa upp i huset.

– När projektet är klart kommer husen att ha en bättre inomhusmiljö, vara mer energieffektiva och driftsäkra. Kort sagt fungera bättre för våra hyresgäster.

Det säger Stockholms stads fastighetsdirektör Åsa Öttenius och fortsätter:

– Vi ska också passa på att byta ut scenmaskineriet efter 25 år i drift. Husen är snart 50 år så det är dags för detta nu. Genom projektet kan husen fungera i ytterligare 50 år.

Det nyrenoverade Kulturhuset Stadsteatern kommer att öppna igen hösten 2020. Tidpunkten sammanfaller med att Stockholms stadsteater då yller 60 år.

Publicerat: 29 maj 2018.

 


ANNONS


 

Stockholms
län får ny
landshövding:
Sven-Erik
Österberg

Regeringen utsåg den 9 november Sven-Erik Österberg till ny landshövding och chef för Länsstyrelsen i Stockholms län.

Han tillträder tjänsten den 1 februari 2018. Förordnandet är på fyra år och sträcker sig till den 28 februari 2022.

Sven-Erik Österberg är i dag landshövding i Norrbottens län.

– Det ska bli både spännande och roligt att nu leda Länsstyrelsen Stockholm efter mina år som landshövding i Norrbotten.

– Stockholms län är en huvudstadsregion och ett län med stark tillväxt, men också med utmaningar, inte minst bostadssituationen och infrastrukturen.

Det säger Sven-Erik Österberg i Länsstyrelsen Stockholms pressmeddelande.

Länsstyrelsen företräder regeringen i länet och ansvarar för att samordna olika samhällsintressen.

Länsstyrelsen ska främja länets utveckling och har en viktig roll i frågor som spänner över flera samhällssektorer, däribland miljö, samhällsbyggnad, landsbygdsutveckling och tillväxt.

Myndigheten ansvarar också för ett omfattande tillsyns- och tillståndsarbete.

Länsstyrelsen är därtill högsta civila totalförsvarsmyndighet.

Sven-Erik Österberg, född 1955, satt i riksdagen för Socialdemokraterna under perioden 1994 till 2012 med undantag för åren 2004–2006, då han var biträdande finansminister.

I riksdagen var han bland annat ordförande i arbetsmarknadsutskottet, ordförande i finansutskottet och gruppledare för Socialdemokraterna.

Sven-Erik Österberg efterträder Chris Heister, vars förordnande gick ut den 31 augusti i år, sedan regeringen den 14 oktober drog tillbaka den tidigare utnämningen av Thomas Bodström till landshövding i Stockholms län.

Regeringen har utsett tillförordnade länsöverdirektören Åsa Ryding till vikarierande landshövding fram till att Sven-Erik Österberg tillträder den 1 februari 2018.

Publicerat: 9 november 2017.

 

Regeringen
upphäver sitt
beslut att
utse Thomas
Bodström till
landshövding
för Stock-
holms län

– Mot bakgrund av att det från flera andra politiska partier saknas förtroende för Thomas Bodström har regeringen för avsikt att fatta beslut om att upphäva sitt tidigare beslut att utse Thomas Bodström till landshövding i Stockholms län.

Det meddelade civilminister Ardalan Shekarabi den 14 oktober 2017.

Uppdraget som landshövding och därmed att vara statens företrädare i länet har i stora delar likheter med ett förtroendeuppdrag.

– Jag beklagar regeringens beslut. Jag hade gärna blivit landshövding men nu fortsätter livet som advokat och författare, säger Thomas Bodström i regeringens pressmeddelande.

– Jag önskar Thomas Bodström all lycka till i sitt uppdrag som advokat och författare. Eftersom han har dessa sysselsättningar kommer det inte heller att utgå något avgångsvederlag, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Beslutet att upphäva regeringens tidigare beslut att utse Thomas Bodström till landshövding i Stockholms län fattades formellt vid regeringssammanträdet torsdagen den 19 oktober 2017.

Regeringen utsåg i augusti den tillförordnade länsöverdirektören Åsa Ryding till vikarierande landshövding. Det är ett uppdrag som hon fortsätter att ha under tiden som processen med att hitta en ersättare pågår.

Publicerat: 30 oktober 2017.

 

Thomas Bod-
ström efter-
träder Chris
Heister som
landshövding

Stockholms läns blivande landshövding Thomas Bodström iklädd färger som han gillar – AIK:s färger alltså. Fotograferat den 20 juni 2010 i Viggbyholm, Täby.

 

Regeringen har utsett Thomas Bodström till ny landshövding och chef för Länsstyrelsen Stockholm. Han tillträder tjänsten den 1 november 2017. Förordnandet är på sex år och sträcker sig till och med den 31 oktober 2023.

Det meddelade Länsstyrelsen i Stockholms län den 25 augusti 2017.

– För mig är detta en fantastisk möjlighet att få bidra i arbetet med att utveckla Stockholms län. Det ska bli både spännande och roligt. Som landshövding och chef för Länsstyrelsen ser jag fram emot att samverka med länets kommuner, landsting, myndigheter, näringsliv och civilsamhälle.

Det säger Thomas Bodström i ett uttalande och fortsätter:

– Jag har bott i flera olika delar av Stockholm. Nu ser jag verkligen fram emot att få arbeta med frågor som rör hela länet, allt från integration och bostäder till infrastruktur och idrott.

Länsstyrelsen företräder regeringen i länet och ansvarar för att samordna olika samhällsintressen.

Länsstyrelsen ska främja länets utveckling och har en viktig roll i frågor som spänner över flera samhällssektorer, däribland miljö, samhällsbyggnad, landsbygds-utveckling och tillväxt.

Myndigheten ansvarar också för ett omfattande tillsyns- och tillståndsarbete. Länsstyrelsen är därtill högsta civila totalförsvarsmyndighet.

Thomas Bodström är född 1962. Han är advokat och var justitieminister (S) under perioden 2000–2006.

Åren 2002–2010 var Thomas Bodström socialdemokratisk riksdagsledamot. Han var ordförande i justitieutskottet från oktober 2006 till oktober 2010. Han kommer närmast från egen advokatbyrå.

Thomas Bodström efterträder Chris Heister vars förordnande går ut den 31 augusti 2017 efter drygt fem och ett halvt år som landshövding i Stockholms län.

För perioden 1 september till 31 oktober 2017 har regeringen utsett tillförordnade länsöverdirektören Åsa Ryding till vikarierande landshövding.

Publicerat: 25 augusti 2017.

Regeringen beslutade den 19 oktober 2017 att upphäva sitt tidigare beslut att utse Thomas Bodström till landshövding i Stockholms län. Se särskild artikel om detta högre upp på denna sida.

 


ANNONS


 

Myntkabinettet
flyttar från
Slottsbacken
till Historiska
museet

Söndagen den 20 augusti 2017 är sista chansen att besöka Kungliga Myntkabinettet på Slottsbacken 6 i Stockholm.

 

Statens historiska museer har beslutat att flytta Kungliga Myntkabinettets verksamhet från de nuvarande lokalerna på Slottsbacken till Historiska museets lokaler på Narvavägen i Stockholm. Det främsta skälet är ekonomiskt.

– Det är förstås tråkigt att lämna de fina lokalerna i Gamla stan men det viktigaste för mig är att vi har resurser till att utveckla våra verksamheter och uppfylla vårt uppdrag.

Det säger museichefen Eva Ramberg på Myntkabinettets hemsida och fortsätter:

– Det är ett svårt beslut, men vi bedömer det som det mest hållbara på sikt.

Lokalerna på Slottsbacken ägs av en privat fastighetsägare. En flytt är nödvändig för att frigöra resurser som behövs för att både utveckla den publika verksamheten och hantera samlingarna på ett tillfredsställande sätt, enligt museet.

Restaurang Myntkrogen håller fortsatt öppet. Lokalerna på entréplanet är tillgängliga för konferensbokningar till och med 2019.

Kungliga Myntkabinettet, "Sveriges ekonomiska museum", kommer att flytta till samma lokaler som Historiska museet på Narvavägen.

Under våren 2018 kommer museets föreläsningsserie att starta igen på den nya adressen.

Därefter och fram till dess att Mynt-kabinettet öppnar nya utställningar år 2020 kommer museet att synas i olika samarbeten, till exempel sommaraktiviteter och andra publika evenemang.

Publicerat: 19 augusti 2017.

 


ANNONS


 

Stockholms
län har näst
flest industri-
anställda

Andelen anställda inom industrisektorn i Stockholms län uppgår till nio procent. Det är i och för sig lägst i Sverige. Dock har Stockholms län näst flest anställda i industrisektorn, ungefär 70 000 personer.

Endast Västra Götaland har fler anställda i industrisektorn.

Bland Stockholms läns kommuner sticker Södertäljes industrisektor ut markant.

Detta framgår av rapporten "Kartläggning för genomförande av Smart Industri i det regionala tillväxtarbetet" (2017:13), som Länsstyrelsen i Stockholms län presenterade den 3 maj 2017.

Mot bakgrund av de globala utvecklingstendenserna i industrisektorn och de utmaningar svensk industri står inför har regeringen initierat en nyindustrialiseringsstrategi kallad "Smart industri".

Industrinära tjänsteföretag står för en relativt stor andel av Stockholmsregionens ekonomiska verksamhet jämfört med industriföretag.

Även om industrisektorn står för en liten andel av Stockholmsregionens näringsliv är den dock relativt stor i absoluta mått.

Andelen anställda inom industrisektorn uppgår till nio procent i Stockholms län vilket är lägst i Sverige. Dock har Stockholms län näst flest anställda i industrisektorn, ungefär 70 000 individer. Endast Västra Götaland har fler anställda i industrisektorn, enligt rapporten.

Bland länets kommuner sticker Södertäljes industrisektor ut markant. Detta beror främst på Scanias och Astra Zenecas lokalisering i kommunen. Det beror även på de kluster av företag inom transport och tillverkning samt Life Science som är kopplade till dessa företag.

Ungefär var tredje individ som arbetar i Södertälje har en anställning inom industrisektorn. Dessutom är Södertälje Science Park beläget i kommunen.

På utbildningssidan expanderar KTH i Södertälje och bygger ut ett nytt campus för en fakultet med cirka 1 200 studieplatser och fyra nya utbildningsprogram.

I rapporten beskrivs de fem kommuner i Stockholms län som har störst andel anställda inom industrisektorn: Utöver Södertälje är det Järfälla, Upplands-Bro, Upplands Väsby och Nynäshamn.

Järfälla kommun har (2015) cirka 72 400 invånare. Andelen anställda i industrisektorn (2014) är 15 procent.

Järfälla har en andel anställda i industrisektorn som ligger strax över det svenska genomsnittet. Utbildningsnivån är något högre än riksgenomsnittet, men det är även arbetslösheten.

Järfällas största privata arbetsgivare är SAAB, där man arbetar med utveckling och tillverkning av en rad produkter såsom siktessystem, telekrigssystem, flygelektronik, system för civil säkerhet och säker kommunikation samt ledningssystem för marin, markförband och flyg.

I Upplands-Bro kommun bor ungefär 26 000 personer. Ungefär 11 procent av yrkesverksamma individer arbetar inom industrisektorn. Utbildningsnivån uppgår till 21 procent medan arbetslösheten är knappt sju procent. Största arbetsgivaren är Coop Logistik med 675 anställda.

I Upplands Väsby kommun arbetar ungefär 11 procent av den yrkesverksamma befolkningen i industrisektorn. Det gör kommunen till den fjärde mest industriintensiva i Stockholms län.

Kommunen har något lägre utbildningsnivå jämfört med riksgenomsnittet, men samtidigt något lägre arbetslöshet.

Kommunens största privata arbetsgivare är Siemens. Även Mondelez International (Marabou) ligger i samma storleksklass.

Mondelez International tar sannolikt över rollen som största arbetsgivare då Siemens flyttar till Arenastaden i Solna om cirka ett år. Då slår Siemens ihop kontoren i Upplands Väsby, Solna, Kista och några anställda från kontoret i Huddinge.

Nynäshamns kommun hade 27 500 invånare år 2015. Andelen yrkesverksamma i industrisektorn uppgick år 2014 till 11 procent. Utbildningsnivån låg år 2015 på 16 procent. Arbetslösheten är generellt låg på knappt sex procent.

Den största privata arbetsgivaren är Nynas AB med 275 anställda. Företaget utvecklar oljor och smörjprodukter för en rad tillämpningar som har avgörande betydelse i olika produkter och processer.

Dessutom har Fuchs (före detta Statoil Fuel and Retail Lubricants) och AGA Gas en relativt stor regional produktion. I övrigt karaktäriseras näringslivet av relativt små företag.

Historisk har Ericsson haft en stor produktionsverksamhet i kommunen med uppemot 3 000 anställda, vilket även ledde till många småföretag runt omkring regionen. Ericsson har dock inte varit verksamt i kommunen sedan 2005.

I rapporten beskrivs vidare företag inom industrisektorn lokaliserade i Stockholmsregionen. Företagen har valts ut för att representera olika sektorer samt olika delar av länet: Scania, Astra Zeneca, Ericsson och Holmens verksamhet Hallsta Pappersbruk i Hallstavik.

Avslutningsvis beskrivs kortfattat ytterligare framstående företag inom industrisektorn:

AGA Gas, Lidingö: Produkter och tjänster för industri- och specialgas.

Alfa Laval, Botkyrka: Produktutveckling, tekniskt och produktmässigt stöd samt reservdelar för separatorer.

Atea, Stockholm (Kista): IT-infrastruktur.

Atlas Copco, Nacka: Huvudkontor för koncernen.

Beijer Tech, Tyresö: Flödesteknik och industrigummi.

Contiga, Norrtälje: Prefabricerade stomlösningar för byggnader.

De Laval, Botkyrka: Separatorer för mjölkning.

Eltel, Stockholm (Bromma): Konstruktion och underhåll av el- och teleinstallationer.

Huawei, Stockholm (Kista): IKT-lösningar, huvudkontor och FoU.

IBM, Stockholm (Kista): IKT-lösningar, huvudkontor och FoU.

Laminova, Upplands Väsby: Kylare för fordon.

Roslagsgjuteriet, Norrtälje: Gjuteriverksamhet.

Siemens, Upplands Väsby: Elektronikprodukter.

SAAB, Järfälla: Siktessystem, flygövervakningssystem, telekrigssystem, flygelektronik, ledningssystem, system för civil säkerhet och säker kommunikation.

TD Tech Data, Stockholm (Spånga): Distribution av IT-produkter.

ÅF, Solna: Huvudkontor för koncernen.

Öhlins, Upplands Väsby: Tillverkare av stötdämpare.

Rapportens sammanfattande rekommendationer:

1. Skapa samverkan. Länsstyrelsen har som regional aktör förutsättningar att skapa samverkan dels mellan aktörer på lokal nivå, men även med aktörer nationellt och internationellt.

2. Kommunikationsinsatser. Länsstyrelsen bör förmedla kunskap dels mellan aktörer inom regionen men även genomföra riktade insatser mot externa aktörer.

3. Säkra kompetensförsörjning. Länsstyrelsen bör underlätta kompetensförsörjning både för industrisektorn och industrinära tjänsteföretag.

Rapporten har sammanställts av Jonas Öhlin och Samuel Palmquist i konsultföretaget Damvad Analytics.

Publicerat: 14 maj 2017.

 


ANNONS


 

Recension:
Fascinerande memoarer av Gustaf Douglas

Gustaf Douglas berättar i sin memoarbok om framgångar och motgångar under sin enastående karriär som företagsägare.

 

Finansmannen Gustaf Douglas har kommit ut med sina memoarer, som han föredrar att kalla "mina minnens vittnesbörd". Det är så att säga i grevens tid: Han fyller 79 år inom kort.

Boken heter "Med blicken på stigen". Den är skriven i samarbete med Mats Hallvarsson, journalist och kommunikationskonsult.

För att vara en memoarbok är den lagom omfångsrik (drygt 300 sidor), varav 32 sidor med foton ur bland annat familjealbumet. Utgiven av Albert Bonniers Förlag.

Bokens titel syftar på Gustaf Douglas motto för företags-utveckling: "När du är på en lång vandring uppåt – håll blicken på stigen, inte på toppen!".

Gustaf Douglas är som person mycket fascinerande. Det är hans memoarbok också. Det har gått upp och ned för honom i livet. Mest upp: Han är numera mångmiljardär.

Han har bland annat medverkat till att utveckla säkerhetsföretaget Securitas och lås- och dörrföretaget Assa Abloy till globala jättar.

Securitas sysselsätter så många som 330 000 personer i 53 länder och omsätter 80 miljarder kronor.

Men vid flera tillfällen trodde han att hans företagargärning hade nått ruinens brant. Allra värst var det år 1985.

Han har även fått sparken från ett VD-jobb (för Dagens Nyheter-koncernen 1980).

I boken berättar Gustaf Douglas inledningsvis om sin barndom och och ungdom, som långt ifrån var en dans på rosor.

Tack vare stipendier och egna ihoptjänade pengar kunde han studera till en MBA (Master of Business Administration) vid Harvard Business School i USA.

Han gifte sig med Elisabeth von Essen (som ärvde Rydboholms gård i Österåkers kommun där de bor). De fick sönerna Carl och Eric.

Numera är Carl Douglas ägare till Rydboholm (med slottet där Gustav Wasa har bott i sin ungdom).

Eric Douglas är ägare till släkt-gården Stjärnorp i Östergötland.

Carl är inte gift, enligt databasen ratsit.se. Eric är gift med Die.

Gustaf Douglas bok om sitt liv är
"Tillägnat familjen:
Elisabeth
Carl och Pauline
Tvillingarna Louise och Miles
Eric och Die".

Med tanke på Rydboholms framtid under kommande generationer kan det vara intressant att tillägnan således omfattar även de tre personerna Pauline, Louise och Miles.

Boken innehåller några långa avsnitt med detaljerade skildringar av köp och försäljningar. Väldigt mycket siffror som det anstår en finansman. Íntressant för de initierade, men kanske mindre intressant för andra.

Gustaf Douglas delar generöst med sig av dyrköpta erfarenheter.

I många företag har han sett att det uppstår risker för olika sönderfalls-processer:

Det brukar börja med det horisontella sönderfallet, som kort och gott kan sammanfattas med kommentaren: "Det är inte mitt bord."

Det vertikala sönderfallet är ett snäpp allvarligare, ett tillstånd då ansvar, handläggning och beslut inte finner sin lämpliga hierarkiska nivå. Det kan till exempel röra sig om frågor som är för små för vd men för stora den tekniske direktören.

Det terminologiska sönderfallet innebär att företaget eller ännu värre en hel bransch skapar en egen begreppsapparat. Många så kallade förhoppningsföretag under internetboomen i slutet av 1990-talet var exempel på det terminologiska sönderfallet.

Det heltäckande begreppet för detta fenomen blev dessutom "Den nya ekonomin".

När antalet felaktiga beslut har nått över femtio procent är förloppet mycket snabbt och leder direkt till det fjärde stadiet – det totala sönderfallet.

För Gustaf Douglas är företags-kulturens starkaste inslag inlevelse; att alltid se medarbetarna, att alltid våga vara uppriktig i samtalet.

"En av vd:s viktigaste uppgifter är att skapa ett föredöme genom sitt eget uppträdande", skriver han.

Närheten till Stockholm har länge varit problematisk för Rydboholm:

"Under årens lopp kom många pigga exploateringsidéer från olika håll. De flesta avvisades blankt. Några var farliga att direkt gå emot, speciellt om de drevs från kommunalt tjänstemannahåll i Österåker och inte minst i Täby.

Men tiden arbetade alltid på vår sida eftersom de flesta planer dog bort som en stormvind i öknen."

Det Gustaf Douglas behandlar i boken är både intressant och lärorikt. Men jag saknar viktiga delar av hans talrika engagemang som han inte tar upp.

Till exempel:
•  Att han som styrelseordförande i Stockholms Handelskammare under flera år har varit den främste företrädaren för näringslivet i huvudstadsregionen
•  Att han som vice ordförande i direktionen för Riddarhuset har verkat aktivt för dess utveckling.
•  Att han som ledamot i Moderaternas partistyrelse har haft en unik insyn i och möjlighet att påverka det största regeringspartiet under regeringsåren 2006–2014.

Detta är ett spännande material som säkert räcker till en ny bok.

I den föreliggande boken saknar jag även en vettig kapitelindelning och en innehållsförteckning. Man ska snabbt och lätt kunna söka upp avsnitt som man är speciellt intresserad av.

Stockholms Varjehanda ger härmed Gustaf Douglas memoarbok "Med blicken på stigen" betyget fyra stjärnor på skalan 1–5 stjärnor.

Recensent: Mac Lennart Lindskog, Stockholms Varjehanda.
Publicerat: 13 februari 2017.

 


ANNONS


 

Stockholm: 1,5 miljoner besök i Eurovision Village i Kungs-trädgården

Eurovision Village i Kungs-trädgården har haft inte mindre än 1,5 miljoner besök under den nästan två veckor långa evenemangsperioden. Det rapporterar det kommunägda bolaget Stockholm Visitors Board måndagen den 15 maj 2016.

Stockholms stad har stått som arrangör av den 61:a upplagan av Eurovision Song Contest på uppdrag av SVT och EBU.

Eurovision i Stockholm i siffror, enligt Stockholm Visitors Board:

1,5 miljoner besök i Eurovision Village.

12 000 personer har ackrediterats för att arbeta med evenemanget (inklusive press, fans och volontärer).

6 000 vattenflaskor har delats ut till bland andra volontärer och journalister.

2 500 bakverk bjöds på av Stockholms stad under Swedish Fika den 8 maj.

2 500 fans köpte biljett för exklusivt tillträde till EuroClub.

2 000 journalister från 73 länder i presscentret.

475 volontärer har bidragit.

65 ton väger scenkonstruktionen i Globen, det motsvarar 52 medelstora bilar.

50 kommunikatörer har servat journalister i presscentret.

42 tävlande länders flaggor hissades framför Kungliga slottet i en flaggceremoni.

8,5 meter hög nedräkningsklocka på Norrmalmstorg.

6 spelande övergångsställen.

5 sjungande tunnlar.

1 ny vinnare (Ukraina).

Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort.

Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad.

Publicerat: 15 maj 2016.

 


ANNONS


 

Kommentera innehållet i Stockholms Varjehanda på företagets Facebooksida!

 

De fem vinnarna på Web Service
Award-dagen blev Zeta, Bostads-
förmedlingen, NetOnNet, System-
bolaget och Fastighetsbyrån


VIDEO (47 sekunder). Web Service Awards VD Pierre Du Rietz presenterade resultatet av Sveriges största webbplatsundersökning på WSA-dagen den 30 januari.


Sveriges bästa webbplats, e-handelsplattform och mobilupplevelse under 2018 har nu utsetts. Det skedde på WSA-dagen den 30 januari 2019 på konsert- och konferensanläggningen Nalen på Regeringsgatan 74 i Stockholm. De fem vinnarna är Zeta, Bostadsförmedlingen i Stockholm, NetOnNet, Systembolaget och Fastighetsbyrån.

Tävlingen utgår ifrån den största svenska webbplatsundersökningen med svar från över 147 000 respondenter. Den årliga undersökningen utförs sedan år 2000 av Web Service Award (WSA). En expertjury använder besökarnas omdömen för att utse Sveriges bästa webbplatser.

JURYNS MOTIVERINGAR

Zeta.nu – vinnare i kategorin Information & Service
Juryns motivering: "Webbplatsen är mycket användarvänlig och smakfull. Den innehåller en rad smarta funktioner som underlättar för besökarna. Sajten har sin målgrupp i fokus och ger en hög nytta på ett inspirerande sätt både via dator och mobilt."

Bostadsförmedlingen i Stockholm – vinnare i kategorin Samhällskommunikation
Juryns motivering: "Det här en webbplats för alla, vilket märks på att den är inkluderande med bra språkval. Sajten kännetecknas av att vara enkel, tydlig och informativ. En webbplats som besökarna tycker om."

NetOnNet – vinnare i kategorin E-handel
Juryns motivering: "Att ständigt arbeta med att förbättra för sin besökare ger resultat! Webbplatsen känns ärligt lockande. Det är lätt att navigera, finns bra jämförelser och möjlighet att fynda. Här vill man handla!"

Systembolaget ViNet – vinnare i kategorin Intranät
Juryns motivering: "Det här är ett intranät med ett tydligt mål och vision. Intranätet ger nytta både åt medarbetarna och kunderna och är en del av kundupplevelsen. Ett inbjudande intranät redan vid namnet."

Fastighetsbyrån – vinnare i kategorin Bästa Mobila Upplevelse
Juryns motivering: "Detta smultronställe ger en mycket bra mobilupplevelse. Som användare placeras man i centrum där man enkelt hittar information, allt varvat med mycket stilrena bilder."

– Årets vinnare har lyckats tillgodose sina besökares skiftande krav och behov. Alla vinnarna är exempel på när utveckling utgått från besökarnas bästa. De är tilltalande, lätta att navigera, informativa och bäst av allt anpassade att möta besökaren på bästa tänkbara sätt på den plattform som besökaren valt. Det säger Pierre Du Rietz, VD för Web Service Award.

Bästa förbättrare 2018 blev:
Information & Service: Riksbyggen.se
E-handel: NetOnNet.se
Samhällskommunikation: PRV.se
Mobilt: Riksbyggen.se
Intranät: Systembolaget ViNet

Juryn bestod denna gång av:
Mamite Andersson, IT&Telekomföretagen
Matilda Nordfeldt, Sveriges Annonsörer
Helena Gamble, Stockholms Handelskammare
Pierre Du Rietz, Web Service Award AB.

Före prisutdelningen på kvällen hölls ett antal föreläsningar på eftermiddagen under ledning av dagens moderator/konferencier Per Torberger.

Medverkande föreläsare var Pierre Du Rietz, WSA, Johan Albertsson, Rek.ai, Annasara Jeansson, Språkkonsulterna, Sara Forsling, Systembolaget, Suzanne Winting Husén, Riksbyggen, Jan Ericsson, WSA, Ida Serneberg, Noroff School of Technology & Digital Media, Jonas Carlström, Star Republik, och Martin Edenström, Capgemini/MKSE.se.

Den välbesökta WSA-dagen arrangerades på konsert- och konferensanläggningen Nalen på "Gata Regerings 74" i Stockholm. Den ligger i ett hus grundat redan 1888. Nalen är en förkortning av det ursprungliga namnet Nationalpalatset. Stället var under 1940- och 1950-talen Stockholms främsta danspalats "där allting händer och fötter", enligt den legendariske Nalen-VD:n Gustaf "Topsy" Lindblom. Han var för övrigt även en framstående idrottsman: Vann guld i tresteg vid OS i Stockholm 1912.


Publicerat: 31 januari 2019.

 


ANNONS


 

Stockholms Varjehanda recenserar:

Historiska museet visar viktig
utställning om Förintelsen
under Andra världskriget


VIDEO (35 sekunder). Historiska museets besökare kan "samtala" på engelska med två överlevande från Förintelsen: Pinchas Gutter (polack som numera bor i Toronto, Kanada) och Eva Schloss (österrikare som numera bor i London, England). Det sker genom förinspelade intervjuer i den interaktiva installationen "Dimensions in Testimony" från USC Shoah Foundation. USC är förkortningen för University of Southern California, som har sitt huvudsäte i Los Angeles. Utställningen ger också tillgång till USC Shoah Foundations videoarkiv med 55 000 vittnesmål från Förintelsen och andra folkmord. I Stockholms Varjehandas videoklipp pratar Pinchas Gutter. Filmat under pressvisningen den 24 januari 2019.

 

Utställningen "Speaking Memories – Förintelsens sista vittnen" visas den 25 januari–1 september 2019 på Historiska museet i Stockholm. Utställningen berättar om personliga minnen och erfarenheter från Förintelsen (på engelska Holocaust). Genom porträtt och vittnesmål uppmärksammas de överlevande som så småningom hamnade i Sverige.

I utställningen finns även en avancerad interaktiv installation, där besökarna kan fråga på engelska två överlevande (en man och en kvinna i naturlig storlek på en bildskärm) om deras erfarenheter från Förintelsen. De två överlevandes svar består av förinspelade uttalanden. Det är första gången som denna högteknologiska installation visas på ett museum i Europa.

– Andra världskriget och Förintelsen är delar av Sveriges historia, som vi också har gemensamt med Europa och resten av världen. Därför är det viktigt att lyfta de överlevandes vittnesmål tillsammans med de händelser som kulminerade i folkmord. Det säger Historiska museets chef Katherine Hauptman.

Dessutom visas några autentiska föremål från koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau, flera videointervjuer med överlevande som bor i Sverige samt åtskilliga porträtt tagna av fotografen Karl Gabor.

FLYKTINGLÄGER PÅ LOVÖ

Utställningen skildrar även livet efter befrielsen genom berättelser och arkeologiska fynd från ett flyktingläger på Lovö utanför Stockholm. Flyktinglägret var i bruk under slutet av Andra världskriget. I en film berättar Livia Fränkel och Adéle Schreiber, som har bott i Lovölägret, om minnen från tiden där och mötet med det svenska samhället.

På Lovö i Ekerö kommun låg 1944–1946 ett flyktingläger, där flyktingar från Estland och rumänska kvinnor från koncentrations- och krigsfångelägret Bergen-Belsen placerades. I samband med senare arkeologiska undersökningar på Lovö upptäcktes spår av lägret, bland annat en kam, hudkräm, tandborste, tandkräm och porslinsskärvor.

– Förintelsen, det systematiska och industrialiserade utrotandet av Europas judar under ledning av ett "upplyst" europeiskt land, är unik. Men Förintelsen har också en universell giltighet genom den lärdom som kan dras från denna den mörkaste tid direkt till vår egen nutid. Förintelsen är inte en judisk angelägenhet, den är och måste förbli en universell angelägenhet. Det säger Lizzie Oved Scheja, director för Judisk kultur i Sverige.

"Speaking Memories – Förintelsens sista vittnen" är producerad av Historiska museet och Judisk kultur i Sverige i samarbete med USC Shoah Foundation – the Institute for Visual History and Education samt the Auschwitz-Birkenau State Museum.

USC Shoah Foundation har grundats av den amerikanske filmregissören Steven Spielberg, som är känd bland annat för den sjufaldigt Oscarbelönade filmen "Schindler's List".

Övriga samarbetsparter i projektet är Paideia – the European Institute for Jewish Studies in Sweden, Föreningen Förintelsens överlevande i Sverige, Forum för levande historia och Synagogan Adat Jeschurun.

BRA OCH INNEHÅLLSRIK BOK

I samband med utställningen släpptes ett 223 sidor tjockt dokument i form av en tvåspråkig bok på svenska och engelska med samma namn som utställningen. Boken "Speaking Memories" har möjliggjorts genom stöd av Ulrika och Joel Citron, Elisabeth Citrom, Ide och David Dangoor samt Annika och Gabriel Urwitz.

Under våren 2019 pågår dessutom en programserie kopplad till utställningens teman.

Historiska museets utställning om Förintelsens sista vittnen är en mycket viktig händelse – inte minst i dagens svenska samhälle. Utställningen handlar dock nästan enbart om judiska erfarenheter.

Som recensent anser jag att det hade varit intressant om utställningen därutöver hade skildrat även andra drabbade gruppers erfarenheter av Förintelsen: Polacker, romer, sovjetiska krigsfångar m fl. Det kunde ha gett ytterligare perspektiv.

Under perioden 1940–1945 deporterade nazisterna mer än 1 100 000 människor från olika grupper till Auschwitz-Birkenau, som var det största koncentrations- och förintelselägret.

Därav var 1 000 000 judar, 75 000 polacker, 21 000 romer och 15 000 sovjetiska krigsfångar samt 15 000 fångar av andra nationaliteter. Över en miljon av dessa människor dog i Auschwitz-Birkenau. Uppskattningsvis var 90 procent judar. De festa mördades i gaskamrar av SS-soldater, framgår det av utställningen.

Det större utställningsrummet är konventionellt inrett med bland annat många porträttfoton på överlevande vittnen från Förintelseperioden. Där finns också utställningsobjekt som känns igen från en tidigare utställning på Historiska museet: Torah-skåpet och föremål från Lovö-lägret.

I det mindre rummet kommer däremot utställningens höjdpunkt med de elektroniska "samtalen" på engelska med två överlevare.

UTSTÄLLNINGENS BETYG: FYRA STJÄRNOR AV FEM

Stockholms Varjehanda ger Historiska museets utställning "Speaking Memories – Förintelsens sista vittnen" betyget fyra stjärnor av fem möjliga – mycket tack vare de högteknologiska "samtalen" med två överlevande vittnen i rummet med "Dimensions in Testimony" samt för den innehållsrika boken med samma namn som utställningen. Värt ett besök med andra ord.

I utställningen "Speaking Memories – Förintelsens sista vittnen" visas bland annat porträtt av överlevande, som hamnade i Sverige. I bakgrunden ses det Torah-skåp, som efter Novemberpogromerna med kulmen under den så kallade Kristallnatten (natten till den 10 november 1938) smugglades från en synagoga i Hamburg till judar i Stockholm. Skåpet används traditionellt till förvaring av Torah-rullar, det vill säga heliga judiska skrifter. Fotot togs under pressvisningen den 24 januari då utställningen presenterades av från vänster Katherine Hauptman, museichef för Historiska museet, Lizzie Oved Scheja, director för Judisk kultur i Sverige, och Susanna Zidén, projektledare för Speaking Memories.

Den blåvitrandiga fångdräkten (skjorta, byxor och mössa) i montern har tillhört Jan Gondek, före detta fånge och en av de första som arbetade på Auschwitz-Birkenau State Museum. Fångarna var tvungna att bära märken som skulle visa deras identitet och grupptillhörighet. P i en röd triangel betydde politisk fånge. Siffrorna var fångarnas ID-nummer i lägret. Inlån från Auschwitz-Birkenau State Museum i Oświęcim i nuvarande Polen.

Recensent: Mac Lennart Lindskog, Stockholms Varjehanda.
Publicerat: 28 januari 2019.

 


ANNONS


 

Nya statsråd och omflyttningar
i regeringen Löfven II


VIDEO (122 sekunder). Efter regeringsförklaringen i kammaren och anmälan om vilka statsråd som ska ingå i regeringen höll statsminister Stefan Löfven en pressträff med den tillträdande regeringen. Pressträffen samlade ett hundratal journalister, fotografer och filmare i Sammanbindningsbanan, Östra riksdagshuset, vid 12-tiden den 21 januari 2019.


VIDEO (38 sekunder). Den tillträdande regeringen ställde upp för fotografering även utomhus. Här ses statsråden på riksdagstrappan ned till Riksplan inför promenaden upp till Kungliga slottet.

 

Måndagen den 21 januari 2019 klockan 11.00 avgav statsminister Stefan Löfven sin regeringsförklaring i riksdagen och anmälde de statsråd som ingår i den nya regeringen.

Det formella regeringsskiftet ägde rum vid en så kallad skifteskonselj i konseljsalen på Kungliga slottet i Stockholm. Det skedde under ordförandeskap av Kung Carl XVI Gustaf och i närvaro av Kronprinsessan Victoria, riksdagens talman Andreas Norlén och den tillträdande regeringen. Konseljen inleddes klockan 14.15.

Sverige har drygt fyra månader efter den allmänna valdagen den 9 september 2018 äntligen fått en beslutande regering i stället för övergångsregeringen. Stefan Löfven har efterträtt sig själv som regeringschef.

Det är regeringen som styr Sverige och är drivande i arbetet med att förändra landets lagar. Sveriges regering består av en statsminister och 22 ministrar (= statsråd).

– Nu inleder vi ett historiskt samarbete. Sverige får en regering som består av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna och som samarbetar om budgeten och politikens inriktning på flera områden med Centerpartiet och Liberalerna. Det framhöll statsminister Stefan Löfven i sin regeringsförklaring.

Hela regeringsförklaringen om den påbörjade mandatperiodens politiska målsättning kan läsas genom att klicka här.

Sveriges regering består numera av följande personer:

Statsrådsberedningen
Statsminister Stefan Löfven (S)
EU-minister Hans Dahlgren (S)

Arbetsmarknadsdepartementet
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)
Jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen (MP)

Finansdepartementet
Finansminister Magdalena Andersson (S)
Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister Per Bolund (MP)
Civilminister Ardalan Shekarabi (S)

Försvarsdepartementet
Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Infrastrukturdepartementet (nytt)
Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S)

Justitiedepartementet
Justitieminister Morgan Johansson (S)
Inrikesminister Mikael Damberg (S)

Kulturdepartementet
Kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind (MP)

Miljödepartementet
Miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin (MP)

Näringsdepartementet
Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
Landsbygdsminister Jennie Nilsson (S)

Socialdepartementet
Socialminister Lena Hallengren (S)
Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Utbildningsdepartementet
Utbildningsminister Anna Ekström (S)
Minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans (S)

Utrikesdepartementet
Utrikesminister Margot Wallström (S)
Biståndsminister Peter Eriksson (MP)
Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Ann Linde (S).


VIDEO (35 sekunder). Mikael Damberg (S), numera skäggig, byter befattning från näringsminister till inrikesminister. Här i videoklippet intervjuas han av Stockholms Varjehanda om sina viktigaste arbetsuppgifter.


Se även videokommentaren av riksdagsledamoten och Täbybon Camilla Brodin (KD) beträffande regeringsbildningen och regeringsförklaringen den 21 januari i den lokala webbtidningen Täby Allehanda på www.tabyallehanda.se.

Publicerat: 21 januari 2019.

 


ANNONS


 

Årets bästa film på Stockholms
filmfestival blev "Firecrackers"

Stockholms internationella filmfestival presenterade på fredagskvällen den 16 november 2018 årets vinnare:

Bästa film: "Firecrackers" av Jasmin Mozaffari. För sin originalitet i framställningen av kärleken mellan två vänner, strävan efter frihet, självständighet och lojalitet i en våldsam värld tilldelas "Firecrackers" Bronshästen för bästa film.

Bästa dokumentär: Vitaly Manskys för "Putin's Witnesses". Vitaly Manskys kritiska krönika om Putin och hans nära krets tar hem Bronshästen för Bästa dokumentär.

Stockholm Impact Award: "Los Silencios" av Beatriz Seigner. Los Silencios är en visuellt hypnotisk spökhistoria som utspelar sig i Amazonas hjärta där en familj söker skydd i skuggan av gerillakriget.

Bästa regi: "All Good" av Eva Trobisch.

Bästa debut: "Skate Kitchen" av Crystal Moselle.

Bästa manus: "Capernaum" av Nadine Labaki, Khaled Mouzanar, Jihad Hojeily och Michelle Keserwany.

Bästa kvinnliga skådespelare: Michaela Kurimsky för "Firecrackers".

Bästa manliga skådespelare: Victor Polster för "Girl".

Bästa foto: Hiroshi Okuyama för "Jesus".

Bästa kortfilm: "The Judgement" av Raymund Ribay Gutierrez.

Fipresci-priset: "Cold War" av Pawel Pawlikowski. Varje år delar Fipresci-juryn ut ett pris till vinnaren i kategorin Open Zone.

Årets Rising Star: Alba August. Hon är vinnaren av årets Rising Star (morgondagens stjärna) för sin roll som Astrid Lindgren i "Unga Astrid".

Årets 1 km film: Julia Thelin. Årets en-kilometer-films stipendium går till en ung regissör med stor talang för att med rörelse och kroppar diskutera och presentera olika idéer kring genus, könsroller och sexualitet.

Årets hedersomnämnande 1 km film 2018: Ernst De Geer. Årets hedersomnämnande går till en regissör som lika träffsäkert som övertygande diskuterar manlighet och sociala maktstrukturer i finkulturens salonger.

Wild Card: Fanny Ovesen, Jerry Carlsson och Ernst De Geer. Pristagarna vinner 400 000 kronor vardera.

Short Pitch: Disa Östrand. Årets vinnare av Short Pitch-priset är Disa Östrand, som tilldelas 25 000 kronor för kortfilmsutveckling.

Tidigare under årets festival har följande priser delats ut:

Stockholm Lifetime Achievement Award: Mary Harron. Hennes nya film heter "Charlie Says"

Stockholm Achievement Award: Gunnel Lindblom.

Stockholm Visionary Award: Asghar Farhadi.

Vinnaren av årets publikpris tillkännages på måndag den 19 november.

Publicerat: 16 november 2018.

 


ANNONS


 

Recension:
Anna Odells nya film "X&Y" är
en avsiktligt förvirrande
undersökning om intimiteter


VIDEO (78 sekunder). Under Stockholms filmfestivals galainvigning den 6 november 2018 på biografen Skandia svarade skådespelaren Mikael Persbrandt på pressfrågor om filmen "X&Y", där han spelar sig själv i huvudrollen. I videoklippet medverkar även festivalchefen Git Scheynius. Videoklippet avslutas med Stockholms Varjehandas rekordkorta intervju med Mikael Persbrandt.

 

Öppningsfilmen på den 29:e upplagan av Stockholms internationella filmfestival den 7 november 2018 blev regissören Anna Odells nya film "X&Y". Hon spelar själv "den galna konstnären". Mikael Persbrandt spelar sig själv som "den gränslösa skådespelaren", enligt karaktärsbeskrivningen i Stockholms filmfestivals pressmeddelande.

Eftersom det finns gränser, bland annat moraliska, både i filmen och i verkligheten så är ordet "gränsöverskridande" nog lämpligare än "gränslös" i detta sammanhang.

Anna Odells regidebut var långfilmen "Återkomsten" (2013). Den gjorde stor succé och belönades med Guldbaggen för bästa film och för bästa manus.

"Återkomsten" har ett tydligt budskap: Den beskriver kritiskt mobbning och osunda hierarkier i en skolklass.

Anna Odells nya film "X&Y" har däremot inget tydligt budskap. I stället undersöker den människors manlighet och kvinnlighet och rör sig mellan verklighet och fiktion.

Anna Odell säger i sin programförklaring att hon vill undersöka identitet och vad det innebär att vara människa.

Som konstnär har hon under flera perioder bott tillsammans med Mikael Persbrandt i en studio. Hon ville att de skulle kunna arbeta helt ostört utan yttre faktorer som påverkar dem.

– Vi kommer att utforska både den inre och yttre bilden av oss själva. Tanken är att vi ska komma bortom de mediala bilderna och ta reda på vilka vi egentligen är.

– I studion har vi byggt upp ett förhörsrum. Där ska vi söka efter den absoluta sanningen, säger Anna Odell i sin programförklaring i filmens inledning.

Hon och Mikael Persbrandt rollbesatte sex skådespelare, alter egon, som i filmen försöker gestalta olika sidor av Odell och Persbrandt.

– Genom våra alter egon kommer vi att kunna synliggöra dem vi har varit, dem vi är och dem vi vill vara. Vi har också byggt upp två mottagningsrum där jag och Mikael kommer att träffa var sin psykolog för att bearbeta det som sker.

– Arbetet vi gör ska resultera i en långfilm. Tanken är att filmens manus ska växa fram under arbetet vi gör tillsammans i studion. Sedan kommer jag att skriva under perioderna när vi inte bor där.

– Och det som är så bra är att ingen utanför projektet kommer att få veta vad som är verklighet och vad som är fiktion, säger Anna Odell till sist i sin programförklaring.

Låter det förvirrande? Det är inget mot den förvirring man upplever när filmen visas i biosalongen. Osäkerheten och ovissheten i filmen är mycket avsiktlig – förmodligen för att kunna skylla övertramp i verkligheten på att det ändå bara är en filminspelning. Allt för konsten.

Huvudrollsinnehavarna Anna Odell och Mikael Persbrandt har tacksamma roller: De spelar sig själva. Birollsinnehavarna Trine Dyrholm, Vera Vitali, Jens Albinus, Sofie Gråböl, Thure Lindhardt, Shanti Roney, Peter Engman och Peter Kanerva har däremot otacksamma roller: De ska spela andra personer och saknar manus som vägledning.

Anna Odells konstnärliga grepp i "X&Y" känns till en början originellt och nyskapande. När man sedan läser filmfestivalens tryckta festivalguide om ett liknande berättargrepp av Charlie Kaufman i "Synecdoche, New York" (2008) så känns Anna Odells grepp inte längre särskilt originellt och nyskapande.

De båda filmerna centreras kring en konstnär som försöker utforska verkligheten genom konsten i hopp om att lyckas skapa något innerligt och äkta. I den amerikanska filmen byggs en replika upp av New York i en industrilokal. I "X&Y" har på ett snarlikt sätt olika rum byggts upp i en stor studiolokal.

Efter filmfestivalens visningar har "X&Y" Sverigepremiär den 23 november 2018 runt om i landet.

Sammanfattningsvis ger Stockholms Varjehanda filmen "X&Y" betyget 3 stjärnor (på skalan 1–5 stjärnor).

Recensent: Mac Lennart Lindskog, Stockholms Varjehanda.
Publicerat: 11 november 2018.

 


ANNONS


 

Stockholms internationella
filmfestival invigdes med
världspremiär för Anna Odells
"X&Y" med Mikael Persbrandt


VIDEO (179 sekunder). I Stockholms filmfestivals galainvigning den 6 november 2018 i den nästan fullsatta biografen Skandia medverkade på scenen festivalchefen Git Scheynius, Stockholms nya kultur- och stadsmiljöborgarråd Jonas Naddebo (C), filmen X&Y:s regissör Anna Odell, skådespelarna Mikael Persbrandt, Vera Vitali och Shanti Roney samt producenterna Frida Bargo och Mattias Nohrborg.

 

Stockholms internationella filmfestival 2018 galainvigdes tisdagen den 6 november 2018 och premiärinvigdes dagen därpå med världspremiären av Anna Odells utmanande film "X&Y" med Mikael Persbrandt på biografen Skandia i Stockholm. Totalt kommer 159 filmer från 60 länder att visas under festivalen som pågår den 7–18 november.

Årets Spotlight-filmer är på temat "Democracy in Danger" dvs hotbilden mot demokratin. Samtliga Spotlight-filmer skildrar på olika sätt den tid som vi lever i med propaganda, fake news och populism. Bland annat visas dokumentären "Fahrenheit 11/9" (uppföljare till "Fahrenheit 9/11") av Michael Moore och hbtq-filmen "En armé av älskande" av Ingrid Ryberg.

Stockholm Visionary Award tilldelas i år den iranske regissören Asghar Farhadi. Han besöker festivalen med sin senaste film "Alla vet" med Javier Bardem och Penélope Cruz i huvudrollerna. Farhadi ligger bakom filmer som "Nader och Simin – En separation" (2011) och "The Salesman" (2016), som båda fick en Oscar för Bästa icke-engelskspråkiga film.

Stockholm Lifetime Award 2018 går till den kanadensiska regissören och manusförfattaren Mary Harron. Hon kommer att ta emot Bronshästen och delta i samtal i samband med visningen av hennes senaste film "Charlie Says" den 10 november på Skandia.

Stockholm Achievement Award 2018 tilldelas den svenska skådespelaren Gunnel Lindblom. Prisutdelningen av Bronshästen till henne sker i samband med visningen av Margarethe von Trottas dokumentär "Searching for Ingmar Bergman" den 11 november på Skandia.

– Vi är oerhört stolta över årets program där vi presenterar några av årets absolut bästa filmer. Vi har fler kvinnliga filmskapare än någonsin tidigare. Vi sätter fokus på en demokrati som utmanas av populism och fake news, säger festivalchefen Git Scheynius i ett pressuttalande.

Ett urval av de övriga filmerna som kommer att visas under festivalen är "Capernaum" av Nadine Labaki, "Cold War" av Pawel Pawlikowski, "Vox Lux" av Brady Corbet, "The Kindergarten Teacher" av Sara Colangelo, "Birds of Passage" av Cristina Gallego och Ciro Guerras samt "Skate Kitchen" av Crystal Moselle.

Årets mittfilm är Paul Danos regidebut "Wildlife". Årets avslutningsfilm är "The Favourite" av Yorgos Lanthimos.

Sex lovande talanger har nominerats till Stockholm Rising Star: Alba August (Unga Astrid), Agnes Lindström Bolmgren (Tårtgeneralen), Fanni Metelius (Hjärtat), Christoffer Nordenrot (Den blomstertid nu kommer), Zahraa Aldoujaili (Amatörer) och Yara Aliadotter (Amatörer). Dessa sex nominerade har möjligheten att bli "morgondagens stjärna".

Stipendiet 1 km film är en av Sveriges största kortfilmstävlingar som ger unga filmskapare chansen att utveckla sina filmdrömmar. Vinnaren får göra en kortfilm som visas på nästa års festival.

För fjärde året i rad kommer Stockholms internationella filmfestival och Stockholms stad att dela ut det prestigefulla priset Stockholm Impact Award. Utöver prissumman på en miljon kronor ehåller den vinnande regissören ett unikt konstverk designat av den kinesiske konstnären Ai Weiwei.

Årets vinnare tillkännages under filmfestivalens prisutdelning fredagen den 16 november.

I programmet är en tredjedel av filmerna regisserade av debutanter. Utöver filmvisningar arrangeras också filmquiz, fester, seminarier och Face2Face.

Stockholms internationella filmfestival arrangeras nu för 29:e året i rad. Filmfestivalen startades således 1990. Den har blivit en av de främsta filmfestivalerna i Europa.

I filmfestivalens galainvigning den 6 november 2018 på biografen Skandia deltog det äkta regissörsparet Mary Harron och John C Walsh. Den 10 november tar Mary Harron emot hedersutmärkelsen Lifetime Achievement Award. Hon är känd som regissör av debutfilmen "I shot Andy Warhol" och kultklassikern "American Psycho". I årets festival medverkar hon med sin nya psykologiska dramafilm "Charlie Says" – en obehaglig verklighetsskildring om mördarsekten Mansonfamiljen.

Bland många prominenta personer på den röda mattan under galainvigningen den 6 november på Skandia fanns skådespelarna Stina Ekblad och Johannes Bah Kuhnke.

Publicerat: 10 november 2018.

 


ANNONS


 

Statsminister Stefan Löfven (S)
röstades bort av riksdagen

Fortsätter leda övergångsregering
tills ny regering har tillträtt


VIDEO (69 sekunder). Stefan Löfven höll en kort pressträff i riksdagens presscenter efter att ha förlorat förtroendeomröstningen om statsministerposten den 25 september.

 

Den politiska dramatiken i Sveriges riksdag fortsatte tisdagen den 25 september 2018. Strax efter klockan 09.30 på förmiddagen hölls statsministeromröstning för att pröva statsminister Stefan Löfvens (S) stöd i den nyvalda riksdagen. Resultatet av omröstningen blev att statsministern inte har den nya riksdagens förtroende, eftersom fler än hälften av riksdagens ledamöter röstade mot honom.

Röstsiffrorna blev 204 röster mot statsministern och 142 ledamöter för statsministern. Tre ledamöter var frånvarande.

Talmannen Andreas Norlén entledigade därefter Stefan Löfven som statsminister och uppdrog åt honom att tills vidare leda en övergångsregering.

Talmannens formella beslut daterat Stockholm 25 september 2018 och med Dnr 2-2018/19 har följande lydelse:

"Till
Statsministern och övriga statsråd.

Vid statsministeromröstningen denna dag har riksdagen förklarat att statsministern saknar tillräckligt stöd. Enligt 6 kap. 3 och 9 §§ regeringsformen entledigar jag därför statsministern och övriga statsråd.

Jag erinrar om bestämmelsen i 11 § samma kapitel som föreskriver att entledigade regeringsledamöter uppehåller sina befattningar till dess en ny regering har tillträtt.

Andreas Norlén
Talman"

– Jag ska nu inleda mitt arbete för att kunna lägga fram ett förslag till statsminister inför riksdagen. Den första åtgärden blir att kalla samtliga partiers företrädare till samtal, säger talman Andreas Norlén i ett pressuttalande.

På torsdag kommer talman Andreas Norlén att inleda samtal med företrädare för riksdagens partigrupper, så kallade talmansrundor.


VIDEO (109 sekunder). Allianspartiernas ledare svarade på det stora pressuppbådets frågor efter statsministeromröstningen. Från vänster Annie Lööf (C), Ulf Kristersson (M), Jan Björklund (L) och Ebba Busch Thor (KD). I början av videoklippet råkar Jimmie Åkesson (SD) passera bakom dem.VIDEO (82 sekunder). Under lunchtid den 25 september hölls för intresserade riksdagsledamöter och inbjudna gäster dels en sekulär högtidsstund arrangerad av Humanisterna i Konstakademiens högtidssal, dels en gudstjänst i Storkyrkan. I den sekulära sammankomsten medverkade Humanisternas nya ordförande Anna Bergström, sångerskan Eva Dahlgren och författaren Ola Rosling (i videoklippet), som är medförfattare till boken "Factfulness".

Kung Carl XVI Gustaf förklarade strax efter klockan 14 den 25 september riksmötet 2018/19 öppnat. Vid borden sitter riksdagens presidium: Från höger talmannen Andreas Norlén (M), förste vice talmannen Åsa Lindestam (S), andre vice talmannen Lotta Johnsson Fornarve (V) och tredje vice talmannen Kerstin Lundgren (C).

Vid öppnandet deltog förutom riksdagsledamöterna även kungafamiljen, regeringen och andra inbjudna gäster. Ceremonin i kammaren innehöll också Kungssången, sång av Rigmor Gustafsson och nationalsången. Men i år ingen regeringsförklaring på grund av regeringskrisen.

Riksmötets öppnande hade även i år ett regionalt tema. Den här gången stod mellersta Sverige i fokus: Värmland, Västmanland, Närke, Östergötland, Uppland och Södermanland. Temat syntes i program, mat och utsmyckning.

Publicerat: 25 september 2018

 


ANNONS


 

Talmansdrama i riksdagen:
Andreas Norlén (M) ny talman
med stöd av SD  –  Björn Söder
inte omvald som vice talman


VIDEO (46 sekunder). Riksdagens ålderspresident Beatrice Ask (M) kungjorde den 24 september att den nyvalda riksdagen hade valt moderaten Andreas Norlén till sin nya talman. Han fick 203 röster mot 145 röster för motkandidaten Åsa Lindestam (S), som senare blev vald till förste vice talman. Andreas Norlén ses i videoklippet ställa sig upp och tacka för applåderna. Han gratulerades också av Åsa Lindestam.

 

Måndagen den 24 september 2018 klockan 11 tillträdde den nya riksdagen. Då hölls upprop för riksdagens 349 ledamöter som valdes den 9 september. Därefter följde ett flera timmar långt val (varav fem omröstningar med slutna sedlar) av talman och tre vice talmän. Dessutom meddelades vilka gruppledare som riksdagspartierna hade utsett och förrättades val av riksdagsdirektör.

Riksdagen valde Andreas Norlén (M) till ny talman. Till förste vice talman valdes Åsa Lindestam (S), till andre vice talman valdes Lotta Johnsson Fornarve (V) och till tredje vice talman valdes Kerstin Lundgren (C). Sverigedemokraternas kandidat Björn Söder fick varken fortsätta som andre vice talman eller bli tredje vice talman.

Talmannen har det yttersta ansvaret för hur riksdagsarbetet planeras och bedrivs. Andreas Norlén har varit riksdagsledamot för Moderaterna sedan 2006. Han har bland annat varit ledamot i civilutskottet och konstitutionsutskottet. Under valperioden 2014-2018 var han ordförande för konstitutionsutskottet.

Riksdagspartierna har utsett följande gruppledare:

  • Anders Ygeman, S
  • Tobias Billström, M
  • Mattias Karlsson i Norrhult, SD
  • Anders W Jonsson, C
  • Mia Sydow Mölleby, V
  • Andreas Carlson, KD
  • Christer Nylander, L
  • Jonas Eriksson, MP

Till ny riksdagsdirektör valdes Ingvar Mattson. Han har varit riksrevisor sedan 2017 och var innan dess generaldirektör för Statskontoret. Han var i riksdagen mångårig chef för finansutskottets kansli och har haft chefsposter vid konstitutionsutskottet.

Ingvar Mattsson har en bakgrund i akademin som disputerad statsvetare. Han har undervisat och forskat vid universiteten i Lund och Linköping.

Ingvar Mattson har också arbetat med flera utredningar och kommittéer, exempelvis som ledamot av Grundlagsutredningens expertgrupp om finansmakten och som sekreterare i Riksdagskommittén. Han har även internationella erfarenheter.

Den 25 september klockan 09.30 hålls statsministeromröstning i kammaren. Då röstar riksdagens ledamöter om huruvida Stefan Löfven (S) ska sitta kvar som statsminister. Om mer än hälften av riksdagens ledamöter röstar nej måste statsministern avgå. I annat fall kan statsministern sitta kvar.


VIDEO (25 sekunder). Det första uppdraget för riksdagens nya talman Andreas Norlén (M) blev att under lunchpausen på talmansvaldagen den 24 september 2018 avtäcka en tavla föreställande den avgångne talmannen Urban Ahlin (S) i Riksdagshusets sammanbindningbana. Till höger ses konstnären Bosse Larsson. Till skillnad från andra tavlor över tidigare talmän i sittande eller stående positioner har Bosse Larsson skapat ett motiv med en gående talman. Bakom Urban Ahlin på tavlan ses de vice talmännen: Från vänster tredje vice talmannen Esabelle Dingizian (MP), andre vice talmannen Björn Söder (SD) och förste vice talmannen Ewa Thalén Finné (M). Tillsammans utgjorde kvartetten riksdagens presidium under den gångna mandatperioden 2014–2018.


VIDEO (32 sekunder). Moderaternas partiordförande Ulf Kristersson svarade på frågor om regeringsalternativen under intervjuer i kammarfoajén utanför riksdagens kammare.

Publicerat: 24 september 2018.

 


ANNONS


 

Preliminärt valresultat för Täby,
landstinget och riksdagen:

Stora förändringar inom blocken
Sverigedemokraterna ökar stort

De politiska partierna i Täby hade svårt att bemanna platserna utanför vallokalerna med valsedelsutdelare. Här ses tre valsedelsutdelare från Miljöpartiet (MP), Moderaterna (M) och Socialdemokraterna (S) framför ingången till vallokalerna i Erikslunds idrottshall söndagen den 9 september 2018. Inne i korridoren var köerna till valdistrikt 8 stundtals långa: Vid lunchtid stod ungefär 50 väljare i uppemot en timslång kö för att få rösta. En förklaring till köbildningen var nyordningen med att bara en väljare i taget tilläts ta valsedlar bakom en skärm.

 

Länsstyrelserna i Sverige påbörjade måndagen den 10 september den slutliga rösträkningen för de allmänna valen den 9 september 2018 till riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige. Alla röster som har räknats på valnatten räknas ännu en gång. Länsstyrelserna redovisar antalet röster för alla partier och personröster.

Onsdagen den 12 september kommer ett nytt uppdaterat preliminärt valresultat att presenteras. Tidigast fredagen den 14 september presenteras det slutliga valresultatet för valet till riksdagen.

PRELIMINÄRT RESULTAT AV VALET TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE I TÄBY PÅ VALNATTEN 2018.

Samtliga 38 valdistrikt i Täby kommuns två valkretsar (Täby Västra och Täby Östra) är räknade. Den preliminära mandatfördelningen ser ut så här:

Förk. Parti Antal 2018 Antal +/- Antal 2014
M Moderaterna 24   24
C Centerpartiet 5 +1 4
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 12 -4 16
KD Kristdemokraterna 4 +2 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 8   8
V Vänsterpartiet      
MP Miljöpartiet de gröna 3 -2 5
SD Sverigedemokraterna 5 +3 2
FI Feministiskt initiativ      

 

Moderaterna fortsätter att vara det största partiet med oförändrat antal mandat: 24 av totalt 61 mandat i kommunfullmäktige. Det oförändrade antalet mandat är iögonfallande med tanke på partiets generella tillbakagång i landet.

Det näst största partiet Liberalerna (tidigare Folkpartiet) minskar med 4 mandat: Från 16 för fyra år sedan till 12 mandat i år.

Det tredje största partiet i Täby är Socialdemokraterna med oförändrat 8 mandat.

Kommunvalets vinnare i Täby är tre små partier:
Sverigedemokraterna som ökar med 3 mandat (från 2 till 5).
Kristdemokraterna som ökar med 2 mandat (från 2 till 4).
Centerpartiet som ökar med 1 mandat (från 4 till 5).

Miljöpartiet förlorar 2 mandat (från 5 till 3).

Varken Vänsterpartiet eller Feministiskt initiativ kommer in i Täbys kommunfullmäktige – inte heller denna gång.

Slutsats: Täby kommun fortsätter att regeras av Alliansen (M, L, C och KD). Alternativt av enbart M, C och KD.

Valdeltagandet uppgår preliminärt till 85,8 procent jämfört med 85,7 procent år 2014. Det är en marginell ökning.

PRELIMINÄRT RESULTAT AV VALET TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I STOCKHOLMS LÄN PÅ VALNATTEN 2018.

Den preliminära mandatfördelningen i landstinget ser ut så här:

Förk. Parti Antal 2018 Antal +/- Antal 2014
M Moderaterna 34 -9 43
C Centerpartiet 12 +5 7
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 12 -1 13
KD Kristdemokraterna 12 +3 9
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 40 -1 41
V Vänsterpartiet 16 +4 12
MP Miljöpartiet de gröna 8 -7 15
SD Sverigedemokraterna 15 +6 9
FI Feministiskt initiativ      
Totalt 149   149

 

Socialdemokraterna har visserligen tappat 1 mandat (från 41 till 40), men har ändå med råge passerat Moderaterna och blivit det största partiet i landets näst största parlamentariska församling (bara riksdagen är större).

Moderaterna är den största förloraren i landstingsvalet: Minus 9 mandat (från 43 till 34). Turerna med det kostsamma NKS (sjukhusbygget Nya Karolinska Solna) kan vara en av förklaringarna.

Landstingsvalets vinnare är fyra partier:
Sverigedemokraterna ökar med 6 mandat (från 9 till 15).
Centerpartiet ökar med 5 mandat (från 7 till 12).
Vänsterpartiet ökar med 4 mandat (från 12 till 16).
Kristdemokraterna ökar med 3 mandat (från 9 till 12).

Liberalerna minskar med 1 mandat (från 13 till 12).

Miljöpartiet har nästan halverats i landstingsfullmäktige: Minus 7 mandat (från 15 till 8).

Slutsats: Inget av de stora blocken (Alliansen och De rödgröna) har egen majoritet. Sverigedemokraterna har blivit tungan på vågen. Alternativt kan en blocköverskridande samverkan komma till stånd.

Valdeltagandet uppgår preliminärt till 79,4 procent jämfört med 78,9 procent år 2014. Med andra ord: En liten ökning.

PRELIMINÄRT RESULTAT AV VALET TILL SVERIGES RIKSDAG PÅ VALNATTEN 2018.

Den preliminära mandatfördelningen i riksdagen ser ut så här:

Förk. Parti Antal 2018 Antal +/- Antal 2014
M Moderaterna 70 -14 84
C Centerpartiet 30 +8 22
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 19   19
KD Kristdemokraterna 23 +7 16
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 101 -12 113
V Vänsterpartiet 28 +7 21
MP Miljöpartiet de gröna 15 -10 25
SD Sverigedemokraterna 63 +14 49
FI Feministiskt initiativ      
Totalt 349   349

 

De två största partierna i riksdagen förlorade stort: Socialdemokraterna är fortfarande störst trots minskningen med 12 mandat (från 113 till 101). Moderaterna är fortfarande näst störst trots minskningen med 14 mandat (från 84 till 70).

Riksdagsvalets stora vinnare är Sverigedemokraterna som ökar med hela 14 mandat (från 49 till 63).

Tre andra vinnare är:
Centerpartiet som ökar med 8 mandat (från 22 till 30).
Vänsterpartiet som ökar med 7 mandat (från 21 till 28).
Kristdemokraterna som ökar med 7 mandat (från 16 till 23).

Liberalerna håller sig kvar på oförändrat 19 mandat.

Miljöpartiet förlorar stort med minus 10 mandat (från 25 till 15).

Slutsats: Inget av de två stora blocken (Alliansen och De rödgröna) har fått egen majoritet. Sverigedemokraterna har blivit tungan på vågen. Ett alternativ är blocköverskridande samverkan. Regeringsbildningen är för närvarande en vidöppen fråga.

Valdeltagandet till riksdagen var 84,4 procent jämfört med 83,4 procent förra gången. En ökning med en procentenhet.


Leif Gripestam (M), avgående ordförande för kommunstyrelsen i Täby, presenterade sin peliminära valanalys för de allmänna valen till riksdagen, landstinget och kommunen. Det skedde på ett lunchmöte hos Täby Attunda Rotaryklubb måndagen den 10 september på Scandic Täby.

Publicerat: 10 september 2018.

 


ANNONS


 

Stockholms Varjehanda recenserar:

Mamma Mia-film lyckas igen
men tavernan har flyttats
från Grekland till Kroatien

Feel-good-fenomenet är tillbaka. Så står det på affischen för filmen "Mamma Mia! Here We Go Again", som hade premiär på bland annat Filmstaden Täby den 18 juli 2018.

 

Musikalfilmen "Mamma Mia! Here We Go Again" hade Sverigepremiär den 18 juli 2018. I Stockholmsregionen premiärvisades den på inte mindre än 21 biografer. Däribland Filmstaden Täby i Täby Centrum, där Stockholms Varjehandas recensent valde att se filmen.

"Mamma Mia! Here We Go Again" är uppföljaren till succéfilmen "Mamma Mia!" från 2008. Denna är i sin tur baserad på succémusikalen "Mamma Mia!", som är byggd på låtar av popgruppen ABBA. Filmtiteln är hämtad från gruppens hitlåt "Mamma Mia" från 1975.

Premiärfilmen "Mamma Mia! Here We Go Again" är nästan två timmar lång: För att vara exaxt: 1 timme 54 minuter. Den är regisserad av Ol Parker med manus av honom själv tillsammans med Catherine Johnson och Richard Curtis. För produktion och distribution svarar bolaget Universal Pictures.

Filmen bygger på originalmusik av Benny Andersson och Björn Ulvaeus. Några låtar förekommer både i den första och andra Mamma Mia-filmen, till exempel titellåten. Några låttexter är ändrade av Björn Ulvaeus för att passa in i den nya filmens handling.

Handlingen i filmen skildrar både nutid och dåtid. Det blir ibland lite förvirrande med alla hopp framåt och bakåt i tiden. Efter händelserna i den första filmen är Donna Sheridans dotter Sophie (spelad av Amanda Seyfried) gravid ihop med sin make Sky (Dominic Cooper). Sophie driver sin avlidna mamma Donnas taverna.

Donna spelas som vuxen av Meryl Streep och som ung av Lily James. Bland alla internationella storstjärnor i filmen framtonar Lily James i en överraskande lysande rolltolkning. Den kan bli hennes stora genombrott.

Sophie utforskar sin mammas historia om hur hon träffade Sophies tre presumtiva pappor: Sam (spelad som vuxen av Pierce Brosnan och som ung av Jeremy Irvine), Harry (Colin Firth och som ung Hugh Skinner) och Bill (Stellan Skarsgård och som ung Josh Dylan).

Donnas mamma Ruby Sheridan (spelad av Cher), som en gång i tiden försköt Donna när hon blev gravid med Sophie, kommer oväntat på besök med helikopter. Ruby återser där plötsligt sina forna kärlek Fernando (Andy Garcia). De sjunger tillsammans den magnifika hitlåten med hans namn det vill säga "Fernando".

Björn Ulvaeus och Benny Andersson ses i var sin några sekunder kort cameo-roll som lärare respektive pianist.

Det är egentligen inte särskilt mycket till intrig jämfört med den första Mamma Mia-filmen. Men sångnumren och dansshowerna är proffsiga och underhållande.

Om man bortser från alla osannolika inslag i filmen (som till exempel att den döda Donna för en stund återvänder till livet och sjunger duett med sin dotter i dopkapellet), så är filmen ett lustfyllt sprakande spektakel i sång och dans. Konsten framför allt.

Den första Mamma Mia-filmen från 2008 förknippas med den fiktiva ön "Kalokairi" i den grekiska övärlden. Filmen spelades in på öarna Skopelos och Skiathos, vilka ligger mellan Aten och Thessaloniki.

I den nya Mamma Mia-filmen från 2018 är ingenting alls inspelat i Grekland. Filmen är till största delen inspelad på ön Vis i Kroatien och till viss del i England.

Donnas och Sophies "grekiska" taverna utgörs i den nya filmen av den kroatiska restaurangen Jastozera i Komiza på Vis. Det är inte samma natur och arkitektur i den kroatiska övärlden i Adriatiska havet som i den sydligare grekiska övärlden i Egeiska havet.

Filmen började lite segt men blev allt bättre. Innehåller lite vemod och mycket glädje. Medryckande ABBA-låtar med melodisk musik och poetiska sångtexter. Som ett extra nummer med skådespelarpresentationer och eftertexter fick man se samtliga skådespelare från alla generationer tillsammans framföra den avslutande dans- och sångshowen. Trevligt.

Sammanfattningsvis ger Stockholms Varjehanda filmen "Mamma Mia! Here We Go Again" fyra stjärnor på skalan 1–5. Mycket sevärd.

Recensent: Mac Lennart Lindskog, Stockholms Varjehanda.
Publicerat: 18 juli 2018.

 


ANNONS


 

Legendaren Sven-Bertil Taube
med Lisa Nilsson och Ola Salo
hyllades stort på Gröna Lund


VIDEO (143 sekunder). Det gemensamma finalnumret för Sven-Bertil Taube, Lisa Nilsson och Ola Salo på Gröna Lund den 25 juni 2018 blev Evert Taubes "Calle Schewens vals". Publiken visade sin stora uppskattning med stående ovationer. Flygande fåglar (skrattmåsar) framför scenen bidrog till skärgårdsstämningen.

 

Årets traditionsenliga Taube-konsert på nöjesparken Gröna Lund på Djurgården i Stockholm hölls måndagskvällen den 25 juni. Då stod den 83-årige Sven-Bertil Taube på "Grönans" Stora Scen för 57:e året i rad – ett svårslaget rekord.

Sven-Bertil Taube hade gott sällskap av årets två gästartister som var Ola Salo och Lisa Nilsson samt av den eminenta orkestern under ledning av Anders Eljas. Alla på scenen verkade vara på topphumör denna kväll.

Sven-Bertil Taube, som har svårt nedsatt syn (enbart ledsyn), har fortfarande en imponerande kraftfull och välljudande stämma när han sjunger på scenen. Kvällens tre artister sjöng mest kända sånger av Evert Taube plus lite annat som till exempel Lisa Nilssons favorit "Himlen runt hörnet" av Mauro Scocco.

Sven-Bertil Taube överraskade med att som öppningsnummer sjunga "Här är den sköna sommar". Refrängens ord "Det är krig och politik som har fördärvat vår jord!" hamrades in i publikens öron.

Att krig och politik jämställs som orsak till fördärv av vår jord kan tyckas märkligt och kan uppfattas som ett onödigt uttryck för politikerförakt. En välvillig tolkning kan vara att samhällsandan var annorlunda när pappa Evert skrev texten strax efter Andra världskrigets slut.

Ola Salo sjöng bland annat "Sjuttonde balladen", som upphovsmannen Evert Taube själv aldrig vågade sjunga offentligt eller spela in på skiva. Texten är en svidande kritik mot somliga personer som Evert Taube var beroende av. Men Cornelis Vreeswijk och flera andra artister har senare lyft fram den på sina repertoarer.

Programmet bjöd på flera klassiska Taube-sånger däribland "Byssan lull", "Havsörnsvalsen", "Änglamark", "Min älskling", "Stockholmsmelodi" (Se hur hela Uppland står i lågor) och "Så länge skutan kan gå".

Taube på Gröna Lunds Tivoli är en svensk sommartradition som uppskattas av många. Årets konsert samlade cirka 4 000 hängivet applåderande åskådare denna ljumma sommarkväll när aftonsolens strålar hittade fram till artisterna på scenen.

Traditionen startades av Evert Taube redan år 1945 och togs sedan över av sonen Sven-Bertil Taube.

Gröna Lund är Sveriges äldsta tivoli och ingår i temaparkskoncernen Parks & Resorts. Tivolit har 31 attraktioner och 6 restauranger samt ett varierat utbud av lotterier, 5-kampsspel, mat- och snackskiosker. Gröna Lund arrangerar även en mängd underhållning i form av konserter, dans, barnunderhållning m m.

Tivolit har cirka 1 300 anställda under säsongen och över 1,6 miljoner besökare. Detta gör Gröna Lund till en av landets ledande besöksattraktioner.

Några minuter före Taube-konserten den 25 juni på Gröna Lund togs det här fotot: Från vänster Parks & Resorts kvalitetschef Eva Rundfelt samt kvällens sångartister Ola Salo, Lisa Nilsson och Sven-Bertil Taube.

Magnus Widell är VD för AB Gröna Lunds Tivoli. Han är även styrelseledamot i den regionala näringslivsorganisationen Stockholms Handelskammare.

Tom Beyer är ordförande i styrelsen för Parks & Resorts Scandinavia AB, som är moderbolag för AB Gröna Lunds Tivoli. Han har tidigare varit VD för Stockholmsmässan AB i Älvsjö.

 

Parks & Resorts Scandinavia AB är, enligt sin årsredovisning för 2017, moderbolaget i en koncern innefattande AB Gröna Lunds Tivoli, Kolmårdens Djurpark AB, Aquaria Vattenmuseum AB, AB Furuviksparken och Skara Sommarlands AB.

Bolaget ägs till 100 procent av JHT Intressenter AB, som i sin tur ägs till 89 procent av Tidstrand Holding AB och till 10 procent av Tidstrand Fastigheter AB samt till 1 procent av Mattias Banker. Bolaget har sitt säte på Lilla Allmänna gränd 9 vid Gröna Lund.

Ägarna Johan Tidström, Helena Tidström och Mattias Banker ingår som ledamöter i styrelsen för Parks & Resorts Scandinavia AB. Styrelseordförande är Tom Beyer. Verkställande direktör är Christer Fogelmarck.

Parks & Resorts är en av Nordens ledande aktörer inom upplevelseparksbranschen. Koncernen driver Gröna Lund, Kolmården och Vildmarkshotellet, Aquaria, Furuvik och Skara Sommarland.

Under 2017 besöktes koncernens anläggningar av nästan 3,2 miljoner gäster, vilket är nytt besöksrekord. Det är en ökning med 5 procent jämfört med föregående år. Koncernen hade en rekordomsättning och ökade omsättningen med 6 procent jämfört med föregående år.

Själva tivolit Gröna Lund hade en mycket bra säsong 2017 avseende både besöks- och omsättningsrekord. Antalet gäster under året uppgick till 1 691 427 (jämfört med 1 570 092 för 2016). Omsättningen uppgick till 667,0 (604,8) miljoner kronor, vilket är en ökning med 10 procent mot föregående år.

Gröna Lund utökade sin satsning på konsertverksamheten med bland annat stora akter såsom Elton John, Brad Paisley, Zara Larsson och The Cardigans. På Tyrol spelade Mamma Mia the Party hela året inför fullt hus. På höstlovet invigde Gröna Lund sin storsatsning på Halloween, vilket blev en succé.

Styrelseordförande för AB Gröna Lunds Tivoli är Parks & Resorts VD Christer Fogelmarck. Verkställande direktör för Gröna Lund är Magnus Widell.

Publicerat: 29 juni 2018.

 


ANNONS


 

Stockholms Varjehanda recenserar
Kulturhuset Stadsteaterns utställning:

Jesper Walderstens tolkning
av Astrid Lindgrens "Bröderna
Lejonhjärta" når inte ända fram

Jesper Walderstens stora konstverk "Nangilima" pryder väggen i ankomsthallen till utställningen i Galleri 5 på våning 5 i Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Framför konstverket står konstnären själv. I förgrunden ses två montrar med tidigare utgåvor av Astrid Lindgrens böcker. Fotograferat i samband med pressvisningen den 25 maj 2018.


VIDEO (106 sekunder). Jesper Waldersten berättade under pressvisningen den 25 maj i Galleri 5 om bakgrunden till sina illustrationer i nyutgåvan av Astrid Lindgrens bok "Bröderna Lejonhjärta". Dessförinnan hade Maria Patomella hållit en kort introduktion. Hon är verkställande producent för Konst/Design & Mode på Kulturhuset Stadsteatern. I videoklippet ses en kort sekvens med en monter i förgrunden innehållande Jesper Walderstens skissmaterial till bokens illustrationer.

 

Kulturhuset Stadsteatern visar den 25 maj–16 september 2018 en utställning med det långa namnet "Bröderna Lejonhjärta Astrid Lindgren Jesper Waldersten" i Galleri 5 högst uppe i huset vid Sergels torg i Stockholm. Utställningen är producerad av Kulturhuset Stadsteatern med inlån från Jesper Waldersten och Astrid Lindgren Aktiebolag.

Boken Bröderna Lejonhjärta av Astrid Lindgren (1907–2002) publicerades i originalutgåva 1973 med illustrationer av Ilon Wikland. Boken blev en stor succé. Den är översatt till över 45 språk. Bröderna Lejonhjärta har spelats in som film och uppförts på teatrar.

Den beskrivs som en saga om kampen mellan gott och ont. Tillsammans kämpar Jonatan och Skorpan för att det goda ska segra. Det blir en strid på liv och död mot förtryck och tyranneri, för frihet och kärlek.

I maj 2018 gav bokförlaget Rabén & Sjögren ut boken i nyutgåva med illustrationer av Jesper Waldersten och formgiven av Henrik Nygren Design. I samband med nyutgivningen visas alltså utställningen i Kulturhuset. "Där får besökaren, liten som stor, möta berättelsens olika karaktärer, uppleva balansgången mellan ont och gott, svart och vitt", framhåller Kulturhuset Stadsteatern.

"Genom Jesper Walderstens grafiskt dova verk skapas en bildvärld som ger Astrid Lindgrens berättelse en ny, mörkare klangbotten" framhålls det vidare från arrangörshåll.

Illustratören och konstnären Jesper Waldersten är född 1969 i Stockholm och fyller i år således 49 år. Enligt Wikipedia har hans illustrationer under många år setts i Dagens Nyheter. Han har även tecknat för Månadsjournalen och Berwaldhallen.

Jesper Waldersten har gjort åtskilliga skivomslag. Hans verk har visats på flera utställningar, däribland Galleri Charlotte Lund i Stockholm, Grafikens hus och Färgfabriken.

Jesper Waldersten anses vara en av Sveriges mest populära illustratörer och konstnärer.

I utställningen får man uppleva miljön kring den klassiska berättelsen i Bröderna Lejonhjärta. Jesper Walderstens original, det grafiska hantverket, har skapats tillsammans med koppartryckaren Siv Johansson. Den kreativa processen mellan dem visas i en film på utställningen. Filmen kan även ses på https://vimeo.com/271229703.

Stycken ur Bröderna Lejonhjärta har lästs in av Gunilla Röör, Samuel Fröler, Sten Ljunggren, Sofia Ledarp och Ester Vouri och kan höras på utställningen.

En intressant iakttagelse är att bokförlaget Rabén & Sjögren anger att Astrid Lindgrens bok Bröderna Lejonhjärta med sagolikt vackra illustrationer av Ilon Wikland riktar sig till barn i rekommenderad läsålder 6–9 år. Samma förlag anger att samma bok med svartvita illustrationer av Jesper Waldersten riktar sig till barn i en högre rekommenderad läsålder: 9–12 år.

En slutsats som man kan dra av detta är att bokförlaget anser att Jesper Walderstens illustrationer kan vara skrämmande för yngre barn.

Nyutgåvan kan kanske tilltala en vuxen publik. Det gäller även för utställningen, som inte är särskilt barnvänlig.


VIDEO (56 sekunder). Jesper Waldersten intervjuades av Stockholms Varjehanda under pressvisningen den 25 maj om varför illustrationerna är svartvita. Jesper Waldersten står framför en monter som visar hans skissmaterial (i början av videoklippet). Till vänster bakom honom visas en bränd träbit som han har tagit till vara efter branden i Grafikens hus i Mariefred den 16 mars 2014. Associationerna går till branden i Bröderna Lejonhjärta då Jonatan hjältemodigt tar sin lillebror Skorpan på ryggen och hoppar ut genom fönstret. Vid hoppet skadar sig Jonatan så allvarligt att han dör.

Även Jesper Walderstens stora konstverk i utställningen om Bröderna Lejonhjärta domineras av svartvitt. Miljön är mer mörk än ljus. Kan verka skrämmande för barn.

 

Jesper Waldersten berättade under pressvisningen att han redan 2013 kontaktades av filmregissören Tomas Alfredson (för övrigt son till Hasse Alfredson) angående ett filmprojekt om Bröderna Lejonhjärta. Det har hittills inte blivit någon ny filminspelning. Däremot har det alltså blivit en ny bokutgivning.

Jesper Waldersten har brottats med Bröderna Lejonhjärta i ungefär fem år. Han har under denna period läst boken om och om igen. Det blev ett tiotal genomläsningar, framkom det.

Eftersom det här är en recension bör noteras att Jesper Waldersten har undvikit att teckna ansikten på personerna i boken. Huvuden ja, men ansikten nej. Han överlåter åt läsarna/betraktarna att själva tolka hur bokens personer ska se ut.

Sak samma gäller svartvitt kontra färg i illustrationerna. Jesper Waldersten överlåter även här till läsarna/betraktarna att själva tänka sig lämpliga färger i de svartvita teckningarna.

Den erkänt skicklige illustratören och konstnären Jesper Waldersten har denna gång uppenbarligen gjort det alltför enkelt för sig genom att inte våga visa sin egen tolkning av sagopersonernas utseende och sagomiljöernas färger.

Jesper Waldersten ger något av en förklaring till detta beteende i sitt uttalande som finns på en vägg i utställningen:

– Det är farligt att skriva någon på näsan. Liksom att teckna någon på ögat. Så jag lägger mina bilder runt magen och hjärtat. Det är där jag tror Astrid menade att allt skulle vila. Och gro.

Sammanfattningsvis ger Stockholms Varjehanda utställningen "Bröderna Lejonhjärta Astrid Lindgren Jesper Waldersten" betyget 3 stjärnor (på skalan 1–5 stjärnor).


Recensent: Mac Lennart Lindskog, Stockholms Varjehanda.
Publicerat: 6 juni 2018.

 


ANNONS


 

Marinens största nationella
övning i år sker på Ostkusten
mellan Norrtälje i norr
och Ölands södra udde

Korvetten HMS Visby ses här fotograferad den 23 maj 2018 på Horsfjärden utanför Berga i Haninge kommun under marinövningen Swenex 18. HMS Visby är en av Försvarsmaktens fem Visbykorvetter och tillhör världens modernaste fartyg i sin klass.

Smygtekniken (stealth) ger fartygen dess karaktäristiska utseende. Tekniken är utvecklad för att motståndaren ska få svårare att upptäcka fartygen, oavsett om spaningen sker med hjälp av radar, infraröd teknik (värmestrålning) eller hydroakustik (ljud).

Många av fartygens sensorer är dolda i skrovet när de inte används. Vapensystemen är också dolda bakom luckor. Avgaserna från fartygens vattenjetaggregat leds bort genom dolda utlopp nära vattenlinjen för att ge en så liten värmesignatur som möjligt, enligt Försvarsmakten.

Visbykorvetterna ska kunna lösa uppgifter i tre dimensioner: I luften, på ytan och under ytan. Deras operativa uppgifter är ytstrid, ubåtsjakt, eskortering och luftförsvar. Möjlighet att landa helikopter ombord finns på tre av de fem korvetterna. Visbykorvetterna har byggts på Kockumsvarvet i Karlskrona.


Marinchefen, konteramiral Jens Nykvist, var på plats den 23 maj på Berga i Haninge under marinövningen Swenex 18. I bakgrunden ute på Horsfjärden skymtar ubåtsräddningsfartyget HMS Belos.

 

Marinens årliga gemensamma övning Swenex (Swedish Naval Exercise) genomförs i år under perioden 21–31 maj. Det sker huvudsakligen längs Ostkusten mellan Blekinge och Stockholms norra skärgård. Swenex 18 är årets största marina övning där i stort sett samtliga förband och enheter deltar, meddelar Försvarsmakten.

Cirka 2 000 deltagare från marinen och flygvapnet övar till havs och i kustbandet från Norrtälje i norr till Ölands södra udde i söder.

Samtidigt med Swenex genomförs Flygvapenövning 18. Det ger marinen och flyget en möjlighet att samöva gemensamma moment, såsom exempelvis samordnad sjömålsstrid mot en angripare.

Efter att Swenex avslutas den 31 maj kommer delar ur Hemvärnet att fortsätta öva i trakterna runt Norrtälje.

Fokus för Swenex är försvaret av det egna territoriet och svenska intressen. Syftet med övningen är bland annat att vidmakthålla och utveckla krigsförbandens förmåga till väpnad strid. För att marinen ska kunna bidra till stabilitet och säkerhet i vårt närområde är övningar av den här typen extremt viktiga, framhåller Försvarsmakten.

Stockholms Varjehanda deltog i mediedagen den 23 maj 2018 på Haninge Garnison i Berga på Södertörn söder om Stockholm.

Jämfört med förra årets mycket stora Försvarsmaktsövning Aurora 17 är Swenex 18 betydligt mindre, men för marinen är den inte mindre viktig. Marinen har möjlighet att planera och genomföra de olika övningsmomenten i stort sett helt enligt de marina förbandens primära behov och önskemål.

Övningen är uppdelad i två huvuddelar med en inledande fas där samtliga deltagare är väl införstådda med vad de olika momenten innebär. Under dessa dagar vet alla inblandade vad som kommer att hända samt när och var detta ska genomföras, framgår det av Försvarsmaktens information.

Övningens sista dygn däremot är styrd av ett scenario där övningsdeltagare på olika nivåer ska reagera på händelser som spelas in genom övningsledningens försorg. Sjöstridsskolans chef Magnus Jönsson är övningsledare.

— Swenex 18 är en mycket viktig del i uppbyggnaden av marinens förmåga och bidrar till ökad operativ förmåga i Försvarsmakten i allmänhet och i marinen i synnerhet, säger Magnus Jönsson i ett uttalande.

Sjöstridsskolan har haft det övergripande ansvaret för planeringen i samverkan med övriga förband. Omkring 40 personer har varit involverade i planeringsarbetet. De deltagande officerarna, soldaterna och sjömännen leds under övningen av Marintaktisk stab (MTS) och ytterst av marintaktisk chef (MTCH) i en så kallad Task Force-struktur.

Parallellt med övningen bedrivs också den ordinarie skarpa verksamheten.

I Swenex 18 deltar cirka 15 större örlogsfartyg. Flera mindre enheter finns såväl till sjöss som på land. Dessutom medverkar Helikopterflottiljen med närmare ett tiotal helikoptrar. Totalt är cirka 2 000 personer engagerade i övningen.

Efter Swenex 18 återgår förbanden till ordinarie basering efter att ha genomfört en så kallad Hot Wash Up, en utvärdering där de första intrycken och erfarenheterna diskuteras.


VIDEO (83 sekunder). Det här är Svävare 2000 som ger ett mäktigt intryck när den är igång. Det stänkte vatten ända till kameralinsen när svävaren fotograferades på avstånd den 23 maj 2018 på Berga i Haninge kommun. Den engelskbyggda Svävare 2000 heter egentligen Griffon 8100 td och används av både Försvarsmakten och Kustbevakningen, som har tre exemplar vardera.

Svävare 2000 har en topphastighet av 50 knop och tar sig fram över både öppet vatten, is, träsk och fast mark. Det enda som krävs är att det är någorlunda platt. Dessutom ska det inte vara alltför trångt, med tanke på att svävaren är elva meter bred – nästan i klass med Försvarsmaktens allra största fartyg.

Svävare 2000 har en besättning på tre man och kan lasta 10 ton, vilket motsvarar 50 fullt utrustade soldater eller en bandvagn eller en 20-fots container, enligt Försvarsmakten. Tack vare sin förmåga att ta sig långt upp på stränder kan svävaren lasta ur trupp i skydd av trädlinjen och lossa förnödenheter direkt på fast mark.

Försvarsmaktens tre svävare ingår i Amfibiebataljonen. De är skyddade mot splitter, beskjutning och CBRN-vapen (kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära) samt är utrustade med luftkonditionering för att kunna verka i internationell miljö. Svävarna kommer också ofta till användning vintertid för att undsätta skridskoåkare och andra som har råkat i svårigheter på svaga isar.

Välutrustad och stridsklar med en version av automatkarbin 5 (AK 5C). Överstelöjtnant Fredrik Herlitz, chef för 2. Amfibiebataljonen, informerade om sin utrustning den 23 maj på Berga. Automatkarbin 5 är ett helautomatiskt vapen med vilket skytten kan skjuta antingen patronvis eld eller automateld. De versioner som används numera är AK 5C och AK 5D. Dessa skiljer sig åt genom att AK 5D är cirka 10 centimeter kortare än AK 5C. Till stridsammunition används normal-, pansar- och (IR-)spårsljusprojektiler, vilka matas från löstagbara magasin som rymmer 30 patroner. Vapnet kan även förses med en 40 millimeters granattillsats, upplyser Försvarsmakten.


VIDEO (122 sekunder). Marintaktiska chefen Anders Olovsson intervjuades den 23 maj på Berga av Stockholms Varjehanda angående marinövningen Swenex 18.

Amfibiesoldater är specialister på att kamouflera sig i kustmiljöer. Den här mannen förefaller vara en del av naturen.


VIDEO (34 sekunder). 1. sergeant Månsson är specialistofficer som instruktör inom röjdykning. Här visar han två olika slags minor på Berga i Haninge den 23 maj. Sjöminor är stationära vapen och verkar genom de stötvågs- och tryckeffekter som sprä̈ngämnet ger nä̈r det detonerar. Själva minan utgörs av en vattentät behållare med sprängladdning och tändanordning. Minan är tänkt att orsaka skada på fientliga vattenfarkoster. Den kan utlösas genom kontakt med passerande fartyg (kontaktmina), genom tidsinställning eller med hjälp av sensorer som detekterar närvaro. Minorna ligger antingen förankrade på botten eller på ett bestämt djup under ytan, enligt Försvarsmakten.

Mediedagen den 23 maj 2018 på Haninge Garnison i Berga genomfördes av från vänster Rebecca Landberg, 4. Sjöstridsflottiljen infochef, och Michaela Linge, Sjöstridsskolan N5 informatör.

Publicerat: 28 maj 2018.

 


ANNONS


 

ABBA-museet utökar med
abborna efter ABBA-tiden

Pop House på Djurgårdsvägen 68 i Stockholm omfattar ABBA The Museum, Pop House Hotel, temporära utställningar (för närvarande Claes "Clabbe" af Geijerstams gitarrsamling "Guitars of The Stars"), restaurang, bar, shop och det nybyggda Glashuset för live-musik och event. Fotograferat den 5 april 2018 i samband med en pressvisning av den nya utställningen om åren efter ABBA. Nyligen förvärvade Pop House den anrika och näraliggande teateranläggningen Cirkus, som ett led i strategin att bli en av världens främsta musikdestinationer.


VIDEO (17 sekunder). Museichefen Caroline Fagerlind visade under pressträffen hur man kan dirigera en symfoniorkester till musik från en Chess-konsert.

 

Det har nu gått 36 år sedan 1982 då ABBA slutade framträda tillsammans. Slutet blev början på abbornas framgångsrika karriärer i andra konstellationer. ABBA-museet på Djurgården i Stockholm kommer den 8 maj 2018 att öppna en helt ny utställning som skildrar det som hände efter att de fyra medlemmarna gick skilda vägar.

Den 5 april 2018 anordnades en pressvisning om den nya utställningen, där mycket återstår att göra. Endast två av femton "stationer" var klara. De handlar om Chess och Mamma Mia.

I den nya utställningens lokaler nere i ABBA-museet huserade tidigare Swedish Music Hall of Fame, som har flyttat till Scenkonstmuseet. Det ligger på Sibyllegatan 2, nära Dramaten. Swedish Music Hall of Fame får där en permanent utställning, som kommer att öppnas den 3 maj 2018.

I ABBA-museets nya utställning om "post-ABBA" det vill säga de 36 åren efter ABBA fokuseras på sång och musik av och med Anni-Frid (Lyngstad), Björn (Ulvaeus), Benny (Andersson) och Agnetha (Fältskog).

På ABBA-museets webbplats kommenterar abborna den nya utställningen så här:

– Precis vad som helst kan ske och har skett när kreativiteten släpps fri. Den nya utställningen kommer bjuda på många guldkorn, säger Anni-Frid Lyngstad.

– Eftersom vi har riktat skaparlusten åt så många håll efter ABBA-åren är den nya utställningen som ett härligt nöjesfält, tycker jag. Och det mest fantastiska är att resan aldrig tycks ta slut. Vi är på väg in i nya spännande äventyr, det kommer mera, säger Björn Ulvaeus.

– Vi tog aldrig riktigt farväl av varandra. Vi ville prova nya saker och tiden verkade aldrig rätt för ett återförenande. Men musiken har jag förstås aldrig lämnat. Mycket av det vi åstadkommit under åren efter ABBA presenteras nu i utställningen, säger Benny Andersson.

– ABBA-historien slutade inte 1982. Det ena gav det andra och resan fortsätter. Det ser vi nu i denna utställning, säger Agnetha Fältskog.

ABBA-museet invigdes 2013.

– Det är ett femårsjubileum för museet och en ny lansering, så vi hoppas förstås att fler än någonsin tar chansen att gå in och dansa ut på museet. Det känns väldigt stort och hedrande att få berätta hela historien om ABBA, säger museichefen Caroline Fagerlind.

De fyra ABBA-medlemmarna uppges ha varit högst involverade i den nya utställningen. Där får man även se och höra bland andra Tommy Körberg, Peter Jöback och Helene Sjöholm.

ABBA är en av världens mest framgångsrika popgrupper med över 380 miljoner sålda album. ABBA The Museum är ett mycket interaktivt museum. Där kan man "få uppleva känslan av att vara den femte bandmedlemmen. Stå på scen med ABBA, sjunga karaoke i Polarstudion och dansa i musikvideon". Där finns även ABBA:s spektakulära scenkläder, guldskivor, originalprylar m m.


VIDEO (17 sekunder). Ibland är det digitala livet bättre än det verkliga livet. Utställningens kreativa chef Ingmarie Halling demonstrerar den magiska målarpenseln som på avstånd målar Donna Sheridans hus från Mamma Mia. Snabbt och kladdfritt målat. Kan bli en succé bland besökare.


VIDEO (29 sekunder). Stephanie G Bonn (till vänster) från PR-byrån Zap ordnar gruppfotograferingen av pressvisningens huvudpersoner Bengt Fröderberg, Caroline Fagerlind, Görel Hanser och Ingmarie Halling .


VIDEO (82 sekunder). Den nya utställningens gästcurator Görel Hanser har jobbat med ABBA-medlemmarna under flera decennier. Hon har bland annat varit vice VD i Stikkan Andersons skivbolag Polar Music. I videoklippet intervjuas hon av Stockholms Varjehanda.


VIDEO (83 sekunder). Bengt Fröderberg är scenograf och Production Designer för den nya utställningen i ABBA-museet. I videoklippet intervjuas han av Stockholms Varjehanda.

Publicerat: 7 april 2018.

 


ANNONS


 

Gamla Handelskammarhuset
på Västra Trädgårdsgatan har
blivit 'palats för konstälskare'

Det tidigare Handelskammarhuset på Västra Trädgårdsgatan 9 mellan varuhuset NK och Operahuset i Stockholm har blivit "ett nytt palats för konstälskare". Detta enligt konstgalleriet CFHILL, som flaggar för sin utställning "The Beautiful Escape" på fasaden. På husets träport står det fortfarande "Stockholms Handelskammare". Huset byggdes som patricierbostad redan 1648, för 370 år sedan. Den regionala näringslivsorganisationen Stockholms Handelskammare ägde och bodde i huset under perioden 1927–2012. Handelskammaren finns numera på Brunnsgatan 2 nära Stureplan. CFHILL disponerar tre våningsplan på Västra Trädgårdsgatan 9 (bottenvåningen samt 1 trappa och 2 trappor). Högre upp i huset huserar andra företag.

 

Lördagen den 17 februari 2018 invigde CFHILL Aktiebolag sina nya lokaler på Västra Trädgårdsgatan 9 i Stockholm. Det skedde med tre parallella utställningar: "The Beautiful Escape" i Main Gallery (i gatuplanet), "Post-War & More" i Showroom och "Anders Krisár" med marmorskulpturer i Garden Gallery (båda i våningsplanet 1 trappa upp). Utställningarna pågår till och med den 14 mars 2018.

CFHILL Aktiebolag bildades 2015. Styrelsen består av tre personer: Michael Storåkers är Chairman (styrelseordförande) & Head of Contemporary, Anna-Karin Pusic är CEO (verkställande direktör) & Head of Specialists samt Michael Elmenbeck som är Creative Director & Head of Exhibitions.

Bolaget ska självt eller genom dotterbolag bedriva handel med bland annat konst, antikviteter och samlarföremål samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska också kunna bedriva auktionshandel.

CFHILL AB har före flytten till Västra Trädgårdsgatan 9 funnits på Norrlandsgatan 24. Under perioden efter Handelskammarens utflyttning 2012 och före CFHILL:s inflyttning 2018 har reklambyrån Acne hyrt lokalerna.

Det i konstnärskretsar omdiskuterade bolagsnamnet CFHILL anspelar på den framstående svenska landskapsmålaren Carl Fredrik Hill (1849–1911).

Mellan träporten (i portgången längst borta i bakgrunden) och den stora utställningssalen finns den här passagen (under handelskammartiden kallad "galleriet") med ingång till den stora garderoben (tidigare kallad "kapprummet") till höger. Numera är passagen dekorerad med ljuskonst i taket. Ljuset därifrån återspeglas i den veckade spegelväggen till vänster.

Det här är den stora utställningssalen, Main Gallery. Den hette tidigare Stora salen. Där sammanträdde Stockholms Handelskammares fullmäktige och där anordnades andra stora evenemang. Där finns nu utställningen "The Beautiful Escape" med konstverk av Carsten Höller ("Giraffe" mitt på golvet), Ryan McGinley (konstfoton), Hilma af Klint ("troligen konsthistoriens första abstrakta konstnär"), Paloma Varga Weisz och Christine Ödlund. Salen karakteriseras av flera pilastrar (väggpelare) och en lanternin (glastak med dagsljusinsläpp).


VIDEO (72 sekunder). För att fira sitt nya "Art Palace" lät CFHILL filma Terry Notary den 14 februari 2018 i utställningssalen Main Gallery. Terry Notary är känd som skådespelare i rollen som Oleg, "apmannen", i Ruben Östlunds prisbelönade film "The Square". Stockholms Varjehanda videofilmade i sin tur ett avsnitt ur Terry Notary-filmen, som på invigningsdagen den 17 februari spelades upp på en bildskärm placerad på podiet i salen. De tre konstverk som förekommer i videoklippet är skulpturen "Giraffe" (en giraffunge i gulfärgad polyuretanplast) av Carsten Höller, träskulpturen "Nose Monkey" (en näsapa) av Paloma Varga Weisz och papperstavlan "Clorophilia" av Christine Ödlund.

På våningsplanet en trappa upp i huset på Västra Trädgårdsgatan 9 finns detta "Showroom". Rummet har tidigare under handelskammartiden varit först intygsexpedition och sedan mötessalong. Rummet är utformat i empire-stil. Där finns för närvarande konstverk av Christo & Jeanne-Claude, Victor Vasarely, Niki de Saint Phalle, Henri de Toulouse-Lautrec, Andy Warhol med flera och av Pablo Picasso i gången utanför. Till vänster ses dörröppningen till "Garden Gallery" (gallerirummet med utsikt över Sankt Jacobs kyrkogård på andra sidan Västra Trädgårdsgatan). Det rummet är utfört i rokoko-stil och har tidigare varit arbetsrum för Svenska Handelskammarförbundets kanslichef. Därinne visas nu marmorskulpturer av Anders Krisár. På fotot från invigningsdagen ses CFHILL:s VD Anna-Karin Pusic (till höger) samtala med besökare om utställningsföremålen.

Publicerat: 2 mars 2018.

 


ANNONS


 

Två ministrar talade på Stora
Infradagen i Näringslivets Hus


VIDEO (125 sekunder). Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) talade mycket engagerat för att Sverige ska vara världsledande på innovation. Vi har många fördelar och områden som talar för oss, sade han och presenterade fem samverkansprogram för innovation. Dessa handlar om framtidens transporter, smarta städer, life science, bioekonomi och en uppkopplad industri. Här kan vi bidra globalt, men samtidigt måste vi samverka på ett bra sätt inom landet. Då är upphandlingsförfaranden viktiga faktorer. Vi måste sluta att enbart prata pris och istället använda funktionsupphandling även på infrastrukturområdet, sade Mikael Damberg.

 

Stora Infradagen 2018 arrangerades av Maskinentreprenörerna (ME) fredagen den 26 januari i Näringslivets Hus i Stockholm. Temat var "Hur ser Sverige ut 2030?" – det vill säga om 18 år. Det blev fullsatt som vanligt i Industrisalen. Några av de cirka 300 deltagarna fick följa evenemanget i angränsande lokaler.

Regeringen representerades av två statsråd: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg som inledningstalare och infrastrukturminister Tomas Eneroth som avslutningstalare. Däremellan medverkade en lång rad kvalificerade talare med intressanta aspekter på infrastruktur. Föredömligt välarrangerat.

ME är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar cirka 3 900 privata maskinentreprenörer. Således en organisation för landets företagare med mobila maskiner (anläggningsmaskiner).

Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom utveckling av kompetens, kvalitet och miljö samt genom samhällspåverkan.

Konferensen inleddes med ett välkomsttal av ME:s förbundsordförande Magnus Persson. Han belyste ett antal problem för branschen.

Statsrådet Mikael Damberg gav i sitt anförande ett särskilt beröm för utbildningssatsningen ME-skolan:

– Den stora utmaningen och det största hindret för fortsatt tillväxt är kompetensförsörjning. Här ligger ME med sin ME-skola långt framme för att skapa och kvalitetssäkra utbildningar. Jag önskar verkligen att fler branscher kunde följa det exemplet, sade Mikael Damberg.

Efter stipendieutdelning (se nedanstående foto med bildtext) följde ett samtal på temat "Konsulter och innovationer styr infrastrukturen" under ledning av dagens moderator Elisif Elvinsdotter. Medverkande var Anders Gustafsson, VD för Svevia, Gunnar Asplund, VD för Elways, Magnus Höij, VD för Svenska Teknik- och Designföretagen, Johan Dozzi, VD för Tyréns, Fredrik Bergström, VD för Fredriks Marktjänst, och hans namne Fredrik Bergström, affärsområdeschef för Analys & Strategi inom WSP.

Efter lunch ventilerades "Regionernas kamp" i två programpunkter. Turistorganisationen Visitas ordförande Maud Olofsson, tidigare centerpartistisk näringsminister, sade i sitt anförande att vi måste hålla ihop transportslagen så att de bildar flöden som fungerar. I dem måste järnväg, väg, hamnar och flyg vara lika viktiga.

– Vi behöver också bättre underhåll, inte minst av det enskilda vägnätet. Därför ska det bli intressant att se var pengarna i den kommande transportplanen satsas. Jag tycker dessutom i sammanhanget att vi borde öppna upp för ökad privatfinansiering av infrastrukturprojekt, sade Maud Olofsson.

På programmet stod sedan Regionernas kamp del 2 med Niklas Nordström (S), kommunalråd i Luleå, Erik Herngren, senior partner i Kairos Future, Peter Haglund, sektionschef i SKL, och Mattias Frithiof, avdelningschef för Samhällsplanering inom WSP.

I en utblick avseende samverkan mellan vägverken i Sverige, Norge och Danmark diskuterades behovet av ett eventuellt gemensamt nordiskt trafikkontor. Förslaget om ett sådant kontor av forskaren Björn Hasselgren fick dock inget gehör hos de tre ländernas företrädare, däribland det svenska Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon. Slutsatsen blev: Ja till mer samarbete, nej till en ny organisation.

Avslutningsvis talade infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) om "Mitt i infraplanen":

– I den nya transportplanen som ska gälla fram till 2029 ska vi investera 700 miljarder kronor i vägar, järnväg, riksvägnät och mindre vägar. Det motsvarar ungefär 235 000 årsarbeten. Samtidigt har vi 100 000 jobb som inte kan besättas eftersom det saknas logistiker, ingenjörer, maskinförare, hantverkare. Därför är utbildningssatsningarna minst lika viktiga, sade Tomas Eneroth.

På Stora Infradagen den 26 januari 2018 tilldelades Anders Jordell (i mitten) Maskinentreprenörernas infrastipendium på 30 000 kronor och titeln "Branschens snille 2017". Han flankeras på scenen av statsrådet Mikael Damberg (till vänster) och Maskinentreprenörernas tidigare ordförande Håkan Norén.


VIDEO (53 sekunder). Stora Infradagens humoristiska överraskning var Fredrik Lindström i egenskap av dagens krönikör. I det här videoklippet avslöjar han "fusket" med sin allmänbildning i SVT-programmet "På spåret". Personen i förgrunden är för övrigt Maskinentreprenörernas VD Hampe Mobärg.

Det gick inte att ta miste på ingången till Stora Infradagen 2018 i Näringslivets Hus på Storgatan 19 i Stockholm. Arrangören Maskinentreprenörerna (ME) hade rullat ut den röda mattan och placerat en hjulburen grävmaskin vid huvudentrén. Det var fler personer än Stockholms Varjehandas fotograf som tyckte att installationen var värd att föreviga (exempelvis den fotograferande mannen till vänster).

Publicerat: 28 januari 2018.

 


ANNONS


 

Vårsalongen är tillbaka
i Liljevalchs konsthall
på Djurgården med 284
verk av 137 konstnärer

Den utvändiga upprustningen och tillbyggnaden av Liljevalchs konsthall på Djurgårdsvägen 60 i Stockholm fortsätter medan Vårsalongen 2018 pågår inne i den invändigt renoverade byggnaden. Platsen utanför huvudingången ser provisorisk ut med avskärmande plank och tillgänglighetsanpassade träramper. Vårsalongen har öppet alla dagar under perioden 12 januari–25 mars. På måndagar är det fritt inträde. Samtliga bilder i detta reportage är tagna den 15 januari 2018.

 

Efter två års exil i Stockholms innerstad har Vårsalongen nu återvänt till fadershuset det vill säga Liljevalchs konsthall ute på Djurgården. Den 12 januari 2018 öppnades Vårsalongen i den grundförstärkta och renoverade rosafärgade byggnaden på Djurgårdsvägen 60. Där visas 284 verk av 137 konstnärer under utställningens tio veckor.

Golven är nylagda och väggarna nystrukna men i övrigt är allt sig likt i denna klassiker, konstaterar Liljevalchs. Bakom huset fortgår arbetet med den tillbyggnad som ska stå klar 2020 och ge Liljevalchs drygt 2 000 kvadratmeter ny yta.

Till 2018 års Vårsalong kom 2 423 ansökningar. Nästan lika många som förra gångens 2 505 ansökningar, uppger Liljevalchs. Därav nästan två tredjedelar från kvinnor. Av de 137 som antogs är 79 kvinnor och 58 män. Medelåldern är 49 år. Yngst är en 19-åring från Norrköping, Marielle Göthberg. Äldst är liksom förra året veteranen Siv Appelqvist från Lund som i år fyller 93 år.

Ett 60-tal av de uttagna kommer från Stockholmsregionen. En deltagare kommer från Helsingfors. I övrigt är spridningen som vanligt stor; från Brännö till Gotlands Tofta, från Luleå till Lund.

Liksom de senaste åren är måleri den dominerande tekniken med 131 verk, inklusive blandteknik med måleri som grund. Därefter kommer teckning med 41, skulptur 28, grafik 24 och textil 23.

I årets jury ingick författaren Lena Andersson, konstnärerna Sara-Vide Ericson och Dan Wolgers samt Liljevalchs chef Mårten Castenfors, som var ordförande.

Vårsalongen 2018 har öppet alla dagar och fri entré på måndagar. Allmänna presentationer av utställningen hålls klockan 13 och 15 dagligen.

Parallellt med slutskedet av renoveringen i arkitekt Carl Bergstens rosa byggnad inleddes arbetet med tillbyggnaden. Liljevalchs +, som blir beteckningen på det nya huset, beräknas stå klart våren 2020.

– När vi öppnar har vi bättre säkerhet och klimat, nytt kafé och ny butik och nya vackra utställningslokaler för både stora och små utställningar, säger Mårten Castenfors.

Tillbyggnaden ger 2 400 kvadratmeter ytterligare yta för utställningar, entré, butik och utveckling av Café Blå Porten. Tillbyggnaden har tre våningar och håller lägre takhöjd än omgivningen. Fasaden i betong har ingjutna klarglaskroppar som utsmyckning.

Liljevalchs konsthall är uppkallad efter den framgångsrike affärsmannen Carl Fredrik Liljevalch Jr (1837–1909). Vad han själv skulle ha tyckt om det hela får vi aldrig veta eftersom initiativet till konsthallen togs efter hans död. Den moderna byggnaden på Kungliga Djurgården uppfördes nämligen med hjälp av pengar som blev över i hans bouppteckning.

Liljevalchs tillhör Stockholms stad och invigdes 1916 som den första självständiga och offentliga konsthallen för samtidskonst i Sverige.


VIDEO (49 sekunder). "Svenska konstneutraliseringsinstitutet informerar" är en fantasifull manick med videopresentation. Konstnären heter Kent-Gunnar Andersson. Han förklarar att verket "tar upp problemet om krav på censur och en förväntad självcensur från kulturarbetaren. Kanske vore det ändå bäst att neutralisera all konst till ett grått pulver så ingen behöver känna sig kränkt".

Var och en för sig ser dessa keramikfigurer inte märkvärdiga ut, men alla figurerna tillsammans i olika yogaställningar ger ett mäktigt intryck. Det stora konstverket har skapats av Stefan Bennedahl och heter "Andas in – andas ut. Ett år med Yoga." Det består av 365 yogafigurer i keramik på träplattor. Stefan Bennedahl berättar att han "började prova att göra yogafigurer i lera, och när jag märkte att det fungerade kom idén att göra en figur varje dag under ett år". Konstverket kan upplevas som en svensk variant av en kinesisk terrakottaarmé.

Den här slitna dörren ser vid första anblicken inte ut som ett konstverk. Men det är den vid närmare betraktande; ett genomtänkt och genomarbetat konstverk. Det heter "Mellan Rum – 107 timmar av väntan" och består av utkarvade mönster från "traditionellt kvinnligt hantverk". Konstnären heter Emelie Liljebäck. Hon framhåller att "de olika traditionella kvinnliga hantverken som jag karvat ut ur dörrens insida symboliserar tiden vi väntat på förändring, på jämlikhet, som vi fortfarande väntar på".

Politiska satirer är inte särskilt vanliga på Liljevalchs vårsalonger. Här ses i alla fall en sådan satir i en form som påminner om en äldre broderad väggbonad. Konstverket heter "Socialdemokratin" och är ett hand- och maskinbroderi som har skapats av Eva Kitok. Bilden visar människans evolution fast i omvänd ordning: Från den moderna upprättgående människan till en apliknande varelse. Konstnären illustrerar detta med åtta socialdemokratiska partiordförande: Från vänster Branting (nobelpris), Hansson (folkhemmet), Erlander (offentlig sektor), Palme (älskad hatad), Carlsson (svångremspolitik), Persson (ledarstil), Sahlin (toblerone) och Juholt (dubbelt boende). Eva Kitok tycker, lite förmildrande, att verket kanske säger "mer om vad samtiden på senare tid valt att fokusera på när det gäller våra politiska ledare, än vad det säger om partiledarnas politiska bedrifter".

Under Vårsalongen 2018 svarar Taverna Brillo för caféverksamheten i Skulpturhallen, som för tillfället saknar skulpturer. I den här hallen invigdes 2018 års vårsalong fredagen den 12 januari med tal av Stockholms finansborgarråd Karin Wanngård (S), jurymedlemmen Lena Andersson och konsthallschefen Mårten Castenfors samt med fanfarer av tre trumpeterare.

Publicerat: 17 januari 2018.

 


ANNONS


 

Stockholms Varjehanda recenserar:

Föredömligt välskriven och innehållsrik bok om utrikesrapporteringens historia

Lars Gunnar Erlandson presenterade sin bok om utrikesrapportering på ett pressmöte hos sin tidigare arbetsgivare Sveriges Radio AB i Stockholm den 24 oktober 2017. Bokens omslag visar ett foto med ett myller av människor på Tahrir-torget (Befrielsetorget) i den egyptiska huvudstaden Kairo.

 

En av 2017 års bästa böcker om journalistik heter "Utrikeskorrespondenterna – Från runsten till Twitter". Den beskriver utrikesrapporteringens historia i svenska medier. Boken är skriven av Lars Gunnar Erlandson (utan bindestreck mellan förnamnen och med ett s i efternamnet). Han har varit utrikeskorrespondent i Mellanöstern, Latinamerika, Asien och USA för Sveriges Radio och Sveriges Television.

Lars Gunnar Erlandson föddes 1939 i Åseda i Småland. Han gick i pension 2005 och bor numera i Stockholm. Har tidigare skrivit ett antal böcker, däribland "Mitt liv som röst – Trettio år i världen" (2007) om åren som utrikesjournalist.

Från 1970-talet och drygt tre decennier framöver tillbringade Lars Gunnar Erlandson mer än 30 år av sitt liv som utrikesrapportör. Därav sammanlagt omkring 20 år utanför Sveriges gränser som korrespondent för Sveriges Radio.

Hans uppgift var att förmedla världsnyheter till radiolyssnarna och TV-tittarna. Han har besökt alla världsdelar utom Antarktis, sammanlagt närmare 100 länder.

Kapitelrubrikerna säger mycket om spännvidden i bokens innehåll: Exempelvis "Nyheter i nya spår med sociala medier", "De första tidningarna", "Gyllene tider för pressen", "Utan nyhetsbyråer – ingen nyhet", "Journalfilmen – aktualiteter på bio", "Radion – ett medel mot tråkigheten på landsbygden", "Med televisionen rullade världen in i hemmen" och "Journalisten blir måltavla i en allt farligare värld".

Boken innehåller ett fylligt personregister med sidhänvisningar, så att man lätt kan hitta tillbaka till rätt avsnitt. För den som vill fördjupa sig ytterligare i ett ämne finns dessutom en diger litteraturlista.

De flesta betydelsefulla utrikeskorrespondenterna inom svensk press, radio och television finns nämnda och ofta sympatiskt beskrivna i boken. Detta är en enastående sammanställning som Lars Gunnar Erlandson har gjort över utrikesreportrar, som har bidragit till svenska folkets världsuppfattningar.

Lars Gunnar Erlandson har presterat en välskriven, innehållsrik och faktafylld bok om utrikesrapporteringens historia från runstenar till sociala medier. Ett epokgörande verk. Utgiven på Carlsson Bokförlag i Stockholm.

Boken är tjock, 512 sidor, men trots det förvånansvärt lättläst. Därtill bidrar att faktaredogörelserna emellanåt har blandats med underhållande anekdoter från författarens uppväxt och yrkesliv.

Boken skulle ha vunnit ytterligare på att innehålla illustrationer (utöver dem som finns på skyddsomslaget). Till exempel foton från författarens arbetsmiljöer runt om i världen.

Vidare är boken ordentligt korrekturläst och faktagranskad. Ett och annat fel är nästan ofrånkomligt i en så omfattande tegelstensvolym: På sidan 235 står det att Caryl Chessman (som avrättades 1960) "satt i dödscell i St. Quentinfängelset i Los Angeles". Fängelset San Quentin ligger utanför San Francisco.

Sammanfattningsvis ger Stockholms Varjehanda Lars Gunnar Erlandsons bok "Utrikeskorrespondenterna – Från runsten till Twitter" betyget 5 stjärnor (på skalan 1–5), det vill säga det allra högsta betyget.

Recensent: Mac Lennart Lindskog, Stockholms Varjehanda.


VIDEO (79 sekunder). Lars Gunnar Erlandson berättade om sin bok på Svensk Presshistorisk Förenings kvällsmöte i Studio 5 i Radiohuset på Oxenstiernsgatan 20 i Stockholm den 24 oktober 2017.

Publicerat: 27 december 2017.

 


ANNONS


 

Stockholms filmfestival visar
150 filmpremiärer på 12 dagar

Skandia på Drottninggatan 82 i Stockholm är en av de sju biografer som visar filmer som deltar i Stockholms filmfestival 2017. Fotograferat den 1 november 2017.

 

Programmet för den 28:e upplagan av Stockholms internationella filmfestival (Stockholm International Film Festival) omfattar 150 filmpremiärer från 60 olika länder. Filmerna kommer att visas under den 12 dagar långa festivalperioden 8–19 november 2017.

En tredjedel av filmerna som visas är regisserade av debutanter. Dessa blandas med välkända namn som Vanessa Redgrave – som i år tilldelas Stockholm Lifetime Achievement Award. Efter att ha medverkat i över 100 filmer debuterar hon 80 år gammal som regissör med dokumentärfilmen "Sea Sorrow". I filmen ligger fokus på den globala flyktingkrisen. Filmen är med i kategorin "Spotlight – Change".

Visionary Award går i år till regissören Pablo Larraín som besöker festivalen med sin senaste film "Neruda". Han har tidigare regisserat filmen "Jackie" (2016). Med sju filmer i bagaget står Pablo Larraín för en sant visionär filmkonst. Han är dessutom född och verksam i det land som i år är Stockholms filmfestivals fokusland: Chile. I år har festivalen tagit in fem filmer från chilenska regissörer, bland annat Sebastián Lelio och Marcela Said.

Festivalen invigs med den kritikerrosade filmen "The Shape Of Water" av regissören Guillermo del Toro, som vann årets Guldlejon i Venedig. Ett urval av de övriga filmerna under festivalen är "Thelma" regisserad av Joachim Trier, "Call Me By Your Name" av Luca Guadagnino, "The Party" av Sally Porter, "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" av Martin McDonagh och sist men inte minst "Downsizing" av Alexander Payne.

För tredje året i rad kommer Stockholms filmfestival att tillsammans med Stockholms stad att dela ut priset Stockholm Impact Award. Priset är ett av världens största pengapriser för film med en vinstsumma på en miljon kronor och ett unikt pris designat av konstnären Ai Wei Wei. Stockholm Impact Award delas ut till filmskapare som vågar ta upp samhällsfrågor som demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Höstens upplaga av Stockholms filmfestival tillägnas Michael Nyqvist, en av vår tids största och mest folkkära svenska skådespelare. Under Stockholms internationella filmfestival kommer hans konstnärliga arv att hyllas med en "showreel" och en tyst minut tillsammans med Michael Nyqvists stiftelse, som startades strax efter hans bortgång.

Stockholm Rising Star tilldelas en skådespelare som har gjort utmärkta prestationer på film och har möjligheten att bli morgondagens stjärna. Syftet med priset är att lyfta fram skådespelare tidigt i karriären och bjuda in dem till Stockholms filmfestival, där de får chansen att knyta kontakter inom filmbranschen.

Stockholms internationella filmfestival är indelad i följande programrubriker:

Stockholm XXVIII Competition
Stockholm XXVIII Documentary Competition
Stockholm Impact
Open Zone
American Independents
Icons
Discovery
Documania
Twilight Zone
Spotlight
Stockholm XXVIII Short Film Competition
Special Event
1 Km Film

Festivalcentret finns i Kulturhuset Stadsteatern vid Sergels torg. Festivalfilmerna visas på de sju biograferna Skandia, Saga, Grand, Klara (Kulturhuset), Zita, Filmhuset och Victoria i Stockholm.

Stockholms internationella filmfestival startade 1990 och är numera en av de främsta filmfestivalerna i Europa. Festivalen äger rum varje år i november. Stockholms filmfestival anordnar även förhandsvisningar och Sommarbio som är gratis utomhusbio. Stockholms filmfestival Junior arrangeras varje år i april. Den är en festival för barn och unga mellan 6 och 19 år. Festivalchef är Git Scheynius.

Publicerat: 2 november 2017.

 

Stockholms Varjehanda recenserar:

Hemskt men välgjort drama
om kriget i Syrien
nominerat till Bronshästen

Arkitekten Gunnar Asplunds mästerverk Skandia-Teatern på Drottninggatan 82 i Stockholm betraktas av somliga som en av världens vackraste biografer. Här ses biosalongen uppifrån den mittersta logen som ligger högst uppe och längst bak på balkongen. Fotograferat den 1 november 2017 i samband med pressvisningen av "InSyriated" inför Stockholms filmfestival.

 

"InSyriated" är en mycket välgjord och en mycket hemsk film. Hemsk för att den är en krigsfilm. Inte en krigsfilm med militär på slagfält utan en film om hur en modern syrisk familj med grannar i ett flerbostadshus påverkas av ett krig. "InSyriated" är en sevärd men omskakande "feel-bad movie", som bland annat har vunnit publikens pris på Berlins Internationella Filmfestival i februari 2017.

Detta krigsdrama utspelar sig nästan helt och hållet inne i en lägenhet under ett intensivt dygn. Det skapar en klaustrofobisk spänning. Helikoptrar, bombkrevader och kulsprutesmatter hörs in i lägenheten utan synas. Brutala händelser inträffar i samband med krypskyttar, plundrare och våldtäktsmän.

I lägenheten råder sporadisk brist på kranvatten och mobiltelefontäckning. Det råder även stress och tristess som tar sig skilda uttryck för de olika generationerna.

Filmen är producerad i Belgien i ett belgisk-franskt samarbete. Filmen är 1 timme och 25 minuter lång (vilket är ganska kort).

Filminspelningen tog 25 dagar och ägde rum i ett flerbostadshus i centrala Beirut i Libanon. Miljön ska föreställa Damaskus i Syrien.

Filmens originaltitel är "In Syria". Den är egentligen det enda som lokaliserar filmen till ett (i november 2017) alltjämt pågående krig. Annars är skildringen universell.

Skådespelarna är araber från Mellanöstern – några av dem är i verkligheten flyktingar från Syrien. Språket i filmen är arabiska med engelska undertexter (åtminstone i den version som visades för pressen på Skandia den 1 november 2017).

Filmen är lite av ett kammarspel för bioduken. Den skulle egentligen passa alldeles utmärkt som en pjäs på en teaterscen: Handlingen är koncentrerad i både tid och rum och har ett begränsat antal skådespelare.

Filmmusiken är visserligen inte särskilt påträngande, men känns onödig i ett fall som detta.

Filmens regissör och manusförfattare Philippe Van Leeuw är född i Bryssel 1954 och bor för närvarande i Paris. Han har tidigare regisserat "The Day God Walked Away" (2009).

Philippe Van Leeuw kommer att besöka Stockholms filmfestival den 11–13 november. Hans film "InSyriated" är nominerad i kategorin "Bästa film" och tävlar därmed om världens tyngsta filmpris, Bronshästen, som väger 7,3 kilogram.

Två kraftfulla kvinnliga roller utmärker sig särskilt i "InSyriated". De spelas av den arabisk-israeliska skådespelerskan Hiam Abbass och den libanesiska skådespelerskan Diamand Bou Abboud.

"InSyriated" får svensk biopremiär den 16 februari 2018.

Stockholms Varjehanda ger filmen "InSyriated" (skrivs ibland "Insyriated) betyget 4 stjärnor på skalan 1–5 stjärnor.

Recensent: Mac Lennart Lindskog.

Publicerat: 2 november 2017.

 


ANNONS


 

Utställning om kropp och minne
i Sveriges första reaktorhall
blir doktorsavhandling på KTH

Den här oansenliga ingången leder via en lång trappa ned till Sveriges första reaktorhall. På stången till vänster ses siffran 9 som är adressen Osquldas väg 9 (vid Drottning Kristinas väg 51 på KTH Campus). På skylten står det "R1 Angreppsväg" där R1 betecknar Reaktor 1 det vill säga Sveriges första kärnreaktor. Det finns även en hissförbindelse ned till KTH R1 i en näraliggande byggnad.

 

Fram till och med söndagen den 1 oktober 2017 pågår en fascinerande konstutställning i en likaså fascinerande miljö långt nere i underjorden på Kungliga Tekniska högskolans (KTH) campus i Stockholm. Utställningen heter "Journal". Konstverken har producerats av konstnären, arkitekten och doktoranden Jenny Wiklund. Miljön är den sedan länge sanerade reaktorhallen för Sveriges första kärnreaktor R1.

Drygt 25 meter under markytan på KTH Campus fanns således experimentreaktorn R1. I Stockholms innerstad, bland bebyggelsen innanför tullarna! Den var inte bara Sveriges första fullt fungerande kärnreaktor utan även landets första avställda och avvecklade kärnreaktor.

Numera används den friklassade reaktorhallen som en kreativ mötesplats för olika slags event, enligt KTH. Reaktorhallen ägs av det statliga bolaget Akademiska Hus AB.

Sveriges första kärnreaktor R1 kördes kritiskt, det vill säga kärnklyvningen blev självgående, från det historiska klockslaget 18.59 den 13 juli 1954 ända fram till den 6 juni 1970. Reaktorn konstruerades och byggdes av AB Atomenergi, framgår det av Wikipedia.

R1 var således i drift till sommaren 1970 då den ställdes av för gott. Den revs 1982. Ett par år senare gjordes mätningar av kvarvarande radioaktiv strålning, som befanns ligga under tillämpliga gränsvärden. Anläggningen blev friklassad av Strålskyddsinstitutet, enligt KTH.

Efter några års omvandling av reaktorhallen till eventlokal blev KTH formell hyresgäst från 2007.

DISPUTATIONSUTSTÄLLNINGEN

Nu i slutet av september 2017 pågår alltså en fascinerande konstutställning i reaktorhallen och dess biutrymmen.

Konstutställningen är en disputationsutställning. Konstnären och KTH-arkitekten Jenny Wiklunds doktorandarbete redovisas i form av en utställning med offentligt försvar den 29 september 2017 på plats dvs i reaktorhallen KTH R1.

Jenny Wiklunds avhandling består av något så ovanligt som en utställning med tillhörande text. Avhandlingen heter Journal – rekonstruktion av kropp och minne. Där finns följande inledning:

"Denna avhandling består av ett monumentalverk som sätter samman ett antal konstnärliga verk till en helhet som utgör avhandlingens tes och resultat. Denna text skall förstås som ett bidrag i denna konstnärliga helhet och kan därför inte läsas fristående. Monumentalverket är installerat i R1, KTH, som här visas i sektion. Verket kommer att dokumenteras och redovisas i en publikation efter utställningens slutförande."

Projektet "Journal" har utvecklats i interdisciplinärt samarbete mellan Jenny Wiklund och KTH Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad, Akademiska Sjukhuset i Uppsala, Uppsala Universitet, Karolinska Institutet, Kungl. Konsthögskolan, Aarhus Arkitektskole, KTH Medieteknik och curator Jan Åman.

En bakgrund till projektet är att Jenny Wiklund själv för ungefär 17 år sedan råkade ut för en mycket svår trafikolycka. Hon genomgick en lång och mödosam rehabilitering.

Det visuella intrycket i projektet "kommer före alla andra beskrivningar, i logik med den händelse som föregick doktorandprojektets ämne, en minnesförlust, där upplevelsen av rummet kom före språket, kroppen före hjärnan, intränade minnen i form av siffror före en självbiografi."

Formuleringen "intränade siffror" syftar på att hon på sjukhuset efter olyckan inte mindes någonting, inte ens sitt eget namn. Efter en tid dyker ett antal siffror upp i hennes huvud. Hon upprepar siffrorna i samma ordningsföljd. Det första hon kommer ihåg efter olyckan visar sig vara ett intränat telefonnummer. Det är hennes pappas telefonnummer.

Jenny Wiklunds nyckelord för projektet "Journal" är arkitektur, konst, medicin, medicinsk teknik, konstnärlig forskning, kropp, minne och spatial-estetisk poetik.

Utställningen på KTH R1 är öppen för allmänheten dagligen klockan 13–17 till och med söndagen den 1 oktober 2017 utom fredagen den 29 september (då utställningen är stängd för disputationen).

Ämnesområdet för disputationen är "Arkitektur med inriktning mot Kritiska studier i arkitektur". Respondent är således Jenny Wiklund. Opponent är professor Jan Kaila, Uniarts, Helsingfors, Finland. Handledare: Professor Katja Grillner.

Så här ser reaktorhallen KTH R1 ut för närvarande. I förgrunden konstverk tillhörande utställningen "Journal – rekonstruktion av kropp och minne". I bakgrunden rader av kontorsrum i tre våningsplan varav de två nedersta är utställningsrum med konstverk. Däremellan ses själva kärnreaktorgropen. I taket finns ett koordinatsystem som har använts för att mäta radioaktiv strålning på ett strukturerat sätt.

Här i reaktorhallen KTH R1 stod svensk kärnkrafts vagga. Cirka 25 meter ner i urberget under KTH:s campus vittnar en grop i betongen om svensk kärnkraftsteknologis barndom. I gropen låg Sveriges första kärnreaktor, forskningsreaktorn R1, framgår det av en artikel i tidningen KTH&Co. På golvet i bakgrunden ligger för närvarande konstverk. Till höger ses det upplysta kontrollrummet, som för närvarande är utställningsrum.

Flera av konstverken i Jenny Wiklunds utställning har medicinsk inriktning. Här kan man tycka sig se en skulptur med inälvor, bland annat lungor, hjärta och tarmar.

Ett av de större konstverken i utställningen är den här skulpturen som med sitt långa släp av märlband tar upp en stor del av ena väggen i reaktorhallen. Jenny Wiklunds skulptur är inspirerad av den mexikanska konstnären Frida Kahlo.

Jenny Wiklund, till höger på fotot, berättar för ett par besökare om sitt konstverk med en störtande stridspilot i källaren under reaktorhallen KTH R1.

Jenny Wiklund är konstnär och arkitekt från KTH Arkitekturskolan. Hon är född 1975 och verksam i Stockholm. Hennes doktorsavhandling i arkitektur, "Journal  – rekonstruktion av kropp och minne", läggs fram till offentlig granskning för avläggande av Teknologie doktorsexamen fredagen den 29 september 2017 klockan 9.15 i R1, Drottning Kristinas väg 51, KTH Campus i Stockholm. Samtliga foton i detta reportage är tagna den 18 september 2017.

Publicerat: 21 september 2017.

 


ANNONS


 

Internationell mässa för populärkultur och spelföretag hölls på Kistamässan


VIDEO (29 sekunder). Xbox demonstrerade sin nya Xbox One X på GameStop Expo på Kistamässan. Här ses en besökare prova att köra en simulerad Formel 1-bil på en tävlingsbana i Dubai. Videon och fotona i detta reportage är tagna under förhandsvisningen den 14 september 2017.

 

Comic Con Stockholm uppges vara Nordens största mässa för populärkultur. Den arrangerades den 15–17 september 2017 på Kistamässan i Kista i norra Stockholms kommun. Mässan samlade mycket inom TV, film, serietidningar, cosplay, gadgets, kläder och leksaker under ett och samma tak.

Tillsammans med GameStop anordnades även ett dedikerat spelområde, GameStop Northern Europe Conference Expo17. Där ställde några stora spelföretag som till exempel Nintendo, PlayStation, Xbox (Microsoft), Bandai Namco, Warner Bros och ThinkGeek ut sina senaste spelprodukter.

Gamestop är världens största spelvaruförsäljare som säljer PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Xbox 360, PS3, Nintendo 3DS, loot, konsoler och tillbehör.

I år arrangerades Comic Con Stockholm för första gången tillsammans med GameStop Expo. Dagen innan mässan öppnades anordnade GameStop en förhandsvisning av kommande spelnyheter för inbjudna gäster och pressmedia.

Speciellt inbjudna stjärngäster på Comic Con Stockholm var under mässdagarna Iain Glen från "Game of Thrones", Cobie Smulders från "Avengers" och "How I met your mother", Pamela Anderson från "Baywatch" samt Manu Bennett från "The Shannara Chronicles" och "Spartacus".

Stjärngästerna medverkade i frågepaneler som ingick i inträdesavgiften. Det kostade däremot extra för besökarna att få en autograf eller att fotograferas tillsammans med stjärngästerna.

Uppenbarligen var Cobie Smulders och Pamela Anderson populärast eftersom deras autografer och foton var dyrast: 250 kronor för en autograf och 400 kronor för ett foto. De två manliga stjärngästerna var lite billigare: Autograf 200 kronor och foto 300 kronor.

Nintendos stora hörnutställning på GameStop Expo dominerades av den välkända spelfiguren Mario.

De senaste versionerna av digitala bollspel och fantasispel var populära att pröva på under GameStop Expo på Kistamässan.

Publicerat: 19 september 2017.

 


ANNONS


 

Fullsatt frukostmöte hos
Stockholms Handelskammare
om nästa års valfrågor

Johan Norberg belyste i början av Handelskammarens hearing aktuella svenska samhällsfrågor i ett internationellt perspektiv. Han är, enligt Wikipedias formulering, "en svensk författare, debattör, dokumentärfilmare och filosofie magister i idéhistoria som arbetar för liberalism, kapitalism och globalisering".

 

Stockholms Handelskammare, som är näringslivets regionala organisation i Stockholms län och Uppsala län, arrangerade fredagen den 8 september 2017 en "Hearing – ett år till valet". Det välbesökta frukostmötet hölls i Handelskammarens ljusgård på Brunnsgatan 2 i Stockholm och handlade om de viktigaste frågorna inför de allmänna valen söndagen den 9 september 2018.

Hearingen inleddes med ett välkomstanförande av Handelskammarens VD Maria Rankka. Därefter följde en trendspaning av författaren och debattören Johan Norberg.

I den efterföljande paneldebatten om valets viktigaste frågor med arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S),finansmarknads- och konsumentminister samt biträdande finansminister Per Bolund (MP), Centerpartiets ledare Annie Lööf (C), Kristdemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Jakob Forssmed (KD), Liberalernas ekonomisk-politiske talesperson Mats Persson (L) och Stockholms oppositionsborgarråd Anna König Jerlmyr (M). Paneldebatten leddes av Handelskammarens näringspolitiske expert Fredrik Torehammar.

Hearingen bjöd även på en historisk tillbakablick på huvudstadspolitiken med de tidigare finansborgarråden Annika Billström (S) och Kristina Axén Olin (M). Den sistnämnda ger sig för övrigt in i politiken på nytt efter flera års bortovaro.

Frukostmötet avslutades med en debatt mellan Stockholms läns landstings finanslandstingsråd Irene Svenonius (M) och oppositionslandstingsrådet Erika Ullberg (S).

Under paneldebatten frågade debattledaren Fredrik Torehammar de sex politikerna: Vad tror ni kommer att bli den stora valfrågan nästa år? Svara med ett eller två ord.

Ingen av politikerna förmådde svara med just ett eller två ord. Av de ordrika svarsflödena utkristalliserades bland att annat följande valfrågor:

Ylva Johansson (S): Jobb och tillväxt.
Annie Lööf (C): Jobb, tillväxt och integration.
Anna König Jerlmyr (M): Trygghet (= brottsbekämpning)
Per Bolund (MP): Ekonomisk utveckling.
Mats Persson (L): Bidragsberoende (= oro för framväxt av en ny underklass i Sverige).
Jakob Forssmed (KD): Vården.

Följaktligen egentligen ingenting nytt, men ändå en fingervisning om vad valrörelsen kommer att handla om.

Stockholms Handelskammare har länge varit pådrivande i en annan fråga, nämligen om att bygga fyra järnvägsspår hela vägen mellan Uppsala och Stockholm. Det statliga Trafikverket föreslår också i sin nya nationella plan att fyrspår ska byggas.

Fredrik Torehammar frågade politikerna: Vilka av er kommer att arbeta aktivt för att jag kan åka på fyrspår mellan Stockholm och Uppsala innan min 50-årsdag (år 2031)?

Det visade sig att total enighet råder över partigränserna i denna "handuppräckningsfråga". Samtliga sex politiker räckte nämligen upp en hand. Detta uppskattades med applåder från publiken.


VIDEO (197 sekunder). I paneldebatten om de viktigaste valfrågorna nästa år medverkade från vänster arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S), Centerpartiets ledare Annie Lööf (C), Stockholms oppositionsborgarråd Anna König Jerlmyr (M), finansmarknadsminister Per Bolund (MP), Liberalernas ekonomisk-politiske talesperson Mats Persson (L) och Kristdemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Jakob Forssmed (KD) samt utfrågaren Fredrik Torehammar från Stockholms Handelskammare.

På temat "Tillbaka till framtiden" utfrågades Stockholms stads tidigare finansborgarråd Kristina Axén Olin (M), till vänster, och Annika Billström (S), i mitten, av Stockholms Handelskammares verkställande direktör Maria Rankka.

I programpunkten "Landstingsduellen" deltog oppositionslandstingsrådet Erika Ullberg (S), till vänster, och finanslandstingsrådet Irene Svenonius (M), till höger. Duellen leddes av Fredrik Torehammar.

Stockholms Handelskammares hearing den 8 september 2017 om nästa års valfrågor blev välbesökt – för att inte säga överfull. På deltagarlistan fanns fler än 170 anmälda deltagare. För dem som inte kunde närvara på mötet spelade Handelskammaren in en 91 minuter lång video om hearingen, som kan ses genom att klicka här.

Publicerat: 11 september 2017.

 


ANNONS


 

Konstnären Peter Eugén
slår igenom med kända
artister och norrländsk natur


VIDEO (34 sekunder). Peter Eugén berättar här i Stockholms Varjehandas video att tavlan "The stones camping in Norrland" är banbrytande i hans konstnärskap. Motivet är en kombination av natur och artister. Rockgruppen The Rolling Stones har han placerat vid en lägereld i norrländsk skogsmiljö. Priset för tavlan är 18 500 kronor.

 

Peter Eugén Nilsson är en 39-årig konstnär som sägs vara mitt uppe i sitt internationella genombrott. Just nu ställer han ut 45 tavlor på Galleri Ulfsunda på Ulfsunda Slott i Bromma i Stockholms kommun. Utställningen invigdes med vernissage den 26 augusti 2017 och kommer att hållas öppen till och med november.

Tavlorna uppges vara mycket populära på de svenska auktionshusen och har blivit uppmärksammade av Sveriges största auktionsfirmor och gallerier.

Peter Eugén (förnamnen är hans artistnamn) har de senaste åren haft stora framgångar på den internationella konstscenen med utställningar på bland annat Louvren i Paris, Schweiz, Hong Kong, New York, Las Vegas, Rom och London samt flera utställningar i Sverige bland annat på Edsvik Konsthall i Sollentuna.

Peter Eugén Nilsson är född 1978 och uppvuxen i Sundsvall. Verksam konstnär sedan 2001. Sedan 2007 är han bosatt och verksam i Stockholmsområdet. Han bor på Ingarö i Värmdö kommun utanför Stockholm.

Han började sin konstnärliga bana som naturmålare, men efter flytten till Stockholm inriktade han sig mer på porträttmåleri. Konverterade till den så kallade popkonsten 2008. Motiven är mest artister från musikscenen, men också personer med starka karaktärsdrag med fokus på ögonblicksbilder och scenframträdanden.

Har länge målat med akryl och olja. År 2014 provade han på akvarellmåleri och blev fast.

Han är både en stämningsfull naturmålare (med norrländska fjäll, skogar och sjöar som favoritmotiv) och en uttrycksfull popkonstnär (med kända artister ofta placerade i främmande miljöer). Numera kombinerar han akvarellmålandet med popkonsten och blandar sin konst på utställningar.

Peter Eugéns konst handlar ofta om kontrasten mellan stad och landsbygd.

Galleri Ulfsunda på Ulfsunda Slott har under några års tid låtit lovande konstnärer ställa ut sin konst på slottet. Varje utställning varar i tre månader och inleds med en vernissage. På konferensslottet får konstnärerna "möjlighet att nå en bredare målgrupp som kanske inte vanligtvis rör sig på gallerier men ändå uppskattar livets goda".

Peter Eugéns nästa utställning i Stockholmsregionen äger rum på Hägernäs Strands galleri, Catalinavägen 8 i Täby, den 5–16 september 2017. Det blir vernissage med bland annat några helt nymålade tavlor lördagen den 9 september klockan 12–16.

Peter Eugén framför tavlan "Payback" med Lennon, Warhol och Palme. Den är inte hans mest genomarbetade verk, men kanske hans mest spännande: "Hade tråkigt i ateljén igår. Blandade hejvilt med Lennon, Warhol & Palme", skriver han själv på sin Facebooksida den 11 mars 2017. De tre revolverbeväpnade personerna på tavlan har det gemensamt att de har skjutits: Den engelske rockmusikern och Beatles-grundaren John Lennon sköts ihjäl den 8 december 1980 i New York. Den amerikanske konstnären och filmskaparen Andy Warhol sköts den 3 juni 1968 i New York, skadades svårt men överlevde. Han avled 1987. Den svenske statsministern Olof Palme sköts ihjäl den 28 februari 1986 i Stockholm. Priset för tavlan "Payback" är 14 500 kronor.

Ulfsunda Slott i Bromma ingår i Stockholm Meeting Selection (SMS), som driver nio hotell, restauranger och eventlokaler i Stockholm med omnejd. I Stockholm Meeting Selection ingår Ulfsunda Slott, Hesselby Slott och Åkeshofs Slott i Stockholms västerort samt Näsby Slott i Täby, Villa Lovik och Bosön på Lidingö, Sturegatan 15 och Restaurang Hantverket i Stockholms city samt Rosersberg Slottshotell i Sigtuna. Fotot på Ulfsunda Slott togs den 26 augusti 2017.

Publicerat: 29 augusti 2017.

 


ANNONS


 

Möte om stadsutveckling
med avgående landshövdingen
i Tessinska palatset

I panelsamtalet om hur man bör bygga framtidens stad den 15 augusti 2017 i Tessinska palatset i Stockholm deltog från vänster Filmregion Stockholm-Mälardalens VD Anette Mattsson, Stena Fastigheter Stockholms VD PG Sabel, landshövding Chris Heister, Huddinges kommundirektör Magdalena Bosson och Konstfacks rektor Maria Lantz.

 

Den avgående landshövdingen i Stockholms län Chris Heister bjöd in till ett panelsamtal om hur kultur kan bidra till goda och attraktiva livsmiljöer och en hållbar stad. Evenemanget hette "Stockholm, kulturen och livet mellan husen". Det hölls på kvällen den 15 augusti 2017 i landshövdingens residens dvs Tessinska palatset på Slottsbacken 4 i Stockholm.

Medarrangör var Filmregion Stockholm-Mälardalen. Kvällen avslutades följdriktigt med utomhusbio i Tessinska palatsets trädgård. Filmen som visades var "Citizen Schein" av Maud Nycander, Jannike Åhlund och Kersti Grunditz Brennan. Den är en intressant dokumentär om Harry Scheins märkliga liv och leverne.

I evenemanget deltog ett 70-tal personer från berörda yrkesgrupper: Fastighetsägare, arkitekter och kulturarbetare samt politiker och tjänstemän från staten, landstinget och kommuner. Plus media.

Projektledaren Geska Bresevic presenterade "Smart Kreativ Stad". Det är ett projekt med fokus på rörlig bild, digitala media, innovation och stadsutveckling i Stockholmsregionen för åren 2015–2020. Projektet drivs av Filmregion Stockholm–Mälardalen i samarbete med medlemmar och partners inom flera branscher.

Slumrande och bortglömda platser har väckts till liv bland annat genom projicering av stora ljusbilder på outnyttjade husfasader

Filmregion Stockholm–Mälardalen är huvudstadsregionens samarbetsorganisation inom de kreativa och kulturella näringarna med fokus på film, TV och digitala medier.

Efter nästan sex år som landshövding i Stockholms län avgår Chris Heister den 31 augusti 2017 då hennes förordnande löper ut. Under sommaren har hon mött beslutsfattare från näringsliv, offentlig sektor och akademi för att samtala om Stockholmsregionens framtid, möjligheter och utmaningar.

Samtalen har skett bland annat vid fem konferenser och i en serie poddsändningar – allt samlat under vinjetten "Salong framtiden".

Dokumentationen kommer att användas i Länsstyrelsens arbete med en ny strategisk inriktning för Stockholms län. Den ska presenteras senare i höst.

Sedan den 1 februari 2012 är Chris Heister landshövding i Stockholms län. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen, som är regeringens företrädare i regionen och samordningsorgan för statlig verksamhet i länet. Länsstyrelsen arbetar som en samlande kraft för att Stockholmsregionen ska vara attraktiv att leva, studera, arbeta och utveckla företag i. Efter nästan sex år som landshövding i Stockholms län avgår Chris Heister den 31 augusti 2017, då hennes förordnande upphör.

Tessinska palatset, som är ett byggnadsminne, är sedan 1968 residens för landshövdingen i Stockholms län. I palatset finns landshövdingens privatbostad, representationslokaler och en paradvåning bevarad från Nicodemus Tessin den yngres tid. Fotograferat den 15 augusti 2017 i Tessinska palatsets barockträdgård.

Tessinska palatsets trädgård, som inramas av huset, är sinnrikt konstruerad för att ge intryck av ett större djup än det verkliga. Den vackra barockträdgården har en konstfullt utformad plantering av buxbom. Bortre delen avskärmas av två fristående väggar med nischer, som på Tessins tid var försedda med galler och fungerade som fågelburar. Bakom finns en mindre trädgård som tidigare omgavs av stall och vagnshus, framgår det av Länsstyrelsens broschyr om landshövdingens residens.

Trädgården i Tessinska palatset skapades på 1700-talet. Den är ett fint exempel på en italiensk barockträdgård. Där skapades illusoriska perspektiv så att både palatset och trädgården upplevs som större än vad de faktiskt är. På 1960-talet restaurerades trädgården då bland annat "buxbomsbroderierna" återskapades, enligt en skylt i trädgården. Dessvärre är buxbomen påverkad av olika växtsjukdomar, bland annat kommasköldlus. För att bli av med skadedjuren har de tidigare höga buxbomplantorna skurits ner. Markytan har desinfekterats "genom flamning med gasol".

Trädgården med det figurklippta barockmönstret av buxbom är fotograferad från konferensrummet en trappa upp i Tessinska palatset den 15 augusti 2017. Utomhusvisningen av filmen "Citizen Schein" ägde rum i bortre delen av parken dvs bakom filmduken som man på fotot alltså ser baksidan av.

Tessinska palatset på Slottsbacken 4 i Gamla stan är sedan 1968 residens för landshövdingen i Stockholms län. Där inryms en paradvåning bevarad från Tessins tid, en representationsvåning och landshövdingens privatbostad. Nicodemus Tessin d.y. (1654–1728) lät mellan 1694 och cirka 1700 uppföra Tessinska palatset som ståndsmässig privatbostad åt sig och sin familj. Samtidigt ansvarade han, rakt över gatan, för byggnadsarbetet med det nya Stockholms slott.

 

I arbetet med sitt privata palats fick Nicodemus Tessin d.y. stort spelrum för sin arkitektoniska experimentlusta, enligt Länsstyrelsens information. På tomten på Slottsbacken 4, inte större än en normalstor villatomt i dagens Stockholmsregion, lät han bygga ett magnifikt palats i miniatyr som "med sina skenperspektiv lekfullt bedrar besökarens ögon att se större rymder än de faktiska".

Paradvåningen på den översta våningen är bevarad sedan Tessins dagar, med rika dekorationsmålningar av franska konstnärer. Den sceniskt uppbyggda barockträdgården är numera, efter perioder av förfall och förvandling, helt återställd enligt Tessins egna ritningar.

Huset har tre våningar. Den nedersta är kraftfullt och rustikt utformad. Planet domineras av en pelarsal med höga portar som Tessin höll öppna sommartid så att allmänheten kunde skymta palatsets trädgård. På bottenvåningen fanns även kök och plats för tjänstefolket medan bostadsrummen låg en trappa upp. I flyglarna rymdes bibliotek och galleri.

På översta våningen byggde Tessin sin "lilla paradvåning" som tidens sed föreskrev med sal, förrum, sängkammare och ett kabinett i var ände.

Landshövdingens arbetsplats, dvs Länsstyrelsen i Stockholms län, ligger efter flytten från Hantverkargatan numera på Regeringsgatan 66 i hörnet av Kungsgatan i Stockholm.

Publicerat: 18 augusti 2017.

 


ANNONS


 

Nationalmuseum Design vid Sergels torg visar unik privatsamling av finsk design

I pressvisningen före vernissagen av utställningen "Hundra år av finsk design – ur Rafaela & Kaj Forsbloms samling" den 20 juni 2017 hos Nationalmuseum Design medverkade från vänster sommarens "containerkonstnär" Michael Johansson, utställningens båda curatorer Barbro Kulvik och Antti Siltavuori, samlingens ägare makarna Kaj Forsblom och Rafaela Seppälä-Forsblom samt Nationalmuseums överintendent Berndt Arell. I bakgrunden står Nationalmuseums pressansvarige Mattias Robertson.

 

Nationalmuseum Design på Kulturhuset Stadsteatern vid Sergels torg i Stockholm öppnade den 20 juni 2017 den unika utställningen "Hundra år av finsk design – ur Rafaela & Kaj Forsbloms samling". Utställningen är unik så tillvida att den via Forsbloms privatsamling av design- och konsthantverk ger en inblick i innovation, teknik, utveckling och estetik åren strax före men främst efter Finlands självständighet år 1917.

I denna avslutande utställning på Nationalmuseum Design vid Sergels torg speglas den framväxande form- och hantverksnationen Finland från sekelskiftet 1800/1900 fram till idag. Utställningen omfattar över 200 föremål av 28 välkända finska formgivare, arkitekter och konstnärer. Besökarna får se möbler, armaturer, glas, keramik, textil och andra konstföremål.

Samlingen har i den här utsträckningen aldrig tidigare visats offentligt. Utställningen presenterar allt från originalmöbler av arkitekten Eliel Saarinen, glas och möbler av Alvar Aalto till helt nya objekt av Ilkka Suppanen och Kristina Riska.

– Varje föremål i vår samling har valts ut med kärlek, säger Rafaela Seppälä-Forsblom.

Utifrån uppväxtåren på de finländska ambassaderna i Washington och Paris, där Rafaela Seppäläs far var sändebud, "har minnena från barndomen transformerats till kreativ nostalgi som ger samlingen både bredd och variation". Det starka personliga engagemanget för den finska designhistorien är ständigt närvarande.

Utgångspunkten för samlingen av finsk design och konsthantverk blev en flaska i glas av Ristomatti Ratia som Rafaela Seppälä fick i gåva på Alla hjärtans dag 1999 av sin blivande make Kaj Forsblom.

Glasföremål och objekt av bland andra Tapio Wirkkala, Aino Aalto, Timo Sarpaneva och Gunnel Nyman från 1950- och 1960-talen utgör självklara inslag i samlingen. Alvar Aalto är en annan självklar representant, här med bland annat unika varianter av den numera ikoniska Savoy-vasen tillsammans med skåp, karmstolar och bord ritade för Paimio Sanatorium.

Ett särskilt fokus i samlingen har ägnats formgivaren Paavo Tynell som 1918 tillsammans med kolleger startade Taito Oy. Taito var ett industriföretag som i första hand ägnade sig åt produktion av allehanda metallföremål, men under 1930-talet alltmer övergick till tillverkning av armaturer där Paavo Tynell var den ledande formgivaren.

I samarbete med företaget genomfördes också alla Alvar Aaltos stora projekt som Paimio Sanatorium, Biblioteket i Viborg och Restaurang Savoy i Helsingfors. I utställningen visas flera av Tynells unika armaturer i mässing, mässingsnät och perforeringar för första gången utanför Finland.

Utställningen "Hundra år av finsk design" visas i kronologisk ordning. Den inleds med ett foto föreställande Finlands paviljong på Exposition Universelle i Paris 1900. Den säregna paviljongen har ritats av arkitekttrion Herman Gesellius, Armas Lindgren och Eliel Saarinen. I glasmontern finns vaser, tillbringare och skålar från 1897–1902 av Alfred William Finch. Möblerna är ett sybord med matchande fåtöljer från 1910–1920 av Louis Sparre. Tavlan på väggen heter "Tuonen Lehto" och är målad 1902 av Pekka Halonen.

 

Även Marimekko lyfts fram i utställningen. Rafaela Seppälä-Forsblom förklarar att "jag har alltid haft Marimekkos produkter i mitt hem och precis som min mor dukade jag våra festbord med Marimekko-dukar".

Rafaela & Kaj Forsbloms samling fortsätter att expandera med såväl förvärv av 1900-talsföremål som av samtida finsk design- och konstobjekt. En önskan att bidra till att de unika och klassiska finska designföremålen inte skingras för världen har utgjort ett viktigt incitament i byggandet av samlingen.

Till skillnad från museisamlingar kan kriterierna för en privatsamling vara betydligt friare och mer subjektiva.

Utställningen "Hundra år av finsk design – ur Rafaela & Kaj Forsbloms samling" visas på Nationalmuseum Design på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm till och med den 29 oktober 2017.

I samband med utställningen har en drygt 200 sidor gedigen publikation givits ut.

Med utställningen "Hundra år av finsk design" i Stockholm och sommarens utställning "Tre Kronor – Made in Finland" om äldre finskt silver på Läckö Slott i Västergötland vill Nationalmuseum uppmärksamma märkesåret "Suomi Finland 100 år".

Nationalmuseum Design öppnade i februari 2015 som en tillfällig utställningsplats hos Kulturhuset Stadsteatern under de år som museets huvudbyggnad på Blasieholmen renoveras. I och med utställningen "Hundra år av finsk design" avslutas denna tillfälliga verksamhet.

Nya Nationalmuseum öppnar hösten 2018.


VIDEO (31 sekunder). Rafaela Seppälä-Forsblom berättade under pressvisningen den 20 juni om Järnvägsstationen i Helsingfors och om bostads- och ateljébyggnaden Hvitträsk i Kyrkslätt utanför Helsingfors. Båda anläggningarna ritades i nationalromantisk stil av Eliel Saarinen och avseende Hvitträsk i samverkan med arkitektkollegerna Herman Gesellius och Armas Lindgren.

 

FINSK, FINLÄNDSK, SKANDINAVISK ELLER NORDISK DESIGN?

I publikationen "Hundra år av finsk design. Ur Rafaela & Kaj Forsbloms samling" skriver Marika Bogren, intendent på Nationalmuseum, en intressant artikel om skillnader och likheter i finsk, skandinavisk och nordisk design.

Hon belyser "nätverk och händelser som lett fram till ett gemensamt formspråk, till en nordisk stil som internationellt kom att lanseras som 'Scandinavian design', framför allt från 1950-talet. Trots att Finland inte räknas till Skandinavien har finsk design intagit en självklar position inom det fält som detta begrepp syftar på, och det med starkare muskler än till exempel Norge".

Vidare: "Naturen har på många olika sätt präglat skandinavisk design, med de olika elementen och deras varierande tillstånd i form av till exempel vatten, is och snö. Landskapets karaktär, träslagen, ljuset, årstiderna och himlar i solnedgång – allt detta inryms i det som av olika skäl har kallats den blonda stilen."

"Men det finska har också fått epitetet 'kargt'. Att förlika sig med sitt öde och med återhållen stolthet oförtrutet kämpa sig igenom svårigheter och elände är det som brukar betecknas som sisu, en kraft som den finska folksjälen sägs omfatta."

Mot denna bakgrund kan man fråga sig: Är exempelvis det till synes urfinska Marimekko "med sina djärva och färgstarka tyger" ett uttryck för blond och karg finsk, skandinavisk eller nordisk design?

Det vore intressant att få se en utställning på temat "Nordisk design" med gamla och nya föremål i alla konstformer från olika länder.

Till sist: Flera av de formgivare, vars alster visas på utställningen om finsk design, har svenskklingande namn: Louis Sparre, Greta Skogster-Lehtinen, Göran Hongell, Lisa Johansson-Pape och Gunnel Nyman.

I detta sammanhang borde därför "finsk design" kanske ha bytts ut mot "finländsk design".

En av utställningen curatorer, Antti Siltavuori, berättade under pressvisningen den 20 juni om den fantasifulla och färggranna glasvasen Huljake av konstnären Oiva Toikka från Iittala 2012.

Text och foto: Mac Lennart Lindskog.
Publicerat: 26 juni 2017.

 


ANNONS